1. کتاب کاربرد نرم افزار R در حوزه علوم شیلاتی دکتر مهناز ربانیها - کاملا نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تالیف دکتر مهناز ربانیها
 2. کتاب ساختار نوین در صنعت طیور کشور علیرضا جیران - کاملا نو

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تألیف علیرضا جیران و همکاران
 3. کتاب ضایعات پاتولوژیکی در کشتارگاه - کاملا نو

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 52 انتشارات ویهان تألیف موسی پاپی
 4. کتاب حد مطلوب تغذیه ویتامین در تولید غذاهای حیوانی باکیفیت - کاملا نو

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات دانشگاه تهران ترجمه دکتر حسین مروج و همکاران
 5. کتاب دست دوم اصول تغذیه دام و طیور جلد اول

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر هوشنگ ساعدی و همکاران
 6. کتاب دست دوم تحولات دامداری و مرغداری

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات نامعلوم تألیف دکتر منوچهر صیونیت
 7. کتاب دست دوم بیماریهای ویروسی دام جلد اول

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر احمد شیمی
 8. کتاب دست دوم کرم شناسی دامپزشکی جلد اول ترماتودها

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر علی اسلامی
 9. کتاب دست دوم کرم شناسی پزشکی، کرمهای حلقوی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 241 انتشارات دانش پژوه تألیف دکتر فریدون ارفع
 10. کتاب دست دوم روشهای شیمیایی مبارزه با بندپایان ناقل و آفاتی که از نظر بهداشت اهمیت دارند

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات دانشگاه تهران ترجمه دکتر غلامحسین ثنائی
 11. کتاب دست دوم غذای دام و طیور و روشهای نگهداری از آنها جلد دوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 337 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمود شماع و همکاران
 12. کتاب دست دوم آسیب شناسی دامپزشکی عمومی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جهاد دانشگاهی ترجمه دکتر احمد عریان
 13. کتاب دست دوم کالبدشناسی مقایسه ای دستگاه گوارش پستانداران اهلی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف دکتر حمزه شهراسبی - دکتر بیژن رادمهر
 14. کتاب دست دوم انگل شناسی بندپایان، آنتومولوژی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر عزیز رفیعی - دکتر همایون راک
 15. کتاب دست دوم اصول پرورش طیور

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مرادعلی زهری
 16. کتاب دست دوم راهنمای کالبدشناسی مقایسه ای حیوانات اهلی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 291 انتشارات دانشگاه تهران ترجمه دکتر بیژن رادمهر
 17. کتاب دست دوم پرورش دامهای شیری، بز و گاومیش

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات اشرفی تألیف دکتر منوچهر سعادت نوری
 18. کتاب دست دوم بیماریهای دستگاه تنفسی در دامپزشکی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف دکتر عباسعلی اطمینانی آملی
 19. کتاب دست دوم بهداشت گاوهای شیرده

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات مولف ترجمه دکتر علیرضا محمودزاده - دکتر مسعود هاشمی
 20. کتاب دست دوم اختلالات تخم مرغ

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات خودکفائی تألیف دکتر سید حسن ملحائی
 21. کتاب دست دوم کرم شناسی پزشکی، کرمهای مسطح

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانش پژوه تألیف دکتر فریدون ارفع
 22. کتاب دست دوم انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف دکتر صدرالدین اردهالی - دکتر حمیدرضا رضایی - دکتر ابوالحسن ندیم
 23. کتاب دست دوم اصول نگهداری و پرورش گوسفند

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات اشرفی تألیف دکتر منوچهر سعادت نوری - دکتر صدرالله سیاه منصور
 24. کتاب دست دوم راهنمای درمان بیماریهای دامی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر ماکس کازناو ترجمه دکتر فریدون نورمحمدزاده
 25. کتاب دست دوم اپیدمیولوژی و تشخیص و درمان بیماریهای طیور

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات اشرفی تألیف دکتر حسن اوحدی نیا
 26. کتاب دست دوم کنه، ناقل عوامل پیروپلاسموزی و روشهای مبارزه با آن

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات مولف تألیف دکتر مرتضی عزت پور
 27. کتاب دست دوم فارماکولوژی دامپزشکی جلد اول

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر محمد مهدی سلیمی
 28. کتاب دست دوم پرورش طیور گوشتی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مرادعلی زهری
 29. کتاب دست دوم روش نوین مرغداری

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات امیر کبیر تألیف دکتر محمد اسمعیل اسمعیلی
 30. کتاب دست دوم دوره دوجلدی تولید مثل و مامایی دامپزشکی - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 1660 انتشارات دانشگاه ارومیه تألیف جفری اچ آرتور ترجمه دکتر سید مرتضی علوی شوشتری
 31. کتاب دست دوم دامپزشکی بلاد، هندرسون و واردوستتیس قسمت اول

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 824 انتشارات سازمان دامپزشکی کشور ترجمه دکتر احمد شیمی
 32. کتاب دست دوم بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی در دامهای کوچک

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر رسول روح الامین
 33. کتاب دست دوم مراقبت از زخم در دامهای بزرگ

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف دکتر ایرج نوروزیان
 34. کتاب دست دوم هوشبری در دامهای بزرگ

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف تی دبلیو ریبولد ترجمه دکتر ایرج نوروزیان
  0