1. کتاب دست دوم مبانی نظریه الکترومغناطیس - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 697 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف جان ر ریتس ترجمه جلال صمیمی
 2. کتاب دست دوم فیزیک جلد اول ویراست پنجم نشر دانشگاهی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات نشر دانشگاهی ترجمه دکتر منیژه رهبر و همکاران
 3. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی مکانیک ویرایش 5 - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات آراکس تألیف دکتر علی مقدم سیستانی
 4. کتاب دست دوم مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات دلگشا تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه کتایون سماواتی و همکاران
 5. کتاب دست دوم مبانی فیزیک جلد چهارم اپتیک و فیریک نوین - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات مبتکران تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه دکتر نعمت الله گلستانیان - دکتر محمود بهار
 6. کتاب دست دوم حل کامل مسایل مبانی فیزیک جلد چهارم اپتیک و فیریک نوین - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات مبتکران تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه دکتر محمود بهار
 7. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نایبی ندوشن جلد اول مکانیک و گرما - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات آذرباد تألیف محمود نایبی ندوشن و همکاران
 8. کتاب دست دوم فیزیک نشر دانشگاهی جلد اول - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف رابرت رزنیک - دیوید هالیدی - کنت اس کرین ترجمه منیژه رهبر - جلال الدین پاشایی راد
 9. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی مکانیک ویرایش 4 آراکس - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات آراکس تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه دکتر علی مقدم
 10. کتاب دست دوم مبانی فیزیک مکانیک شاره گرما - در حد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات دانش نگار تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه دکتر محمد موسوی بایگی
 11. کتاب دست دوم مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم الکتریسیته و مغناطیس آذرباد ویرایش نهم - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات آذرباد تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه فرشید نورعلیشاهی و همکاران
 12. کتاب دست دوم تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک جوراب دوزان - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 393 انتشارات دانش پرور تألیف مهندس محسن جوراب دوزان
 13. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک و گرما ویرایش نهم 2011 - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات آذرباد تألیف فرشید نورعلیشاهی - مرتضی نوری
 14. کتاب دست دوم مبانی فیزیک، فیزیک پایه 1 مکانیک جلد اول - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات نوپردازان تألیف جرل واکر - دیوید هالیدی - رابرت رزنیک ترجمه دکتر محمد ابراهیم ابو کاظمی
 15. کتاب دست دوم فیزیک و تربیت بدنی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات راهبردهای نوین دانش تألیف متین متقی پور
 16. کتاب دست دوم فیزیک دانشگاهی الکتریسیته و مغناطیس جلد سوم - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف آلوین هودسون - رکس نلسون ترجمه دکتر احمد شیرانی - دکتر محمدحسن علامت ساز
 17. کتاب دست دوم مقدمه ای بر انتقال گرما - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 912 انتشارات کتاب دانشگاهی تألیف فرانک پی اینکروپرا و دیگران ترجمه بهرام پوستی
 18. کتاب دست دوم راهنمای حل مسائل مبانی ترمودینامیک جلد دوم - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات نما تألیف فرانک م وایت ترجمه مهندس غلامرضا ملک زاده - مهندس محمد حسین کاشانی حصار
 19. کتاب دست دوم راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات کتاب دانشگاهی تألیف فریبرز دانشور و همکاران
 20. کتاب دست دوم مبانی تجربی فیزیک پایه دو الکتریسیته و مغناطیس - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات یادواره کتاب تألیف محمود ملکی دربندی
 21. کتاب دست دوم مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 511 انتشارات آذرباد تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه فرشید نورعلیشاهی - الهه نحوی فرد
 22. کتاب دست دوم مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 684 انتشارات آذرباد تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه فرشید نورعلیشاهی - الهه نحوی فرد
 23. کتاب دست دوم تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات امید انقلاب تألیف قاسم اسکویی - الهه مطهری فرد
 24. کتاب دست دوم مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات صفار تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه محمدرضا جلیلیان نصرتی - محمد عابدینی
 25. کتاب دست دوم ترمودینامیک شیمیایی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر علی اکبر صبوری - دکتر علی اکبر موسوی موحدی
 26. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل انتقال حرارت - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات ملکان تألیف جی پی هولمن ترجمه سهیل اکبری و همکاران
 27. کتاب دست دوم راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما ویرایش هشتم 2008 - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات صفار تألیف محمدرضا جلیلیان نصرتی
 28. کتاب دست دوم مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما همراه با CD - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 554 انتشارات صفار تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه محمدرضا جلیلیان نصرتی - محمد عابدینی
 29. کتاب دست دوم مبانی فیزیک جلد اول مکانیک - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات مبتکران تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه دکتر نعمت الله گلستانیان - دکتر محمود بهار
 30. کتاب دست دوم حل کامل مسائل مبانی فیزیک جلد اول مکانیک - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات مبتکران تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه دکتر محمود بهار
 31. کتاب دست دوم تشریح مسائل الکترومغناطیس، میدان و موج بر اساس تالیف چنگ دیوید ک - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات سها دانش تألیف رحیم حیدری نظر - حبیبالله رواقی اردبیلی
 32. کتاب دست دوم راهنمای حل مسائل مبانی ترمودینامیک جلد اول - در حد نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات نما ترجمه مهندس غلامرضا ملک زاده - مهندس محمد حسین کاشانی حصار
 33. کتاب دست دوم مبانی فیزیک جلد دوم الکتریسیته و مغناطیس - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات آذرباد تألیف دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر ترجمه فرشید نورعلیشاهی - الهه نحوی فرد
 34. کتاب دست دوم تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد دوم الکتریسیته و مغناطیس - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات آذرباد تألیف محمود نایبی ندوشن - مرتضی نوری - علی اصغر خاکپور
 35. کتاب دست دوم دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2 پیام نور - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات پیام نور تألیف مهندس هوشنگ نحوی