1. کتاب زبان تخصصی در روانشناسی تالیف یحیی سید محمدی-در حد نو

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 242 مولف یحیی سید محمدی انتشارات پوران پژوهش
 2. کتاب دست دوم روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان تالیف مرتضی پیری

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 280 مولف مرتضی پیری انتشارات پوران پژوهش
 3. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش - در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 4. کتاب دست دوم بانک سوالات تالیفی و آزمون روانشناسی رشد-کتاب نوشته دارد

  250,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات پوران پژوهش تألیف عادل مخبری
 5. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد اول گرامر پوران پژوهش - در حد نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحه 479 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر مهرداد امیری
 6. کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی پوران پژوهش - کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 834 انتشارات پوران پژوهش تألیف مجتبی سهرابی
 7. کتاب دست دوم لغات و درک مطلب کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهرداد امیری
 8. کتاب دست دوم گرامر انگلیسی کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات پوران پژوهش تألیف کاظم طبیبی
 9. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد دوم لغات و درک مطلب پوران پژوهش - در حد نو

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر مهرداد امیری
 10. کتاب دست دوم روانشناسی رشد پوران پژوهش دکتر عبدالحسن فرهنگی-کتاب نوشته دارد

  163,000 تومان

  تعداد صفحات 662 انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر عبدالحسن فرهنگی
 11. کتاب دست دوم پوران پژوهش معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن اسماعیل یوسفی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 510 انتشارات پوران پژوهش تالیف اسماعیل یوسفی
 12. کتاب دست دوم سینیتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی تالیف حجت الله احمدی-در حد نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 502 انتشارات پوران پژوهش تالیف حجت الله احدی
 13. کتاب دست دوم کتاب ارشد مصالح ساختمانی پوران پژوهش - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پوران پژوهش تألیف سید محمد حسن کزازی
 14. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 2 کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر اکبر عالم تبریز
 15. کتاب دست دوم کتاب ارشد دینامیک پوران پژوهش - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محسن جباری
 16. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پژوهش - در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 17. کتاب دست دوم تاریخ اسلام پوران پژوهش - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهدی وزین افضل - کوهسار نظری
 18. کتاب دست دوم انتقال حرارت، کتاب ارشد - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد سمیع پور
 19. کتاب دست دوم زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ پوران پژوهش - در حد نو

  13,000تومان

  9,750 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات پوران پژوهش تألیف محمدرضا سلیمی - مهدی وزین افضل
 20. کتاب دست دوم ساختمان گسسته هادی یوسفی

  240,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
  0