1. کتاب دست دوم مهندسی نرم افزار پوران پژوهش-نویسنده ارسطو خلیلی فر

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 558انتشارات پوران پژوهش تالیف ارسطو خلیلی فر
 2. کتاب دست دوم راهسازی پوران پژوهش -نویسنده محمد ذاکری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 273انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد ذاکری
 3. کتاب دست دوم لغات و درک مطلب کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهرداد امیری
 4. کتاب دست دوم ساختمان گسسته

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 5. کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی پوران پژوهش - کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 834 انتشارات پوران پژوهش تألیف مجتبی سهرابی
 6. کتاب دست دوم زبان تخصصی مهندسی برق پوران پژوهش-نویسنده امین رضایی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 450انتشارات پوران پژوهش تالیف امین رضایی-زیبا عباس زاده
 7. کتاب دست دوم ریاضی مهندسی پوران پژوهش-نویسنده فرزین حاجی جمشیدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 580انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 8. کتاب دست دوم سیستم های کنترل خطی پوران پژوهش-نویسنده امین رضایی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 733انتشارات پوران پژوهش تالیف امین رضایی
 9. کتاب دست دوم مدار های الکتریکی۲ پوران پژوهش-نویسنده کارو زرگر

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 700انتشارات پوران پژوهش تالیف کارو زرگر
 10. کتاب دست دوم مدار های الکتریکی ۱ پوران پژوهش-نویسنده کارو زرگر

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 780انتشارات پوران پژوهش تالیف کارو زرگر
 11. کتاب دست دوم مدار منطقی پوران پژوهش-نویسنده هادی یوسفی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 450انتشارات پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 12. کتاب دست دوم ماشین های الکتریکی۲ پوران پژوهش-نویسنده امین حلم زاده

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 390انتشارات پوران پژوهش تالیف امین حلم زاده-داوود رئیسی فر
 13. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل پوران پژوهش-نویسنده علی مهدیان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 414انتشارات پوران پژوهش تالیف علی مهدیان
 14. کتاب دست دوم ریاضی عمومی ۱و۲ پوران پژوهش -نویسنده وحید انصاری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید انصاری
 15. کتاب دست دوم پایگاه داده های پیشرفته پوران پژوهش-نویسنده محمد کریم سهرابی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 236انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد کریم سهرابی
 16. کتاب دست دوم شبکه های کامپیوتری پوران پژوهش-نویسنده امیر مسعود رحمانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 476انتشارات پوران پژوهش تالیف امیر مسعود رحمانی
 17. کتاب دست دوم سیستم عامل پوران پژوهش-نویسنده روح الله موسوی طیبی

  تومان

  تعداد صفحات 464انتشارات پوران پژوهش تالیف روح الله موسوی طیبی
 18. کتاب دست دوم ساختمان داده ها پوران پژوهش-نویسنده هادی یوسفی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 470انتشارات پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 19. کتاب دست دوم زبان تخصصی کامپیوتر پوران پژوهش-نویسنده ارسطو خلیلی فر

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 378انتشارات پوران پژوهش تالیف ارسطو خلیلی فر-فائقه شاه حسینی
 20. کتاب دست دوم طراحی و ساخت کامپایلرها پوران پژوهش-نویسنده فردین شاپوری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 470انتشارات پوران پژوهش تالیف فردین شاپوری
 21. کتاب دست دوم طراحی الگوریتم پوران پژوهش-نویسنده هادی یوسفی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 481پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 22. کتاب دست دوم هوش مصنوعی پوران پژوهش-نویسنده مهدیه شادی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 503انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدیه شادی
 23. کتاب دست دوم نظریه زبان ها و ماشین ها پوران پژوهش-نویسنده مجتبی پورمحقق

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 326انتشارات پوران پژوهش تالیف مجتبی پورمحقق
 24. کتاب دست دوم معماری کامپیوتر-نویسنده هادی یوسفی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 425انتشارات پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 25. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش-نویسنده محمد حسن نائی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 464انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد حسن نائی
 26. کتاب دست دوم مکانیک سیالات پوران پژوهش-نویسنده محمد سمیع پورگیری

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 560انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد سمیع پورگیری
 27. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پروهش-نویسنده محمد حسن نائی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 820انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد حسن نائی
 28. کتاب دست دوم مهندسی پی پوران پژوهش-نویسنده محسن نعمتی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 314انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن نعمتی و آرش پورجعفر
 29. کتاب دست دوم الکترونیک ۱ پوران پژوهش-نویسنده احمد علی اشرفیان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 466 انتشارات پوران پژوهش تالیف احمد علی اشرفیان
 30. کتاب دست دوم الکترو مغناطیس پوران پژوهش-نویسنده فرهاد عباس نژاد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 800پوران پژوهش تالیف فرهاد عباس نژاد
 31. کتاب دست دوم استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT) پوران پژوهش-نویسنده مریم اکبر زاده

  40,000 تومان

  تعداد صفحات انتشارات پوران پژوهش تالیف مریم اکبر زاده
 32. کتاب دست دوم بانک سوالات سیستم های کنترل خطی پوران پژوهش-نویسنده کارو زرگر

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 794انتشارات پوران پژوهش تالیف کارو زرگر
 33. کتاب دست دوم بررسی سیستم های قدرت پوران پژوهش-نویسنده امین حلم زاده

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 340انتشارات پوران پژوهش تالیف امین حلم زاده
 34. کتاب دست دوم کتاب ارشد مصالح ساختمانی پوران پژوهش - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پوران پژوهش تألیف سید محمد حسن کزازی
 35. کتاب دست دوم کتاب ارشد مدار منطقی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
  0