1. کتاب زبان تخصصی در روانشناسی تالیف یحیی سید محمدی-در حد نو

  170,000 تومان

  تعداد صفحات 242 مولف یحیی سید محمدی انتشارات پوران پژوهش
 2. کتاب دست دوم روانشناسی رشد پوران پژوهش دکتر عبدالحسن فرهنگی-کتاب نوشته دارد

  163,000 تومان

  تعداد صفحات 662 انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر عبدالحسن فرهنگی
 3. کتاب دست دوم استاتیک پوران پژوهش - در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 4. کتاب دست دوم مقاومت مصالح پوران پژوهش - در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد حسن نائی
 5. کتاب دست دوم بانک سوالات تالیفی و آزمون روانشناسی رشد-کتاب نوشته دارد

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات پوران پژوهش تألیف عادل مخبری
 6. کتاب دست دوم ساختمان گسسته هادی یوسفی

  200,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 7. کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی پوران پژوهش - کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 834 انتشارات پوران پژوهش تألیف مجتبی سهرابی
 8. کتاب دست دوم کتاب ارشد مدار منطقی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات پوران پژوهش تألیف هادی یوسفی
 9. کتاب دست دوم لغات و درک مطلب کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهرداد امیری
 10. کتاب دست دوم گرامر انگلیسی کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات پوران پژوهش تألیف کاظم طبیبی
 11. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد دوم لغات و درک مطلب پوران پژوهش - در حد نو

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر مهرداد امیری
 12. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد اول گرامر پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر مهرداد امیری
 13. کتاب روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان تالیف مرتضی پیری-در حد نو

  230,000 تومان

  تعداد صفحات 346 مولف مرتضی پیری انتشارات پوران پژوهش
 14. کتاب دست دوم پوران پژوهش معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن اسماعیل یوسفی-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 510 انتشارات پوران پژوهش تالیف اسماعیل یوسفی
 15. کتاب دست دوم سینیتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی تالیف حجت الله احمدی-در حد نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 502 انتشارات پوران پژوهش تالیف حجت الله احدی
 16. کتاب دست دوم کتاب ارشد مصالح ساختمانی پوران پژوهش - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پوران پژوهش تألیف سید محمد حسن کزازی
 17. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 2 کتاب ارشد پوران پژوهش - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر اکبر عالم تبریز
 18. کتاب دست دوم کتاب ارشد دینامیک پوران پژوهش - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محسن جباری
 19. کتاب دست دوم تاریخ اسلام پوران پژوهش - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پوران پژوهش تألیف مهدی وزین افضل - کوهسار نظری
 20. کتاب دست دوم انتقال حرارت، کتاب ارشد - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر محمد سمیع پور
 21. کتاب دست دوم زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ پوران پژوهش - در حد نو

  13,000تومان

  9,750 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات پوران پژوهش تألیف محمدرضا سلیمی - مهدی وزین افضل
  0