1. کتاب دست دوم قزاقستان امروز تالیف محمدرضا شیرازی -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 254 مولف محمدرضا شیرازی انتشارات ریحانی گرگان
 2. کتاب دست دوم اطلاعات عمومی گنجینه های دانش تالیف کاظم خلخالی-در حد نو

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 1112 مولف کاظم خلخالی انتشارات محمد
 3. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران (صنایع) تالیف حسن مطیعی لنگرودی-نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 230 مولف حسن مطیعی لنگرودی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 4. کتاب دست دوم جغرافیا و صنعت توریسم تالیف علی اصغر رضوانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 225 مولف علی اصغر رضوانی انتشارات پیام نور
 5. کتاب دست دوم گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات223 انتشارات سازمان برنامه و بودجه تالیف حسن صبحی
 6. کتاب دست دوم اصول طراحی و اجرای ژئوسیستم ها-در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحات223 انتشارات مرندیز تالیف حسن صبحی
 7. کتاب دست دوم دگراندیشی در فلسفه ی جغرافیا آلیسون بلانت ترجمه دکترحسین حاتمی نژاد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 322 تالیف آلیسون بلانت ترجمه دکترحسین حاتمی نژاد
 8. کتاب دست دوم مخاطرات جوی تالیف دکتر حسین محمدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 217 تالیف دکتر حسین محمدی
 9. کتاب دست دوم میکرو کلیما تولوژی تالیف و ترجمه دکتر محمد رضا کاویانی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 337 تالیف و ترجمه دکتر محمد رضا کاویانی
 10. کتاب تغییرات آب و هوایی و اوج مصرف نفت دکتر کار وای لی نسرین مرادی مجد - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات پژوهندگان راه دانش تالیف دکتر کار وای لی
 11. کتاب انرژی تجدیدپذیر زمین گرمایی - کاملا نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات تامر تألیف هارش گوپتا - سوکانتا روی ترجمه دکتر احمد تولایی
 12. کتاب دست دوم جغرافیای کوچ نشینی سمت تالیف رحیم مشیری- در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 218انتشارات سمت تألیف دکتر سید رحیم مشیری
 13. کتاب بیابان گردی در ایران ساسان سلوتی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ایرانشناسی تألیف تألیف ساسان سلوتی - معصومه بابانیانوری
 14. کتاب سنجش از دور زمین پایه لایه مرزی جو استفان امیس مجتبی جلالی - کاملا نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات آب و هوا تألیف استفان امیس ترجمه مجتبی جلالی و همکاران
 15. کتاب آب های سطحی ایران حوضه آبریز دریای مازندران - کاملا نو

  15,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات ارشدان تألیف دکتر اسماعیل دویران
 16. کتاب مدلهای آب و هوایی - در حد نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات آکادمیک تألیف دکتر سعید جوی زاده - دکتر محمد بافقی زاده
 17. کتاب جغرافیای گردشگری ایران سمت - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تألیف دکتر اسماعیل علی اکبری
 18. کتاب جغرافیای زیستی اصغر نیشابوری - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات سمت تألیف اصغر نیشابوری
 19. کتاب دست دوم جغرافیای آبها - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر جمشید جداری عیوضی
 20. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دکتر شاپور گودرزی نژاد - مینو عسجدی
 21. کتاب دست دوم مبانی سنجش از دور راداری - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف دکتر یاسر مقصودی - مهندس ساحل مهدوی
 22. کتاب دست دوم تئوری، الگوریتم ها و کاربردهای سیستم تعیین موقعیت جهانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 487 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف گواچنگ سو ترجمه مسعود مشهدی حسینعلی - رویا موسویان
 23. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران :کشاورزی،صنعت،خدمات تالیف حسن مطیعی لنگرودی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 191 مولف حسن مطیعی لنگرودی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 24. کتاب دست دوم مبانی سنجش از دور تالیف باقر فاطمی-نوشته دارد

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 268 مولف باقر فاطمی انتشارات آزاده
 25. کتاب دست دوم اصول تفسیر عکسهای هوائی تالیف محمود زبیری

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 323 مولف محمود زبیری انتشارات دانشگاه تهران
 26. کتاب دست دوم برنامه ریزی مسکن تالیف محمد رضا پور محمدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 190 مولف محمد رضا پور محمدی انتشارات سمت
 27. کتاب دست دوم مبانی علم جغرافیا (رشته جغرافیا)تالیف علی اصغر نظری-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 125 مولف علی اصغر نظری انتشارات پیام نور
 28. کتاب دست دوم زمین شناسی برای جغرافیا تالیف محمد رضا اصغری مقدم -نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 158 مولف محمد رضا اصغری مقدم انتشارات امیر کبیر
 29. کتاب دست دوم مقدمه ای بر تاریخ علم جغرافیا تالیف زهره فنی -نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 250 مولف زهره فنی انتشارات امیر کبیر
 30. کتاب دست دوم برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران تالیف حسن مطیعی لنگرودی- نوشته دارد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف حسن مطیعی لنگرودی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 31. کتاب دست دوم نجوم به زبان ساده-نویسنده مایر دگانی--مترجم محمدرضا خواجه پور

  195,000 تومان

  تعداد صفحات520 انتشارات نامعلوم تالیف مایر دگانی مترجم محمدرضا خواجه پور
 32. کتاب دست دوم مهاجرت تالیف حبیب الله زنجانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 226 تالیف حبیب الله زنجانی انتشارات سمت
  0