1. کتاب دست دوم اصول و مبانی آمایش سرزمین-نویسنده دکتر عیسی ابراهیم زاده

  25,000 تومان

  تعداد صفحات1000 انتشارات سمت تالیف دکتر عیسی ابراهیم زاده-دکتر میرنجف موسوی
 2. کتاب دست دوم آموزش کاربردی GIS به همراه کار عملی با ArcView 9.3 (جلد 1)-نویسنده و مترجم امید تی‌تی‌دژ

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات علم معمار تالیف تقی مهدوی،امید تی‌تی‌دژ ترجمه تقی مهدوی،امید تی‌تی‌دژ
 3. کتاب دست دوم مبانی جغرافیای ناحیه ای -نویسنده حبیب اله فصیحتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات165 تالیف حبیب الله فصیحتی
 4. کتاب دست دوم راهیاب جیبی تهران-نویسنده سعید بختیاری

  15,000 تومان

  تعداد صفحات96 انتشارات هامون تالیف نویسنده سعید بختیاری
 5. کتاب دست دوم اتواطلس ایران

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 64 انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
 6. کتاب دست دوم جغرافیای گردشگری-نویسنده استفان ویلیامز-مترجم دکترمحمود ضیایی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات208 تالیف استفان ویلیامز ترجمه دکترمحمود ضیایی انتشارات دانشگاه پیام نور
 7. کتاب دست دوم فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا 23-نویسنده دکتر محمد اخباری

  10,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تالیف دکتر محمد اخباری و دیگران
 8. کتاب دست دوم فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا 21 22-نویسنده دکتر محمد اخباری

  10,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تالیف دکتر محمد اخباری و دیگران
 9. کتاب دست دوم زمین شناسی برای جغرافیا-نویسنده دکتر محمد رضا اصغری مقدم

  10,000 تومان

  تعداد صفحات158 انتشارات سرا تالیف دکتر محمد رضا اصغری مقدم
 10. کتاب دست دوم جغرافیای اقتصادی ایران صنایع-نویسنده دکتر حسن مطیعی لنگرودی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات230 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدتالیف دکتر حسن مطیعی لنگرودی
 11. کتاب دست دوم مقدمه ای برتاریخ علم جغرافیا-نویسنده زهره فنی

  15,000 تومان

  عداد صفحات250 انتشارات امیر کبیر تالیف زهره فنی
 12. کتاب دست دوم جغرافیای کوچ نشینی-نویسنده دکتر رحیم مشیری

  10,000 تومان

  تعداد صفحات218انتشارات سمت تالیف دکتر رحیم مشیری
 13. کتاب دست دوم جغرافیا و صنعت توریسم -نویسنده دکتر علی اصغر رضوانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 225 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف علی اصغر رضوانی
 14. کتاب دست دوم ویژگی های جغرافیایی کشور های اسلامی -نویسنده علی اصغر نظری

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 206 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف علی اصغر نظری
 15. کتاب دست دوم مجموعه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا جلد پنجم -نویسنده مرتضی محمد جانی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 118 انتشارات پردازش تالیف مرتضی محمد جانی
 16. کتاب دست دوم مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت -نویسنده ویلبر زلینسکی -مترجم دکتر فیروز جمالی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 188 انتشارات سمت تالیف ویلبر زلینسکی ترجمه دکتر فیروز جمالی
 17. کتاب دست دوم نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها-نویسنده دکتر علی اصغر رضوانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات194 انتشارات سمیر تالیف دکتر علی اصغر رضوانی
 18. کتاب دست دوم دگر اندیشی در فلسفه جغرافیا-نویسنده آلیسون بلانت-مترجم دکتر حسین حاتمی نژاد

  34,000 تومان

  تعداد صفحات422 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آلیسون بلانت_جین ویلس ترجمه دکتر حسین حاتمی نژاد
 19. کتاب دست دوم بنیاد های جغرافیایی اقتصاد ایران-نویسنده دکتر بیژن رحمانی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات علوی تالیف دکتر بیژن رحمانی
 20. کتاب آموزش کاربردی نرم افزارArcGIS-نویسنده آناهیتا جاهدی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات410 تالیف آناهیتاجاهدی ودیگران انتشارات جهاد دانشگاهی
 21. کتاب مدل های هیدرولوژی در مناطق خشک و نیمه خشک-نویسنده هووارد وتر-مترجم مهندس محبوبه میرزا حسینی

  23,000 تومان

  تعداد صفحات 385 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف هووارد وتر-سروش سروشیان-ک د شارما ترجمه مهندس محبوبه میرزا حسینی-دیگران
 22. کتاب دست دوم گردشگری ایران به همراه نقشه راههای ایران 89 -نویسنده جاوید علی نژاد

  8,000 تومان

  تعداد صفحات157 تالیف جاوید علی نژاد انتشارات جام اندیشه
 23. کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید -با تجدید نظر و اضافات-نویسنده دکتر کرامت الله زیاری

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحات 221 انتشارات سمت تالیف کرامت الله زیاری
 24. کتاب پدیده های النینو لاتینا و تغییرات اقلیمی -نویسنده سید شاهو احمدی

  30,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحات 80 انتشارات علمی گاج تالیف سید شاهو احمدی
 25. کتاب کویر های ایران جلد دوم -نویسنده عباس پادشاهی اول

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 297 انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تالیف عباس پادشاهی اول
 26. کتاب جغرافیای کشور کره شمالی محمد حسن نامی - کاملا نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 191 انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تألیف محمد حسن نامی
 27. کتاب جغرافیا و انرژی در حوضه دریای کاسپین دکتر مریم وریج کاظمی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی تألیف دکتر مریم وریج کاظمی
 28. کتاب تغییرات آب و هوایی و اوج مصرف نفت دکتر کار وای لی نسرین مرادی مجد - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات پژوهندگان راه دانش تالیف دکتر کار وای لی
 29. کتاب هواکره، هوا و آب و هوا راجر جی بری اسدالله خورانی - کاملا نو

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 854 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف راجر جی بری - ریچارد جی چورلی ترجمه دکتر اسدالله خورانی
 30. کتاب انرژی تجدیدپذیر زمین گرمایی - کاملا نو

  62,000تومان

  49,600 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات تامر تألیف هارش گوپتا - سوکانتا روی ترجمه دکتر احمد تولایی
 31. کتاب مدلهای آب و هوایی - در حد نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات آکادمیک تألیف دکتر سعید جوی زاده - دکتر محمد بافقی زاده
 32. کتاب روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی سمت - کاملا نو

  19,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات سمت تألیف ایان های ترجمه دکتر احمد پور احمد - دکتر محمد اسکندری نوده
 33. کتاب بیابان گردی در ایران ساسان سلوتی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ایرانشناسی تألیف تألیف ساسان سلوتی - معصومه بابانیانوری
 34. کتاب ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS مجید مخدوم - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید مخدوم و همکاران
 35. کتاب دست دوم جغرافیای آبها - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر جمشید جداری عیوضی
 36. کتاب دست دوم تئوری، الگوریتم ها و کاربردهای سیستم تعیین موقعیت جهانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 487 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف گواچنگ سو ترجمه مسعود مشهدی حسینعلی - رویا موسویان
 37. کتاب دست دوم نقشه خوانی چاپ دوم-نویسنده دکتررسول عسگری

  14,000 تومان

  تعداد صفحات176 تالیف دکتررسول عسگری انتشارات مهکامه
  0