1. کتاب دست دوم نجوم به زبان ساده-نویسنده مایر دگانی--مترجم محمدرضا خواجه پور

  195,000 تومان

  تعداد صفحات520 انتشارات نامعلوم تالیف مایر دگانی مترجم محمدرضا خواجه پور
 2. کتاب دست دوم مهاجرت تالیف حبیب الله زنجانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 226 تالیف حبیب الله زنجانی انتشارات سمت
 3. کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید تالیف کرامت الله زیاری -کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 221 تالیف کرامت الله زیاری انتشارات سمت
 4. کتاب دست دوم گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات223 انتشارات سازمان برنامه و بودجه تالیف حسن صبحی
 5. کتاب دست دوم اصول طراحی و اجرای ژئوسیستم ها-در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحات223 انتشارات مرندیز تالیف حسن صبحی
 6. کتاب دست دوم آمایش سرزمین حفظ و جلوگیری از تخریب محیط زیست محمدپولاد دژ-در حد نو

  33,000 تومان

  تعداد صفحات166 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تالیف محمدپولاد دژ-
 7. کتاب جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایران ویج-پرفسور بربریان

  100,000 تومان

  تعداد صفحات560 انتشارات بلخ تالیف مانوئل بربریان
 8. کتاب دست دوم دگراندیشی در فلسفه ی جغرافیا آلیسون بلانت ترجمه دکترحسین حاتمی نژاد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 322 تالیف آلیسون بلانت ترجمه دکترحسین حاتمی نژاد
 9. کتاب دست دوم مخاطرات جوی تالیف دکتر حسین محمدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 217 تالیف دکتر حسین محمدی
 10. کتاب دست دوم میکرو کلیما تولوژی تالیف و ترجمه دکتر محمد رضا کاویانی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 337 تالیف و ترجمه دکتر محمد رضا کاویانی
 11. کتاب دست دوم مبانی آب و هوا شناسی دکتر محمدرضا کاویانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 582 تالیف دکتر محمدرضا کاویانی
 12. کتاب تغییرات آب و هوایی و اوج مصرف نفت دکتر کار وای لی نسرین مرادی مجد - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات پژوهندگان راه دانش تالیف دکتر کار وای لی
 13. کتاب هواکره، هوا و آب و هوا راجر جی بری اسدالله خورانی - کاملا نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 854 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف راجر جی بری - ریچارد جی چورلی ترجمه دکتر اسدالله خورانی
 14. کتاب انرژی تجدیدپذیر زمین گرمایی - کاملا نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات تامر تألیف هارش گوپتا - سوکانتا روی ترجمه دکتر احمد تولایی
 15. کتاب بیابان گردی در ایران ساسان سلوتی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ایرانشناسی تألیف تألیف ساسان سلوتی - معصومه بابانیانوری
 16. کتاب روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی سمت - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات سمت تألیف ایان های ترجمه دکتر احمد پور احمد - دکتر محمد اسکندری نوده
 17. کتاب ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS مجید مخدوم - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید مخدوم و همکاران
 18. کتاب دست دوم پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات ابن سینا تألیف محمدتقی سیاه پوش
  0