1. کتاب تغییرات آب و هوایی و اوج مصرف نفت دکتر کار وای لی نسرین مرادی مجد - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات پژوهندگان راه دانش تالیف دکتر کار وای لی
 2. کتاب هواکره، هوا و آب و هوا راجر جی بری اسدالله خورانی - کاملا نو

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 854 انتشارات دانشگاه هرمزگان تألیف راجر جی بری - ریچارد جی چورلی ترجمه دکتر اسدالله خورانی
 3. کتاب سنجش از دور زمین پایه لایه مرزی جو استفان امیس مجتبی جلالی - کاملا نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات آب و هوا تألیف استفان امیس ترجمه مجتبی جلالی و همکاران
 4. کتاب آب های سطحی ایران حوضه آبریز دریای مازندران - کاملا نو

  15,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات ارشدان تألیف دکتر اسماعیل دویران
 5. کتاب انرژی تجدیدپذیر زمین گرمایی - کاملا نو

  62,000تومان

  49,600 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات تامر تألیف هارش گوپتا - سوکانتا روی ترجمه دکتر احمد تولایی
 6. کتاب مدلهای آب و هوایی - در حد نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات آکادمیک تألیف دکتر سعید جوی زاده - دکتر محمد بافقی زاده
 7. کتاب جغرافیای کوچ نشینی سمت - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات سمت تألیف دکتر سید رحیم مشیری
 8. کتاب جغرافیای گردشگری ایران سمت - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات سمت تألیف دکتر اسماعیل علی اکبری
 9. کتاب روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی سمت - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات سمت تألیف ایان های ترجمه دکتر احمد پور احمد - دکتر محمد اسکندری نوده
 10. کتاب بیابان گردی در ایران ساسان سلوتی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ایرانشناسی تألیف تألیف ساسان سلوتی - معصومه بابانیانوری
 11. کتاب ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS مجید مخدوم - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر مجید مخدوم و همکاران
 12. کتاب جغرافیای زیستی اصغر نیشابوری - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات سمت تألیف اصغر نیشابوری
 13. کتاب دست دوم جغرافیای آبها - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر جمشید جداری عیوضی
 14. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دکتر شاپور گودرزی نژاد - مینو عسجدی
 15. کتاب دست دوم مبانی سنجش از دور راداری - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف دکتر یاسر مقصودی - مهندس ساحل مهدوی
 16. کتاب دست دوم تئوری، الگوریتم ها و کاربردهای سیستم تعیین موقعیت جهانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 487 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تألیف گواچنگ سو ترجمه مسعود مشهدی حسینعلی - رویا موسویان
 17. کتاب دست دوم پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات ابن سینا تألیف محمدتقی سیاه پوش
  0