1. کتاب دست دوم اصول اکتشافات ژئو شیمیایی تالیف علی اصغر حسنی پاک-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 615 مولف علی اصغر حسنی پاک انتشارات دانشگاه تهران
 2. کتاب دست دوم زمین ‌شناسی مواد انرژی‌زا-نویسنده منصور قربانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 213 تالیف منصور قربانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 3. کتاب دست دوم زبان تخصصی زمین‌شناسی-نویسنده علیرضا نجف‌زاده

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 223 تالیف علیرضا نجف زاده-ناصر ارزانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 4. کتاب دست دوم زمین‌شناسی برای جغرافیا-نویسنده محمود صداقت

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 225 تالیف محمود صداقت انتشارات دانشگاه پیام نور
 5. کتاب دست دوم زمین‌شناسی تاریخی-نویسنده غلامعلی شایگان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰تالیف غلامعلی شایگان-ابراهیم اشراقی انتشارات دانشگاه پیام نور
 6. کتاب دست دوم زمین شناسی دریایی پیام نور-نویسنده حسن داداشی آرانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 216 تالیف حسن داداشی آرانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 7. کتاب دست دوم زبان تخصصی زمین‌شناسی-نویسنده علیرضا نجف زاده-ترجمه حسن جهانبان اسفهلان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 260 تالیف علیرضا نجف زاده-ناصر ارزانی ترجمه حسن جهانبان انتشارات پیام دانشگاهی
 8. کتاب دست دوم زبان تخصصی زمین‌شناسی-نویسنده علیرضا نجف زاده-ترجمه حسن جهانبان اسفهلان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 260 تالیف علیرضا نجف زاده-ناصر ارزانی ترجمه حسن جهانبان انتشارات پیام دانشگاهی
 9. کتاب دست دوم زمین‌شناسی ساختمانی پیام نور-نویسنده محسن پورکرمانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 179 تالیف محسن پورکرمانی-احمد ادیب انتشارات دانشگاه پیام نور
 10. کتاب دست دوم نقشه برداری پیام نور-نویسنده علی بابا چهرازی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 168 تالیف علی بابا چهرازی-یهمن مقرب نیا انتشارات دانشگاه پیام نور
 11. کتاب دست دوم آتشفشان شناسی پیام نور-نویسنده علی درویش‌زاده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 248 تالیف علی درویش‌زاده انتشارات دانشگاه پیام نور
 12. کتاب دست دوم مبانی زمین شناسی مهندسی پیام نور-نویسنده بهروز توکلی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 420 تالیف بهروز توکلی انتشارات دانشگاه پیام نور
 13. کتاب دست دوم ژئومرفولوژی پیام نور-نویسنده حسن داداشی آرانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 207 تالیف حسن داداشی آرانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 14. کتاب دست دوم حل مسائل و نمونه سوالات شیمی عمومی 1 پیام نور-نویسنده رسول وفازاده

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 174 تالیف رسول وفازاده انتشارات دانشگاه پیام نور
 15. کتاب دست دوم فسیل‌شناسی مهره‌‌داران پیام نور-نویسنده محمدرضا کبریایی‌زاده

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 340 تالیف محمدرضا کبریایی‌زاده-عرفان خسروی-کوروش رشیدی انتشارات دانشگاه پیام نور
 16. کتاب دست دوم دیرینه‌شناسی 1 پیام نور-نویسنده غلامعلی شایگان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 189 تالیف غلامعلی شایگان انتشارات دانشگاه پیام نور
 17. کتاب دست دوم محیطهای رسوبی پیام نور-نویسنده محمد بهرامی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 415 تالیف محمد بهرامی انتشارات دانشگاه پیام نور
 18. کتاب دست دوم کانیها و سنگهای صنعتی پیام نور-نویسنده بهزاد حاج علیلو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 207 تالیف بهزاد حاج علیلو انتشارات دانشگاه پیام نور
 19. کتاب دست دوم مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی پیام نور-نویسنده جعفر تنها

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 415 تالیف جعفر تنها-مهدی یوسف خانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 20. کتاب دست دوم شیمی عمومی 2 پیام نور-نویسنده اعظم رحیمی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف اعظم رحیمی انتشارات دانشگاه پیام نور
 21. کتاب دست دوم مبانی خاک‌شناسی پیام نور-نویسنده ناصر ارزانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 193 تالیف ناصر ارزانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 22. کتاب دست دوم زمین شناسی فیزیکی پیام نور-جلد دوم-نویسنده حسین معماریان

  95,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف حسین معماریان-محمود صداقت انتشارات دانشگاه پیام نور
 23. کتاب دست دوم رسوب‌شناسی پیام نور-نویسنده حسین پروین

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف حسین پروین انتشارات دانشگاه پیام نور
 24. کتاب دست دوم اصول هیدرولوژی کاربردی-نویسنده امین علیزاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 808 تالیف امین علیزاده انتشارات دانشگاه امام رضا
 25. کتاب دست دوم اصول هیدرولوژی کاربردی-نویسنده امین علیزاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 808 تالیف امین علیزاده انتشارات دانشگاه امام رضا
 26. کتاب پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال سنقر - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جالیز تألیف ویدا اکبری گرصدفی
 27. کتاب زمین لرزه شهر تهران - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات فراسخن تألیف دکتر احمد خورسندی آقائی
 28. کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک اومبرتو بلانکو ترجمه علی سلاجقه-نو

  80,000تومان

  70,400 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اومبرتو بلانکو - راتان لعل ترجمه دکتر علی سلاجقه و همکاران
 29. کتاب اصول مکانیک سنگ دکتر غلامرضا خانلری - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تالیف دکتر غلامرضا خانلری
 30. کتاب مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانی زایی مس منطقه بوانات فارس و ارتباط آن با عناصر ساختاری - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات چویل تألیف دکتر عبدالرحمن چمن آرا و همکاران
 31. کتاب فرهنگ تخصصی ژئومورفولوژی جلد دوم قلمرو رودخانه ای (آبی)، قلمرو جنگلی و قلمرو ساحلی - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات نوروزی تألیف اسماعیل کاکاوند و همکاران
 32. کتاب روش های ژئوالکتریکی کاربردی - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر حمیدرضا رمضی
 33. کتاب شناخت و تحلیل کاربردی زمین لغزش همراه با اطلس زمین لغزش های ایران - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تألیف دکتر رسول اجل لوئیان و همکاران
 34. کتاب مهندسی ژئوتکنیک جلد اول بررسی های زیرسطحی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 589 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسن رحیمی
 35. کتاب اصول مدل سازی زمین آماری جریان سیال ها در محیط های متخلخل - کاملا نو

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ستایش تألیف دکتر محمد کمال قااسم العسکری
 36. کتاب تشریح لرزه نگاشتها - کاملا نو

  6,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان تألیف اتا کولهانگ ترجمه دکتر سید جلیل الدین فاطمی
 37. کتاب دست دوم بلور شناسی هندسی پیام نور-نویسنده مهین محمدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف مهین محمدی انتشارات دانشگاه پیام نور
 38. کتاب دست دوم دیرینه شناسی گیاهی-نویسنده فاطمه واعظ جوادی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 126 تالیف فاطمه واعظ جوادی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
  0