1. کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک اومبرتو بلانکو ترجمه علی سلاجقه-نو

  80,000تومان

  70,400 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اومبرتو بلانکو - راتان لعل ترجمه دکتر علی سلاجقه و همکاران
 2. کتاب اصول و کاربردهای میکروبیولوژی خاک - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف دیوید م سیلویا و همکاران ترجمه دکتر امیر لکزیان - مهندس نرگس میلانی
 3. کتاب رسوب شناسی و چینه شناسی جلد اول گری نیکولز سید محمد زمانزاده - در حد نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی تألیف گری نیکولز ترجمه سید محمد زمانزاده و همکاران
 4. کتاب تاریخ علوم زمین پیش از رنسانس - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات مولف تألیف محمد ضیایی
 5. کتاب سرشکنی شبکه های ژئودتیک با استفاده از نرم افزار GeoLab 2001 - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف سید عبدالرضا سعادت - جعفر قراخانی
 6. کتاب حل جامع مسائل مهندسی ژنتیک لرزه ای استیون ال کرامر - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دایره دانش تألیف ابراهیم شجاعی
 7. کتاب دست دوم اصول مهندسی مکانیک سنگ - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دیبای دانش تألیف دکتر مسعود عامل سخی
 8. کتاب دست دوم سنگ شناسی دگرگونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 9. کتاب دست دوم کانی شناسی سیلیکات ها

  12,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات دانشگاه خوارزمی تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 10. کتاب دست دوم کانی شناسی غیر سیلیکات ها

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
0