1. کتاب منطق فازی در زمین شناسی روبرت وی دومیکو دکتر علی اکبر رحمانی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات آلای اندیشه تألیف روبرت وی دومیکو ترجمه دکتر علی اکبر رحمانی
 2. کتاب جغرافیای سیرجان با تاکید بر ژئومورفولوژی حسین غضنفرپور - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات مرکز کرمان شناسی تألیف حسین غضنفرپور - محسن پورخسروانی
 3. کتاب زمین شناسی و کانسنگ ذخایر سنگ آهن شمال فارس محمدرضا اسدی فرد - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات نگره تألیف محمدرضا اسدی فرد
 4. کتاب پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال سنقر - کاملا نو

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جالیز تألیف ویدا اکبری گرصدفی
 5. کتاب زمین لرزه شهر تهران - کاملا نو

  39,000تومان

  31,200 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات فراسخن تألیف دکتر احمد خورسندی آقائی
 6. کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک - کاملا نو

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اومبرتو بلانکو - راتان لعل ترجمه دکتر علی سلاجقه و همکاران
 7. کتاب زمین شناسی مهندسی پیشرفته و ژئوتکنیک - کاملا نو

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات ایده ماندگار تألیف ابوالفضل مختاری
 8. کتاب مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانی زایی مس منطقه بوانات فارس و ارتباط آن با عناصر ساختاری - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات چویل تألیف دکتر عبدالرحمن چمن آرا و همکاران
 9. کتاب فرهنگ تخصصی ژئومورفولوژی جلد دوم قلمرو رودخانه ای (آبی)، قلمرو جنگلی و قلمرو ساحلی - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات نوروزی تألیف اسماعیل کاکاوند و همکاران
 10. کتاب اصول و کاربردهای میکروبیولوژی خاک - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف دیوید م سیلویا و همکاران ترجمه دکتر امیر لکزیان - مهندس نرگس میلانی
 11. کتاب اصول مدل سازی زمین آماری جریان سیال ها در محیط های متخلخل - کاملا نو

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ستایش تألیف دکتر محمد کمال قااسم العسکری
 12. کتاب دست دوم مبانی زمین شناسی -دکتر ادوارد جی.تاربوک-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 391انتشارات مدرسه تالیف دکتر ادوارد جی.تاربوک ترجمه دکتر رسول اخروی
 13. کتاب مرجع کامل و کاربردی نرم افزار GEOLOG مهندس میلاد مقصودی اکبری - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات مثبت تألیف مهندس میلاد مقصودی اکبری و همکاران
 14. کتاب روش های الکتریکی در ژئوفیزیک اکتشافی غلامحسین نوروزی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات دانشگاه تهران تألیف غلامحسین نوروزی
 15. کتاب اصول مکانیک سنگ دکتر غلامرضا خانلری - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تالیف دکتر غلامرضا خانلری
 16. کتاب رسوب شناسی و چینه شناسی جلد اول گری نیکولز سید محمد زمانزاده - در حد نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی تألیف گری نیکولز ترجمه سید محمد زمانزاده و همکاران
 17. کتاب تاریخ علوم زمین پیش از رنسانس - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات مولف تألیف محمد ضیایی
 18. کتاب روش های ژئوالکتریکی کاربردی - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر حمیدرضا رمضی
 19. کتاب شناخت و تحلیل کاربردی زمین لغزش همراه با اطلس زمین لغزش های ایران - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تألیف دکتر رسول اجل لوئیان و همکاران
 20. کتاب مهندسی ژئوتکنیک جلد اول بررسی های زیرسطحی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 589 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسن رحیمی
 21. کتاب سرشکنی شبکه های ژئودتیک با استفاده از نرم افزار GeoLab 2001 - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف سید عبدالرضا سعادت - جعفر قراخانی
 22. کتاب حل جامع مسائل مهندسی ژنتیک لرزه ای استیون ال کرامر - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دایره دانش تألیف ابراهیم شجاعی
 23. کتاب تشریح لرزه نگاشتها - کاملا نو

  6,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان تألیف اتا کولهانگ ترجمه دکتر سید جلیل الدین فاطمی
 24. کتاب دست دوم اصول مهندسی مکانیک سنگ - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دیبای دانش تألیف دکتر مسعود عامل سخی
 25. کتاب دست دوم سنگ شناسی دگرگونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 26. کتاب دست دوم کانی شناسی سیلیکات ها

  12,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات دانشگاه خوارزمی تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 27. کتاب دست دوم کانی شناسی غیر سیلیکات ها

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
  0