1. کتاب روش های ژئوالکتریکی کاربردی - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر حمیدرضا رمضی
 2. کتاب اصول و کاربردهای میکروبیولوژی خاک - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف دیوید م سیلویا و همکاران ترجمه دکتر امیر لکزیان - مهندس نرگس میلانی
 3. کتاب شناخت و تحلیل کاربردی زمین لغزش همراه با اطلس زمین لغزش های ایران - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تألیف دکتر رسول اجل لوئیان و همکاران
 4. کتاب مهندسی ژئوتکنیک جلد اول بررسی های زیرسطحی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 589 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسن رحیمی
 5. کتاب سرشکنی شبکه های ژئودتیک با استفاده از نرم افزار GeoLab 2001 - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف سید عبدالرضا سعادت - جعفر قراخانی
 6. کتاب اصول مدل سازی زمین آماری جریان سیال ها در محیط های متخلخل - کاملا نو

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ستایش تألیف دکتر محمد کمال قااسم العسکری
 7. کتاب حل جامع مسائل مهندسی ژنتیک لرزه ای استیون ال کرامر - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دایره دانش تألیف ابراهیم شجاعی
 8. کتاب تشریح لرزه نگاشتها - کاملا نو

  6,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان تألیف اتا کولهانگ ترجمه دکتر سید جلیل الدین فاطمی
 9. کتاب دست دوم اصول مهندسی مکانیک سنگ - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دیبای دانش تألیف دکتر مسعود عامل سخی
 10. کتاب دست دوم سنگ شناسی دگرگونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 11. کتاب دست دوم کانی شناسی سیلیکات ها

  12,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات دانشگاه خوارزمی تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 12. کتاب دست دوم کانی شناسی غیر سیلیکات ها

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی