1. کتاب دست دوم بلور شناسی هندسی پیام نور-نویسنده مهین محمدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف مهین محمدی انتشارات دانشگاه پیام نور
 2. کتاب دست دوم دیرینه شناسی گیاهی-نویسنده فاطمه واعظ جوادی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 126 تالیف فاطمه واعظ جوادی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 3. کتاب دست دوم زمین ‌شناسی مواد انرژی‌زا-نویسنده منصور قربانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 213 تالیف منصور قربانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 4. کتاب دست دوم زبان تخصصی زمین‌شناسی-نویسنده علیرضا نجف‌زاده

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 223 تالیف علیرضا نجف زاده-ناصر ارزانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 5. کتاب دست دوم زمین‌شناسی برای جغرافیا-نویسنده محمود صداقت

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 225 تالیف محمود صداقت انتشارات دانشگاه پیام نور
 6. کتاب دست دوم زمین‌شناسی تاریخی-نویسنده غلامعلی شایگان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰تالیف غلامعلی شایگان-ابراهیم اشراقی انتشارات دانشگاه پیام نور
 7. کتاب دست دوم زمین شناسی تاریخی-نویسنده محمدرضا کبریایی زاده

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 292 تالیف محمدرضا کبریایی زاده انتشارات دانشگاه پیام نور
 8. کتاب دست دوم زمین شناسی دریایی پیام نور-نویسنده حسن داداشی آرانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 216 تالیف حسن داداشی آرانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 9. کتاب دست دوم زبان تخصصی زمین‌شناسی-نویسنده علیرضا نجف زاده-ترجمه حسن جهانبان اسفهلان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 260 تالیف علیرضا نجف زاده-ناصر ارزانی ترجمه حسن جهانبان انتشارات پیام دانشگاهی
 10. کتاب دست دوم زبان تخصصی زمین‌شناسی-نویسنده علیرضا نجف زاده-ترجمه حسن جهانبان اسفهلان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 260 تالیف علیرضا نجف زاده-ناصر ارزانی ترجمه حسن جهانبان انتشارات پیام دانشگاهی
 11. کتاب دست دوم زمین‌شناسی ساختمانی پیام نور-نویسنده محسن پورکرمانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 179 تالیف محسن پورکرمانی-احمد ادیب انتشارات دانشگاه پیام نور
 12. کتاب دست دوم نقشه برداری پیام نور-نویسنده علی بابا چهرازی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 168 تالیف علی بابا چهرازی-یهمن مقرب نیا انتشارات دانشگاه پیام نور
 13. کتاب دست دوم آتشفشان شناسی پیام نور-نویسنده علی درویش‌زاده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 248 تالیف علی درویش‌زاده انتشارات دانشگاه پیام نور
 14. کتاب دست دوم مبانی زمین شناسی مهندسی پیام نور-نویسنده بهروز توکلی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 420 تالیف بهروز توکلی انتشارات دانشگاه پیام نور
 15. کتاب دست دوم ژئومرفولوژی پیام نور-نویسنده حسن داداشی آرانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 207 تالیف حسن داداشی آرانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 16. کتاب دست دوم حل مسائل و نمونه سوالات شیمی عمومی 1 پیام نور-نویسنده رسول وفازاده

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 174 تالیف رسول وفازاده انتشارات دانشگاه پیام نور
 17. کتاب دست دوم فسیل‌شناسی مهره‌‌داران پیام نور-نویسنده محمدرضا کبریایی‌زاده

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 340 تالیف محمدرضا کبریایی‌زاده-عرفان خسروی-کوروش رشیدی انتشارات دانشگاه پیام نور
 18. کتاب دست دوم دیرینه‌شناسی 1 پیام نور-نویسنده غلامعلی شایگان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 189 تالیف غلامعلی شایگان انتشارات دانشگاه پیام نور
 19. کتاب دست دوم محیطهای رسوبی پیام نور-نویسنده محمد بهرامی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 415 تالیف محمد بهرامی انتشارات دانشگاه پیام نور
 20. کتاب دست دوم کانیها و سنگهای صنعتی پیام نور-نویسنده بهزاد حاج علیلو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 207 تالیف بهزاد حاج علیلو انتشارات دانشگاه پیام نور
 21. کتاب دست دوم مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی پیام نور-نویسنده جعفر تنها

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 415 تالیف جعفر تنها-مهدی یوسف خانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 22. کتاب دست دوم شیمی عمومی 2 پیام نور-نویسنده اعظم رحیمی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف اعظم رحیمی انتشارات دانشگاه پیام نور
 23. کتاب دست دوم مبانی خاک‌شناسی پیام نور-نویسنده ناصر ارزانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 193 تالیف ناصر ارزانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 24. کتاب دست دوم زمین شناسی فیزیکی پیام نور-جلد دوم-نویسنده حسین معماریان

  95,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف حسین معماریان-محمود صداقت انتشارات دانشگاه پیام نور
 25. کتاب دست دوم چینه شناسی پیام نور-نویسنده علی بابا چهرازی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 241 تالیف علی بابا چهرازی انتشارات دانشگاه پیام نور
 26. کتاب دست دوم رسوب‌شناسی پیام نور-نویسنده حسین پروین

  25,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف حسین پروین انتشارات دانشگاه پیام نور
 27. کتاب دست دوم اصول هیدرولوژی کاربردی-نویسنده امین علیزاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 808 تالیف امین علیزاده انتشارات دانشگاه امام رضا
 28. کتاب دست دوم اصول هیدرولوژی کاربردی-نویسنده امین علیزاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 808 تالیف امین علیزاده انتشارات دانشگاه امام رضا
 29. کتاب دست دوم فیزیک پایه 1 پیام نور-نویسنده سید محمود نجفیان رضوی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف سید محمود نجفیان رضوی انتشارات دانشگاه پیام نور
 30. کتاب پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال سنقر - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جالیز تألیف ویدا اکبری گرصدفی
 31. کتاب زمین لرزه شهر تهران - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات فراسخن تألیف دکتر احمد خورسندی آقائی
 32. کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک اومبرتو بلانکو ترجمه علی سلاجقه-نو

  80,000تومان

  70,400 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اومبرتو بلانکو - راتان لعل ترجمه دکتر علی سلاجقه و همکاران
 33. کتاب دست دوم کانی‌شناسی سیلیکاتها-مترجم سیروس اتردی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ مترجم سیروس اتردی انتشارات دانشگاه پیام نور
 34. کتاب دست دوم ژئوفیزیک-نویسنده شهاب توکلی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 246 تالیف شهاب توکلی انتشارات دانشگاه پیام نور
 35. کتاب دست دوم سنگ‌ شناسی دگرگونی پیام نور-نویسنده علی درویش زاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 278 تالیف علی درویش زاده انتشارات دانشگاه پیام نور
 36. کتاب دست دوم سنگ‌شناسی آذرین پیام نور-نویسنده فلوریز خیری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 139 تالیف فلوریز خیری انتشارات دانشگاه پیام نور
 37. کتاب دست دوم کانی شناسی غیرسیلیکاتها پیام نور-نویسنده مهین محمدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 385 تالیف مهین محمدی انتشارات دانشگاه پیام نور
 38. کتاب رسوب شناسی و چینه شناسی جلد اول گری نیکولز سید محمد زمانزاده - در حد نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی تألیف گری نیکولز ترجمه سید محمد زمانزاده و همکاران
 39. کتاب تاریخ علوم زمین پیش از رنسانس - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات مولف تألیف محمد ضیایی
 40. کتاب زمین شناسی مهندسی پیشرفته و ژئوتکنیک - کاملا نو

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات ایده ماندگار تألیف ابوالفضل مختاری
  0