1. کتاب اصول مکانیک سنگ دکتر غلامرضا خانلری - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا تالیف دکتر غلامرضا خانلری
 2. کتاب پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال سنقر - کاملا نو

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جالیز تألیف ویدا اکبری گرصدفی
 3. کتاب زمین لرزه شهر تهران - کاملا نو

  39,000تومان

  31,200 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات فراسخن تألیف دکتر احمد خورسندی آقائی
 4. کتاب اصول مدیریت و حفاظت خاک - کاملا نو

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات دانشگاه تهران تألیف اومبرتو بلانکو - راتان لعل ترجمه دکتر علی سلاجقه و همکاران
 5. کتاب زمین شناسی مهندسی پیشرفته و ژئوتکنیک - کاملا نو

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات ایده ماندگار تألیف ابوالفضل مختاری
 6. کتاب مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانی زایی مس منطقه بوانات فارس و ارتباط آن با عناصر ساختاری - کاملا نو

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات چویل تألیف دکتر عبدالرحمن چمن آرا و همکاران
 7. کتاب فرهنگ تخصصی ژئومورفولوژی جلد دوم قلمرو رودخانه ای (آبی)، قلمرو جنگلی و قلمرو ساحلی - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات نوروزی تألیف اسماعیل کاکاوند و همکاران
 8. کتاب روش های ژئوالکتریکی کاربردی - کاملا نو

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر حمیدرضا رمضی
 9. کتاب اصول و کاربردهای میکروبیولوژی خاک - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف دیوید م سیلویا و همکاران ترجمه دکتر امیر لکزیان - مهندس نرگس میلانی
 10. کتاب شناخت و تحلیل کاربردی زمین لغزش همراه با اطلس زمین لغزش های ایران - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تألیف دکتر رسول اجل لوئیان و همکاران
 11. کتاب مهندسی ژئوتکنیک جلد اول بررسی های زیرسطحی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 589 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسن رحیمی
 12. کتاب اصول مدل سازی زمین آماری جریان سیال ها در محیط های متخلخل - کاملا نو

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ستایش تألیف دکتر محمد کمال قااسم العسکری
 13. کتاب تشریح لرزه نگاشتها - کاملا نو

  6,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان تألیف اتا کولهانگ ترجمه دکتر سید جلیل الدین فاطمی
 14. کتاب رسوب شناسی و چینه شناسی جلد اول گری نیکولز سید محمد زمانزاده - در حد نو

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی تألیف گری نیکولز ترجمه سید محمد زمانزاده و همکاران
 15. کتاب تاریخ علوم زمین پیش از رنسانس - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات مولف تألیف محمد ضیایی
 16. کتاب سرشکنی شبکه های ژئودتیک با استفاده از نرم افزار GeoLab 2001 - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات فرهیختگان دانشگاه تألیف سید عبدالرضا سعادت - جعفر قراخانی
 17. کتاب حل جامع مسائل مهندسی ژنتیک لرزه ای استیون ال کرامر - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دایره دانش تألیف ابراهیم شجاعی
 18. کتاب دست دوم اصول مهندسی مکانیک سنگ - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دیبای دانش تألیف دکتر مسعود عامل سخی
 19. کتاب دست دوم سنگ شناسی دگرگونی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 20. کتاب دست دوم کانی شناسی سیلیکات ها

  12,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات دانشگاه خوارزمی تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
 21. کتاب دست دوم کانی شناسی غیر سیلیکات ها

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تألیف دکتر سید محمدحسین رضوی
  0