1. کتاب دست دوم جامع مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران تهیه و تدوین انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 620 انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 2. کتاب دست دوم زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی معدن

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تألیف دکتر محمود سمیعی نصر
 3. کتاب دست دوم مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن - نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر سید کاظم اورعی
0