1. کتاب مهندسی مخازن گاز میعانی-نویسنده دکتر علی وطنی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر علی وطنی-بهنام صدایی سولا-محمد شیدایی مهر
 2. کتاب مبانی برنامه ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی-نویسنده محمد حاصلی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 263 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف محمد حاصلی-حجت الله صادقی-محمد امین خراسانی
 3. کتاب سیستمهای سازه و بدنه هواپیما -نویسنده محمد رضا اسفندیاری

  70,000تومان

  52,500 تومان

  تعداد صفحات245 انتشارات سازمان صنایع هوافضا تالیف محمد رضا اسفندیاری
 4. کتاب ضوابط طراحی کف بند ها و تثبیت کننده ها ی بستر -نویسنده معاونت فنی و توسعه امور زیر بنایی

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحات172 انتشارات سازمان برنامه و بودجه تالیف معاونت فنی و توسعه امور زیر بنایی و دیگران
 5. کتاب فهرست خدمات اکتشاف سنگ ها و کانی های صنعتی

  30,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحات56 انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن
 6. کتاب دست دوم الگوریتم و فلوچارت مسائل عمومی و مهندسی-دکتر محمد نظامی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 386انتشارات شریف زاده تالیف دکتر محمد نظامی
 7. کتاب دست دوم راهیان ارشد کارشناسی ارشد مهندسی نفت -سید حامد حاجی سیدی - در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 448انتشارات آزاده تالیف سید حامد حاجی سیدی
 8. کتاب تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی نشریه شماره 328 - کاملا نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 9. کتاب دست دوم زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی معدن

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تألیف دکتر محمود سمیعی نصر
 10. کتاب دست دوم مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر سید کاظم اورعی
 11. کتاب دست دومنقشه برداری مهندسی-مهندس محمود دیانت خواه-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 564انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف مهندس محمود دیانت خواه
  0