1. کتاب دست دوم زمین شناسی کنکور کارشناسی ارشد راهیان نفت-سید امیر حسینی-در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 133انتشارات مثبت تالیف سید امیر حسینی
 2. کتاب دست دوم الگوریتم و فلوچارت مسائل عمومی و مهندسی-دکتر محمد نظامی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 386انتشارات شریف زاده تالیف دکتر محمد نظامی
 3. کتاب دست دومنقشه برداری مهندسی-مهندس محمود دیانت خواه-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 564انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف مهندس محمود دیانت خواه
 4. کتاب دست دوم راهیان ارشد کارشناسی ارشد مهندسی نفت -سید حامد حاجی سیدی - در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 448انتشارات آزاده تالیف سید حامد حاجی سیدی
 5. کتاب تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی نشریه شماره 328 - کاملا نو

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 6. کتاب دست دوم زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی معدن

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تألیف دکتر محمود سمیعی نصر
 7. کتاب دست دوم مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر سید کاظم اورعی
  0