1. کتاب دست دوم مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن - نوشته دارد

    90,000 تومان

    تعداد صفحه 504 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تألیف دکتر سید کاظم اورعی
  2. کتاب دست دوم زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی معدن

    6,000 تومان

    تعداد صفحه 384 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تألیف دکتر محمود سمیعی نصر
0