1. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 2. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 3. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد ترمودینامیک راهیان ارشد جلد 1 - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 4. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد سیستم های کنترل خطی راهیان ارشد - در حد نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات آزاده تألیف مصطفی تقوی کنی - محمد بابک مهر
 5. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد انتقال حرارت راهیان ارشد - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 667 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 6. کتاب دست دوم روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی 2، کنکور کارشناسی ارشد راهیان ارشد - در حد نو

  14,000تومان

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات آزاده تألیف مصطفی تقوی کنی
 7. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جلد 4 بخش سوم راهیان ارشد - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات آزاده تألیف مجید وزیری راد و همکاران
 8. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جلد 4 بخش دوم راهیان ارشد - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آزاده تألیف مجید وزیری راد و همکاران
 9. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد ارتعاشات راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات آزاده تألیف حمزه صالحی پور - روح الله حسینی
 10. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور