1. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد ارتعاشات راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات آزاده تألیف حمزه صالحی پور - روح الله حسینی
 2. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 3. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد ترمودینامیک راهیان ارشد جلد 1 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 4. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد سیستم های کنترل خطی راهیان ارشد - در حد نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات آزاده تألیف مصطفی تقوی کنی - محمد بابک مهر
 5. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد ترمودینامیک راهیان ارشد جلد 1 - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 6. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات راهیان ارشد جلد 1 - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 555 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 7. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد انتقال حرارت راهیان ارشد - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 667 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 8. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 9. کتاب دست دوم روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی 2، کنکور کارشناسی ارشد راهیان ارشد - در حد نو

  14,000تومان

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات آزاده تألیف مصطفی تقوی کنی