1. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد شیمی :زبان تخصصی انگلیسی علیرضا رضایی راد-در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحات300 انتشارات آزاده تالیف علیرضا رضایی راد
 2. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد ارتعاشات راهیان ارشد - در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات آزاده تألیف حمزه صالحی پور - روح الله حسینی
 3. کتاب دست دوم پایگاه داده ها جلد1-نویسنده ارسطو خلیلی فر

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 418انتشارات آزاده تالیف ارسطو خلیلی فر
 4. کتاب دست دوم کنکورکارشناسی ارشد حرکت شناسی-نویسنده فرهاد دریانوش

  40,000 تومان

  تعداد صفحات312انتشارات آزاده تالیف فرهاد دریانوش
 5. کتاب دست دوم کنکورکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-نویسنده آرش بهرامی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات432انتشارات آزاده تالیف آرش بهرامی
 6. کتاب دست دوم ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات-نویسنده ابوالفضل گیلک

  40,000 تومان

  تعداد صفحات570انتشارات آزاده تالیف ابوالفضل گلیک
 7. کتاب دست دوم کنکورکارشناسی ارشد فیزیک-نویسنده سعید آرا

  40,000 تومان

  تعداد صفحات888انتشارات آزاده تالیف سعید آرا
 8. کتاب دست دوم عملیات واحدجلد1-نویسنده احسان اسلاملو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات504انتشارات آزاده تالیف احسان اسلاملو و دیگران
 9. کتاب دست دوم تحلیل نظری مسائل الکترونیک جلد1-نویسنده محمدصادق اسلام پناه سندی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات564انتشارات آزاده تالیف محمدصادق اسلام پناه سندی
 10. کتاب دست دوم انتقال حرارت 1-نویسنده بهزادخداکرمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات400انتشارات آزاده تالیف بهزادخداکرمی
 11. کتاب دست دوم کتاب فرایندها-نویسنده محمدحسین اقبال محمدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات418انتشارات آزاده تالیف محمدحسین اقبال احمدی
 12. کتاب دست دوم کتاب فرایندها-نویسنده محمدحسین اقبال محمدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات418انتشارات آزاده تالیف محمدحسین اقبال احمدی
 13. کتاب دست دوم سینیتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی -نویسنده بهزاد خداکرمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات600انتشارات آزاده تالیف بهزاد خداکرمی
 14. کتاب دست دوم تحلیل نظریکترونیک جلددوم مسائل ال-نویسنده محمدصادق اسلام پناه سندی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات504انتشارات آزاده تالیف محمدصادق اسلام پناه اسدی
 15. کتاب دست دوم عملیات واحدجلد2-نویسنده کاوه عبدی-

  40,000 تومان

  تعداد صفحات367انتشارات آزاده تالیف کاوه عبدی و دیگران
 16. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 17. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد سیستم های کنترل خطی راهیان ارشد - در حد نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات آزاده تألیف مصطفی تقوی کنی - محمد بابک مهر
 18. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد زبان عمومی -نویسنده سید اباذر نورحسینی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 416 انتشارات آزاده تالیف سید اباذر نور حسینی
 19. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد شیمی تجزیه علیرضا رضایی راد-در حد نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات آزاده تالیف علیرضا رضایی راد
 20. کتاب دست دوم کنترل فرآیندها تالیف محمدحسین اقبال احمدی-در حد نو

  89,000 تومان

  تعداد صفحات 414 انتشارات آزاده تالیف محمدحسین اقبال احمدی
 21. کتاب دست دوم عملیات واحد جلد 1 تالیف کاوه عبدی-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 494 انتشارات آزاده تالیف کاوه عبدی
 22. کتاب دست دوم عملیات واحد جلد 2 تالیف کاوه عبدی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 367 انتشارات آزاده تالیف کاوه عبدی
 23. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جلد 4 بخش سوم راهیان ارشد - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات آزاده تألیف مجید وزیری راد و همکاران
 24. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جلد 4 بخش دوم راهیان ارشد - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آزاده تألیف مجید وزیری راد و همکاران
 25. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 26. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد ترمودینامیک راهیان ارشد جلد 2

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
  0