1. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 2. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد سیستم های کنترل خطی راهیان ارشد - در حد نو

  30,000تومان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات آزاده تألیف مصطفی تقوی کنی - محمد بابک مهر
 3. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جلد 4 بخش سوم راهیان ارشد - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات آزاده تألیف مجید وزیری راد و همکاران
 4. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جلد 4 بخش دوم راهیان ارشد - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آزاده تألیف مجید وزیری راد و همکاران
 5. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد ارتعاشات راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات آزاده تألیف حمزه صالحی پور - روح الله حسینی
 6. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
 7. کتاب دست دوم کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد انتقال حرارت راهیان ارشد - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 667 انتشارات آزاده تألیف دکتر بهزاد خداکرمی
 8. کتاب دست دوم کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین راهیان ارشد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات آزاده تألیف روح الله حسینی - حمزه صالحی پور
  0