1. کتاب درسنامه درماتولوژی دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 2. کتاب آزمونهای پرانترنی قطب های کشوری (دروس مینور) شهریور تا آذر 98- تالیف دکتر کامران احمدی

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 368-انتشارات فرهنگ فردا- تالیف دکتر کامران احمدی
 3. کتاب آزمونهای پرانترنی قطب های کشوری (دروس ماژور) شهریور تا آذر 98- تالیف دکتر کامران احمدی

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 372-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 4. کتاب گایدلاین ارتوپدی- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 209-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 5. کتاب گایدلاین اطفال (1)- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 171-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 6. کتاب گایدلاین پوست- تالیف دکتر کامران احمدی

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 188-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 7. کتاب گایدلاین کلیه، آب و الکترولیت- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 170-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 8. کتاب گایدلاین روماتولوژی و بیماریهای استخوان- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 163-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 9. کتاب گایدلاین غدد و متابولیسم- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 182-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 10. کتاب گایدلاین گوارش و کبد- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 172-انتشارات فرهنگ فردا-ت تالیف دکتر کامران احمدی
 11. کتاب گایدلاین قلب و عروق- تالیف دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحه 184-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 12. کتاب گایدلاین خون- انکولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 13. کتاب سوالات ارتقاء و بورد داخلی (سالهای 97 و 98)- تالیف دکتر کامران احمدی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 260-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 14. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده اطفال 1- تالیف دکتر کامران احمدی

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 254-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف احمد حسین شریفی
 15. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده ارتوپدی- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 280-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 16. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده مغز و اعصاب- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 222-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 17. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده چشم- تالیف دکتر کامران احمدی

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 221-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 18. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده پوست- تالیف دکتر کامران احمدی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 202-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 19. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده غدد و متابولیسم- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 228-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف احمد حسین شریفی
 20. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده گوارش و کبد- تالیف دکتر کامران احمدی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 209-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 21. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده خون و انکولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه 223-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 22. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده ریه و مسمومیت- تالیف دکتر کامران احمدی

  115,000تومان

  97,750 تومان

  تعداد صفحه 179-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 23. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده قلب و عروق- تالیف دکتر کامران احمدی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 216-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 24. کتاب آزمون های تمرینیQustions Bank سطر به سطر میکروطبقه بندی شده کلیه، آب و الکترولیت - تالیف دکتر کامران احمدی

  110,000تومان

  93,500 تومان

  تعداد صفحه 227-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 25. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده روماتولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 194-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 26. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده روماتولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 194-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 27. کتاب سطر به سطر میکروطبقه بندی شده رادیولوژی- تالیف دکتر کامران احمدی

  105,000تومان

  89,250 تومان

  تعداد صفحه 225-انتشارات فرهنگ فردا-تالیف دکتر کامران احمدی
 28. کتاب بانک آزمون تحلیلی ایمونولوژی- تالیف بهاره زند و زهرا میرصانعی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 459-انتشارات جامعه نگر-تالیف بهاره زند و زهرا میرصانعی
 29. کتاب بانک آزمون NICU- تالیف واتسون رابین ال- ترجمه پروین امامی شوشتری و الهه نیک زینت متین

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 240-انتشارات جامعه نگر-تالیف واتسون رابین ال- ترجمه پروین امامی شوشتری و الهه نیک زینت متین
 30. کتاب بانک آزمون پرستاری کودکان- تالیف دکتر حمید حجتی و زهرا صادقی

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 120-انتشارات جامعه نگر-تالیف دکتر حمید حجتی و زهرا صادقی
 31. کتاب بانک آزمون تحلیلی جنین شناسی- تالیف جمال مجیدپور، فاطیما رضایی و سردار مرادی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 564-انتشارات جامعه نگر-تالیف جمال مجیدپور، فاطیما رضایی و سردار مرادی
 32. کتاب بانک آزمون باکتری شناسی با پاسخ های تشریحی؛ تحصیلات تکمیلی- تالیف رضا حبیبی پور

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 504-انتشارات جامعه نگر-تالیف رضا حبیبی پور
 33. کتاب بانک آزمون روانشناسی و روانپزشکی سالمندی- تالیف علی صدرالهی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 454-انتشارات جامعه نگر-تالیف تالیف علی صدرالهی
 34. کتاب بانک آزمون بهداشت عمومی- تالیف محمود خدادوست

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 568-انتشارات جامعه نگر-تالیف محمود خدادوست
 35. کتاب بانک آزمون روان پرستاری- تالیف حمید حجتی و زهرا صادقی

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 620-انتشارات جامعه نگر-تالیف حمید حجتی و زهرا صادقی
 36. کتاب بانک آزمون حشره شناسی- تالیف صغری دوستی و یاسر سلیم آبادی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 144-انتشارات جامعه نگر-تالیف صغری دوستی و یاسر سلیم آبادی
 37. کتاب بانک آزمون ارشد اصطلاحات اپیدمیولوژی- تالیف میلاد نظر زاده

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 200-انتشارات حیدری-تالیف میلاد نظر زاده و دیگران
 38. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آموزن پیش کارورزی اسفند 1392-دکتر آسیه شکیب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 70انتشارات اندیشه رفیع تالیفدکتر آسیه شکیب
  0