1. کتاب تست بیماریهای عفونی 2 دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 2. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آناتومی 1394 تا 1378 تالیف محمد عظیمی الموتی و دیگران-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 372 مولف محمد عظیمی الموتی و دیگران انتشارات چامعه نگر
 3. کتاب دست دوم گنجینه برتر داخلی از سال 1397-1387 عفونی تالیف عارفه بابازاده ودیگران-در حد نو

  210,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف عارفه بابازاده ودیگران انتشارات آرتین طب
 4. کتاب دست دوم تک آزمون علوم پایه پزشکی شهریور 99 prognosis تالیف احمد رضوی و دیگران-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 108 مولف احمد رضوی و دیگران انتشارات آرتین طب
 5. کتاب دست دوم سیب ترش،پزشکی دی 99 میان دوره کشوری تالیف پارسا میرزایی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 76 مولف پارسا میرزایی انتشارات طبیبانه
 6. کتاب دست دوم سیب ترش،پزشکی شهریور 99 کشوری،ریفرم تالیف حسین فرجی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 73 مولف حسین فرجی انتشارات طبیبانه
 7. کتاب دست دوم سیب ترش،پزشکی آذر98 میاندوره کشوری،ریفرم تالیف کیانا کریمی و دیگران-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 67 مولف کیانا کریمی و دیگران انتشارات طبیبانه
 8. کتاب دست دوم سیب ترش،پزشکی شهریور 98 قطب تهران،ریفرم تالیف کیانا کریمی و دیگران-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 68 مولف کیانا کریمی و دیگران انتشارات طبیبانه
 9. کتاب تست روانپزشکی کرمی دو جلدی

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 10. کتاب تست زنان و مامایی کرمی دوره 4 جلدی

  425,000تومان

  382,500 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 11. کتاب تست گوش و حلق و بینی کرمی

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 12. کتاب تست چشم پزشکی کرمی دو جلدی

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 13. کتاب تست رادیولوژی کرمی دو جلدی

  138,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 14. کتاب درسنامه چشم پزشکی کرمی

  110,000تومان

  93,500 تومان

  تعداد صفحه 160انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 15. کتاب تست نورولوژی کرمی دو جلدی

  160,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 16. کتاب تست داخلی کرمی دوره 7 جلدی

  623,000تومان

  529,550 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 17. کتاب تست گوارش کرمی

  89,000تومان

  75,650 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 18. کتاب تست هماتولوژی کرمی

  89,000تومان

  75,650 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 19. کتاب تست ریه کرمی

  89,000تومان

  75,650 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
  0