1. پکیچ 7 جلدی تست بیماریهای داخلی دکتر مجتبی کرمی 99

  553,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 2. پکیچ 7 جلدی درسنامه بیماریهای داخلی دکتر مجتبی کرمی 99

  677,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 3. پکیج 8 جلدی تست جراحی دکتر مجتبی کرمی 99

  632,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 4. دوره 6 جلدی تست کودکان دکتر مجتبی کرمی - کاملا نو

  414,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 5. دوره 8 جلدی درسنامه جراحی دکتر مجتبی کرمی - کاملا نو

  670,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 6. کتاب درسنامه درماتولوژی دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 7. کتاب abc درس آزمون بیماری های قلبی و عروق -نویسنده دکتر امیر صبح رخشان خواه

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحات 112 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر امیر صبح رخشان خواه
 8. کتاب abc درس آزمون ارتوپدی و شکستگی -نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 9. کتاب abc درس آزمون بیماری های تنفس -نویسنده دکتر امیر صبح رخشان خواه

  44,000تومان

  39,600 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر امیر صبح رخشان خواه
 10. کتاب abc درس آزمون بیماری های عفونی -نویسنده مسعود مرتضی زاده

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات تیمورزاده تالیف مسعود مرتضی زاده
 11. کتاب نکات کلیدی طب کودکان نلسون 2019 جلد دوم -نویسنده دکتر کامیار کامرانی

  205,000تومان

  184,500 تومان

  تعداد صفحات 256 انتشارات پ تالیف دکتر کامیار کامرانی
 12. کتاب نکات کلیدی طب کودکان نلسون 2019 جلد یکم -نویسنده دکتر کامیار کامرانی

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحات 168 انتشارات پ تالیف دکتر کامیار کامرانی
 13. کتاب درسنامه زنان بکمن ولینگ2019 جلد دوم -نویسنده دکتر زهرا مقیمی

  200,000تومان

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات پ تالیف دکتر زهرا مقیمی
 14. کتاب درس نامه زنان بکمن ولینگ2019 جلد یکم- -نویسنده دکتر زهرا مقیمی

  233,000تومان

  209,700 تومان

  تعداد صفحات 292 انتشارات پ تالیف دکتر زهرا مقیمی
 15. کتاب درسنامه داخلی روماتولوژی جلد دوم -نویسنده دکتر مجتبی گرجی

  130,000تومان

  117,000 تومان

  تعداد صفحات 184 انتشارات پ تالیف دکتر مجتبی گرجی
 16. کتاب پرانتزی دستیاری بورد داخلی - -نویسنده دکتر کامران احمدی

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات 299 انتشارات موسسه فرهنگی هنری احمدی تالیف دکتر کامران احمدی
 17. کتاب درسنامه داخلی کلیه جلد یکم - -نویسنده دکتر مجتبی گرجی

  130,000تومان

  117,000 تومان

  تعداد صفحات 160 انتشارات پ تالیف دکتر مجتبی گرجی
 18. کتاب درس آزمون ارولوژی عمومی- abc-چاپ دوم -نویسنده دکتر محمد حسین سلطانی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر محمد حسین سلطانی
 19. کتاب درس آزمون ارتوپدی و شکستگی -abc-نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 20. کتاب درس آزمون بیماری های چشم چاپ ششم -abc-نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحات 152 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 21. کتابkey book بانک جامع سوالات پیش کارورزی-شهریور 99-نویسنده دکتر علیرضا زادمهر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 76 انتشارات اندیشه رفیع تالیف علیرضا زادمهر-گلایول برهمن
 22. کتابkey book بانک جامع سوالات پذیرش دستیاری-مرداد 99-نویسنده دکتر علیرضا زادمهر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 76 انتشارات اندیشه رفیع تالیف علیرضا زادمهر-گلایول برهمن
 23. کتاب گزینه برتر دستیاری مرداد 1399-دکتر مهدی ایزدی

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحات 72انتشارات پروانه دانش تالیف دکتر مهدی ایزدی
 24. کتاب گزینه برتر دستیاری مرداد 1399-دکتر مهدی ایزدی

  31,000تومان

  27,900 تومان

  تعداد صفحات 72انتشارات پروانه دانش تالیف دکتر مهدی ایزدی
 25. کتاب تست رادیو لوژی1 و 2 دوره دو جلدی دکتر کرمی 99

  138,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی -دکتر مهشید بهرامی
 26. کتاب دوره 4 جلدی تست زنان و زایمان 99 دکتر کرمی

  392,000 تومان

  تعداد صفحات 768 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی -دکتر مهشید بهرامی
 27. کتاب خلاصه در خلاصه بیماری های قلب و عروق براساس هاریسون 2015-سیسیل2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 39انتشارات پارسیان دانش نویسنده کمیته علمی پارسیان دانش
 28. کتاب خلاصه درخلاصه بیماری های عفونی براساس هاریسون 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 40انتشارات پارسیان دانش نویسنده کمیته علمی پارسیان دانش
 29. کتاب300test and rapid points-بیماری های ریه -نویسنده امید پیرحاجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 93انتشارات آریانگارنویسنده امید پیرحاجی
 30. کتاب300test and rapid points:بیماری های خون وانکولوژی -نویسنده امید پیرحاجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات آریا نگارنویسنده امید پیرحاجی
 31. کتاب 300test and rapid points بیماری های غدد-نویسنده امید پیرحاجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات80انتشارات آریا نگارنویسنده امید پیرحاجی
 32. کتاب 300 test and rapid pointsبیماری های نفرولوژی-نویسنده امید پیرحاجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 110انتشارات آریا نگار نویسنده امید پیرحاجی
 33. کتاب خلاصه در خلاصه زنان و مامایی1براساس دنفورث2008 کارنت 2013

  40,000 تومان

  تعداد صفحات57 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 34. کتاب خلاصه در خلاصه زنان ومامایی2براساس دنفورث2008

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 54 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 35. کتاب خلاصه در خلاصه جراحی 3 براساس شوارتز 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات33 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 36. کتاب خلاصه در خلاصه جراحی 4 بر اساس شوارتز2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 45 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 37. کتاب خلاصه درخلاصه بیماری های کودکان 1 بر اساس اسانشیل نلسون 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 21 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 38. کتاب خلاصه در خلاصه بیماری های کودکان 2براساس اسانشیل نلسون 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات21 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 39. کتاب خلاصه در خلاصه بیماری های کودکان 3 بر اساس اسانشیل نلسون2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات22 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 40. کتاب خلاصه در خلاصه بیماری های کودکان 4براساس اسانشیل نلسون2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات43 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
  0