1. پکیچ 7 جلدی درسنامه بیماریهای داخلی دکتر مجتبی کرمی 99

  677,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 2. پکیج 8 جلدی تست جراحی دکتر مجتبی کرمی 99

  632,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 3. دوره 6 جلدی درسنامه کودکان دکتر مجتبی کرمی - کاملا نو

  474,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 4. دوره 6 جلدی تست کودکان دکتر مجتبی کرمی - کاملا نو

  414,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 5. دوره 8 جلدی درسنامه جراحی دکتر مجتبی کرمی - کاملا نو

  670,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 6. کتاب درسنامه درماتولوژی دکتر مجتبی کرمی 98 - کاملا نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 7. کتابQuestion Bank سطر به سطرمیکروطبقه بندی شده عفونی-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
 8. کتابQuestion Bank سطر به سطرمیکروطبقه بندی شده اطفال 2-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  145,000تومان

  130,500 تومان

  تعداد صفحات 244 انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
 9. کتابkey book بانک جامع سوالات پیش کارورزی-شهریور 99-نویسنده دکتر علیرضا زادمهر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 76 انتشارات اندیشه رفیع تالیف علیرضا زادمهر-گلایول برهمن
 10. کتابkey book بانک جامع سوالات پذیرش دستیاری-مرداد 99-نویسنده دکتر علیرضا زادمهر

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 76 انتشارات اندیشه رفیع تالیف علیرضا زادمهر-گلایول برهمن
 11. کتاب تست رادیو لوژی1 و 2 دوره دو جلدی دکتر کرمی 99

  138,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی -دکتر مهشید بهرامی
 12. کتاب دوره 4 جلدی تست زنان و زایمان 99 دکتر کرمی

  392,000 تومان

  تعداد صفحات 768 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی -دکتر مهشید بهرامی
 13. کتاب خلاصه در خلاصه بیماری های قلب و عروق براساس هاریسون 2015-سیسیل2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 39انتشارات پارسیان دانش نویسنده کمیته علمی پارسیان دانش
 14. کتاب خلاصه درخلاصه بیماری های عفونی براساس هاریسون 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 40انتشارات پارسیان دانش نویسنده کمیته علمی پارسیان دانش
 15. کتاب300test and rapid points-بیماری های ریه -نویسنده امید پیرحاجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 93انتشارات آریانگارنویسنده امید پیرحاجی
 16. کتاب300test and rapid points:بیماری های خون وانکولوژی -نویسنده امید پیرحاجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات آریا نگارنویسنده امید پیرحاجی
 17. کتاب 300test and rapid points بیماری های غدد-نویسنده امید پیرحاجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات80انتشارات آریا نگارنویسنده امید پیرحاجی
 18. کتاب 300 test and rapid pointsبیماری های نفرولوژی-نویسنده امید پیرحاجی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 110انتشارات آریا نگار نویسنده امید پیرحاجی
 19. کتاب خلاصه در خلاصه زنان و مامایی1براساس دنفورث2008 کارنت 2013

  40,000 تومان

  تعداد صفحات57 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 20. کتاب خلاصه در خلاصه زنان ومامایی2براساس دنفورث2008

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 54 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 21. کتاب خلاصه در خلاصه جراحی 3 براساس شوارتز 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات33 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 22. کتاب خلاصه در خلاصه جراحی 4 بر اساس شوارتز2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 45 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 23. کتاب خلاصه درخلاصه بیماری های کودکان 1 بر اساس اسانشیل نلسون 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 21 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 24. کتاب خلاصه در خلاصه بیماری های کودکان 2براساس اسانشیل نلسون 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات21 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 25. کتاب خلاصه در خلاصه بیماری های کودکان 3 بر اساس اسانشیل نلسون2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات22 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 26. کتاب خلاصه در خلاصه بیماری های کودکان 4براساس اسانشیل نلسون2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات43 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 27. کتاب خلاصه در خلاصه روماتولوژی بر اساس هاریسون 2015وسیسیل2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات49 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 28. کتاب خلاصه در خلاصه روانپزشکی بر اساس کاپلان و سادوک 2010

  40,000 تومان

  تعداد صفحات23 انتشارات پارسیان انش تالیف کمیته علمی پارسیان دانش
 29. کتاب هفته آخرداخلی-ریه-سیسیل اسنشیال 2016 و هاریسون 2015-نویسنده دکتر مهدی ایزدی

  18,500 تومان

  تعداد صفحات82 انتشارات پروانه دانش تالیف دکتر مهدی ایزدی
 30. کتاب هفته آخر گوش و حلق و بینی-بهربون 2010 -نویسنده دکتر مهدی ایزدی

  18,500 تومان

  تعداد صفحات84 انتشارات پروانه دانش تالیف دکتر مهدی ایزدی
 31. اتولارینگولوژی_ نویسنده حسین رسول پنا Behrbohmگوش حلق بینی بر اساس 2010 ENTکتاب دسته دوم خلاصه در خلاصه ی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات37 انتشارات پارسیان دانش تالیف دکتر حسین رسول پناه
 32. کتاب خلاصه در خلاصه نفرولوژی بر اساس هاریسون 2015 وسیسیل 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات39 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته ی علمی پارسیان دانش
 33. کتاب خلاصه در خلاصه نورولوژی بر اساس امینف 2012 به همراه نکات امینف و هاریسون 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات50 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته ی علمی پارسیان دانش
 34. کتاب خلاصه در خلاصه اندوکرینولوژی بر اساس هارسون 2015وسیسیل 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحات55 انتشارات پارسیان دانش تالیف کمیته ی علمی پارسیان دانش
 35. کتاب اختلالات سدیم Ripit-نویسنده دکتر مهدی ایزدی

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحه 62انتشارات پروانه دانش تالیف دکتر مهدی ایزدی
 36. کتاب بیماری های تاولی اتوایمیونRipit-نویسنده دکتر مهدی ایزدی

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 56 انتشارات پروانه دانش تالیف دکتر مهدی ایزدی
 37. کتاب بیماری های آمیزشیRipit- نویسنده دکتر مهدی ایزدی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات نیک پیک تالیف دکتر مهدی ایزدی
 38. کتاب درسنامه پاتولوژی دکتر مجتبی کرمی 99

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 39. کتاب درسنامه روماتولوژی دکتر مجتبی کرمی 99

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 40. کتاب درسنامه بیماریهای کلیه دکتر مجتبی کرمی 99

  98,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
  0