1. کتاب درمان شناسی دکتر غلامی دوره 2 جلدی

  998,000تومان

  898,200 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر مجتبی مجتهدزاده
 2. کتاب دست دوم فرهنگ داروها به زبان ساده تالیف اعظم اطاری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف اعظم اطاری انتشارات کتابدرمانی
 3. کتاب دست دوم شیمی داروئی تالیف عسگر حسینی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 110 مولف عسگر حسینی انتشارات اندیشه عصر
 4. کتاب اخلاق در داروسازی تالیف عزیز شهرکی و دیگران

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف عزیز شهرکی و دیگران انتشارات حیدری
 5. کتاب مدیریت عوارض دارویی در درمان سرطان تالیف زهرا جهانگرد رفسنجانی و دیگران -کاملا نو

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 207 مولف زهرا جهانگرد رفسنجانی و دیگران انتشارات دانش پذیر
 6. کتاب راهنمای بالینی فرآورده های خونی تالیف زهرا جهانگرد رفسنجانی و دیگران -کاملا نو

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف زهرا جهانگرد رفسنجانیو دیگران انتشارات دانش پذیر
 7. کتاب گیاهان دارویی و دمنوش ها نیما واقف و دیگران -کاملا نو

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف نیما واقف و دیگران انتشارات دانش پذیر
 8. کتاب دارو درمانی غیر نسخه ای بیماری های چشم ،گوش و پوست تالیف سمیه نصیری پور و دیگران -کاملا نو

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف سمیه نصیری پورو دیگران انتشارات دانش پذیر
 9. کتاب دارو درمانی غیر نسخه ای بیماری های چشم ،گوش و پوست تالیف سمیه نصیری پور و دیگران -کاملا نو

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف سمیه نصیری پورو دیگران انتشارات دانش پذیر
 10. کتاب روش صحیح استفاده از داروهای استنشاقی در بیماران ریوی تالیف مریم فراستی نسب و دیگران -کاملا نو

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف مریم فراستی نسب و دیگران انتشارات دانش پذیر
 11. کتاب روش صحیح استفاده از داروهای استنشاقی در بیماران ریوی تالیف مریم فراستی نسب و دیگران -کاملا نو

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف مریم فراستی نسب و دیگران انتشارات دانش پذیر
 12. کتاب دست دوم دستورالعمل آماده سازی صحیح داروهای سیتو توکسیک تالیف فخری افشار -در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 50 مولف فخری افشار انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 13. کتاب دست دوم راهنمای نسخه نویسی صحیح تالیف و ترجمه افسانه اسدی -در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 72 مولف و مترجم افسانه اسدی انتشارات تیمورزاده
 14. کتاب دست دوم راهنمای تجویز داروهای آنتی میکروبیال تالیف مینو محرز -در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف مینو محرز انتشارات نامعلوم
 15. کتاب دست دوم داروهای ضد سرطان و اصول شیمی درمانی آن تالیف فریدون سیامک نژاد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 420 مولف فریدون سیامک نژاد انتشارات واحد علمی شرکت سهامی داروئی کشور
 16. کتاب دست دوم نکته های بالینی در فارماکولوژی تالیف کاترین یانگ ترجمه علی ضیایی-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مولف کاترین یانگ مترجم علی ضیایی انتشارات جامعه نگر
 17. کتاب دست دوم مدیریت عوارض دارویی در درمان سرطان تالیف خیراله غلامی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 207 مولف خیراله غلامی انتشارات دانش پذیر
 18. کتاب دست دوم گاهواره داروسازی نوین در ایران تالیف حسن فرسام-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 268 مولف حسن فرسام انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 19. کتاب دست دوم دارو درمانی سالمندان تالیف خیراله غلامی -در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 424 مولف خیراله غلامی انتشارات نشر دف
 20. کتاب دست دوم راهنمای جامع کار در داروخانه تالیف خیراله غلامی -در حد نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 402 مولف خیراله غلامی انتشارات روزبهان
 21. کتاب دست دوم راهنمای خدمات دارویی در داروخانه تالیف خیراله غلامی -در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف خیراله غلامی انتشارات نشر دف
 22. کتاب دست دوم راهنمای تغذیه در بیماران تحت همودیالیز تالیف سیمین دشتی خویدکی -در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 11 مولف سیمین دشتی خویدکی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 23. کتاب راهنمای داروهای شیمی درمانی سرطان 2017تالیف ادوارد چو ترجمه دکتر علی عمادی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 654 مولف ادوارد چو مترجم دکتر علی عمادی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 24. کتاب راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها تالیف دکترمژگان مشایخی

  298,000تومان

  223,500 تومان

  تعداد صفحات 520 مولف دکتر مژگان مشایخی انتشارات آبادیس طب
 25. کتاب درسنامه جامع داروخانه ( دارویار) تالیف دکترشیما کفعمی خراسانی

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 286 مولف دکتر شیما کفعمی خراسانی انتشارات جهاد دانشگاهی
 26. کتاب بحث در زمینه سلامت،تغذیه و جمعیت خرید دارو تالیف اولریکا انمارک ترجمه دکتر پیوند باستانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 102 مولف اولریکا انمارک ترجمه دکتر پیوند باستانی انتشارات آرون
 27. کتاب نحوه استفاده از انواع دستگاه های داروهای استنشاقی تالیف امیر جوادیان کوتنایی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 40 مولف امیر جوادیان کوتنایی انتشارات فانوس
 28. کتاب راهنمای خدمات بالینی داروسازان تالیف دکتر خیراله غلامی

  150,000تومان

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 263 مولف دکتر خیراله غلامی انتشارات آبادیس طب
 29. کتاب دارو درمانی بیماری های پوست تالیف دکتر طلعت قانع

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 166 مولف دکترطلعت قانع انتشارات ابن سینا
 30. کتاب دارو درمانی دستگاه غدد و متابولیسم تالیف دکتر طلعت قانع

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف دکترطلعت قانع انتشارات ابن سینا
 31. کتاب دارو درمانی بیماری های قلبی-عروقی ویرایش دوم تالیف دکتر حسین خلیلی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 228 مولف دکترحسین خلیلی انتشارات ارجمند
 32. کتاب راهنمای بالینی داروهای روماتولوژی تالیف دکتر شعله ابراهیم پور

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف دکتر شعله ابراهیم پور انتشارات آبادیس طب
 33. کتاب فارماکولوژی علوم اعصاب بالینی به زبانی ساده تالیف ژان پرستون ترجمه یکتا دولتی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف ژان پرستون مترجم یکتا دولتی انتشارات سپید برگ
 34. کتاب مروری بر فارماسیوتیکس تالیف دکتر سیده مریم مرتضوی

  175,000 تومان

  تعداد صفحات 465 مولف دکتر سیده مریم مرتضوی انتشارات اطمینان راد
 35. کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع 1 ویرایش دوم تالیف دکتر حسین خلیلی

  230,000تومان

  184,000 تومان

  تعداد صفحات 600 مولف دکتر حسین خلیلی انتشارات ارجمند
 36. کتاب نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی تالیف نرجس خاتون دادخواه

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 157 مولف نرجس خاتون دادخواه انتشارات گیتا تک
  0