1. کتاب راهنمای جامع داروشناسی نسخه های دارویی دکتر غلامی - کاملا نو

  350,000تومان

  280,000 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر محمدرضا جوادی
 2. کتاب درسنامه جامع درمان شناسی دکتر غلامی دوره 2 جلدی

  690,000تومان

  552,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تألیف خیراله غلامی - دکتر مجتبی مجتهدزاده
 3. کتاب راهنمای جامع نسخه نویسی برای پزشکان دکتر چناری - نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات علم و دانش تألیف محسن رجب نیا چناری
 4. کتاب اخلاق در داروسازی تالیف عزیز شهرکی و دیگران

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف عزیز شهرکی و دیگران انتشارات حیدری
 5. کتاب مدیریت عوارض دارویی در درمان سرطان تالیف زهرا جهانگرد رفسنجانی و دیگران -کاملا نو

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 207 مولف زهرا جهانگرد رفسنجانی و دیگران انتشارات دانش پذیر
 6. کتاب راهنمای بالینی فرآورده های خونی تالیف زهرا جهانگرد رفسنجانی و دیگران -کاملا نو

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف زهرا جهانگرد رفسنجانیو دیگران انتشارات دانش پذیر
 7. کتاب گیاهان دارویی و دمنوش ها نیما واقف و دیگران -کاملا نو

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف نیما واقف و دیگران انتشارات دانش پذیر
 8. کتاب دارو درمانی غیر نسخه ای بیماری های چشم ،گوش و پوست تالیف سمیه نصیری پور و دیگران -کاملا نو

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف سمیه نصیری پورو دیگران انتشارات دانش پذیر
 9. کتاب دارو درمانی غیر نسخه ای بیماری های چشم ،گوش و پوست تالیف سمیه نصیری پور و دیگران -کاملا نو

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف سمیه نصیری پورو دیگران انتشارات دانش پذیر
 10. کتاب روش صحیح استفاده از داروهای استنشاقی در بیماران ریوی تالیف مریم فراستی نسب و دیگران -کاملا نو

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف مریم فراستی نسب و دیگران انتشارات دانش پذیر
 11. کتاب روش صحیح استفاده از داروهای استنشاقی در بیماران ریوی تالیف مریم فراستی نسب و دیگران -کاملا نو

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف مریم فراستی نسب و دیگران انتشارات دانش پذیر
 12. کتاب دست دوم دستورالعمل آماده سازی صحیح داروهای سیتو توکسیک تالیف فخری افشار -در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 50 مولف فخری افشار انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 13. کتاب دست دوم راهنمای نسخه نویسی صحیح تالیف و ترجمه افسانه اسدی -در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 72 مولف و مترجم افسانه اسدی انتشارات تیمورزاده
 14. کتاب دست دوم راهنمای تجویز داروهای آنتی میکروبیال تالیف مینو محرز -در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف مینو محرز انتشارات نامعلوم
 15. کتاب دست دوم فرهنگ کاربردی داروهای ژنریک تالیف حجت اله اکبرزاده پاشا -نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف حجت اله اکبرزاده پاشا انتشارات پاشا
 16. کتاب دست دوم داروهای ضد سرطان و اصول شیمی درمانی آن تالیف فریدون سیامک نژاد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 420 مولف فریدون سیامک نژاد انتشارات واحد علمی شرکت سهامی داروئی کشور
 17. کتاب دست دوم نکته های بالینی در فارماکولوژی تالیف کاترین یانگ ترجمه علی ضیایی-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مولف کاترین یانگ مترجم علی ضیایی انتشارات جامعه نگر
 18. کتاب دست دوم مدیریت عوارض دارویی در درمان سرطان تالیف خیراله غلامی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 207 مولف خیراله غلامی انتشارات دانش پذیر
 19. کتاب دست دوم دارودرمانی بیماری های گوارشی تالیف حسین خلیلی-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف حسین خلیلی انتشارات ارجمند
 20. کتاب دست دوم گاهواره داروسازی نوین در ایران تالیف حسن فرسام-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 268 مولف حسن فرسام انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 21. کتاب دست دوم دارو درمانی سالمندان تالیف خیراله غلامی -در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 424 مولف خیراله غلامی انتشارات نشر دف
 22. کتاب دست دوم راهنمای جامع کار در داروخانه تالیف خیراله غلامی -در حد نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 402 مولف خیراله غلامی انتشارات روزبهان
 23. کتاب دست دوم راهنمای خدمات دارویی در داروخانه تالیف خیراله غلامی -در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف خیراله غلامی انتشارات نشر دف
 24. کتاب دست دوم داروهای جالینوسی تهیه شده در اداره ی کل نظارت بر امور دارو-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 181 مولف نا معلوم انتشارات شرکت دارویی پخش هجرت
 25. کتاب دست دوم راهنمای تغذیه در بیماران تحت همودیالیز تالیف سیمین دشتی خویدکی -در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 11 مولف سیمین دشتی خویدکی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 26. کتاب دست دوم درمان منطقی با گیاهان تالیف فولکر شولتس ترجمه عباس حاجی آخوندی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 380 مولف فولکر شولتس ترجمه عباس حاجی آخوندی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 27. کتاب راهنمای داروهای شیمی درمانی سرطان 2017تالیف ادوارد چو ترجمه دکتر علی عمادی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 654 مولف ادوارد چو مترجم دکتر علی عمادی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 28. کتاب راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها تالیف دکترمژگان مشایخی

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 520 مولف دکتر مژگان مشایخی انتشارات آبادیس طب
 29. کتاب درسنامه جامع داروخانه ( دارویار) تالیف دکترشیما کفعمی خراسانی

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 286 مولف دکتر شیما کفعمی خراسانی انتشارات جهاد دانشگاهی
 30. کتاب درسنامه اخلاق داروسازی تالیف دکتر پونه سالاری

  58,000 تومان

  تعداد صفحات 320 مولف دکتر فاطمه خلیلی انتشارات برای فردا
 31. کتاب بحث در زمینه سلامت،تغذیه و جمعیت خرید دارو تالیف اولریکا انمارک ترجمه دکتر پیوند باستانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 102 مولف اولریکا انمارک ترجمه دکتر پیوند باستانی انتشارات آرون
 32. کتاب نحوه استفاده از انواع دستگاه های داروهای استنشاقی تالیف امیر جوادیان کوتنایی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 40 مولف امیر جوادیان کوتنایی انتشارات فانوس
 33. کتاب خلاصه فارماسیوتیکس اولتون 2018 ویرایش پنجم تالیف دکتر سارا بحرینیان

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 193 مولف دکتر سارا بحرینیان انتشارات اطمینان
 34. کتاب راهنمای خدمات بالینی داروسازان تالیف دکتر خیراله غلامی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 263 مولف دکتر خیراله غلامی انتشارات آبادیس طب
  0