1. کتاب اصول بیو انفورماتیک -نویسنده دکتر علی رمضانی

  38,900تومان

  35,010 تومان

  تعداد صفحات 320 انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر علی رمضانی
 2. کتاب مفاهیم ژنتیک -نویسنده دکتر سید احمد سادات نوری

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 530 انتشارات انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف دکتر سید احمد سادات نوری
 3. کتاب آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی-نویسنده محمدعلی شیخ بیگ گوهر ریزی

  3,200 تومان

  تعداد صفحات158 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف محمدعلی شیخ بیگ گوهر ریزی و دیگران
 4. کتاب عملکرد بیوراکتورها در مهندسی زیست_پزشکی-نویسنده فاطمه یزدیان

  15,000 تومان

  تعداد صفحات239 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف فاطمه یزدیان و دیگران
 5. کتاب سیتوژنتیک گیاهی -نویسنده قادر میرزاقادری

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحات 150 انتشارات دانشگاه کردستان تالیف قادر میرزاقادری
 6. کتاب چگونه مسایل ژنتیک راحل کنیم-نویسنده هری نیکلا-مترجم ذبیح اله میرحسنی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نهر تالیف هری نیکلا -محمدنبیونی
 7. کتاب مجموعه سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولیETC -ویرایش ششم-نویسنده دکتر فاطمه ابرقوئی کهکی

  240,000تومان

  204,000 تومان

  تعداد صفحه 798 انتشارات اطمینان تالیف دکتر فاطمه ابرقوئی کهکی
 8. کتاب ژنتیک و ژنومیک در پزشکی -استراخان- زیر نظر دکتر محمد حسین مدرسی - ترجمه مجتبی صفاری

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 616 انتشارات ابن سینا زیر نظر دکتر محمدحسین مدرسی-دکتر سید محمد اکرمی-ترجمه مجتبی صفاری-محمد صابری
 9. کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون -تالیف نوسبوم- زیر نظر دکتر محمد حسین مدرسی- ترجمه یگانه اسحق خانی

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات 832انتشارات ابن سینا تالیف نوسبوم- زیر نظر دکتر محمد حسین مدرسی- ترجمه یگانه اسحق خانی
 10. کتاب کلون سازی ژن و آنالیز dna-تالیف تی-ا-براون ترجمه دکتر محمد حسین مدرسی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات ابن سینا تالیف تی-ا-براون ترجمه دکتر محمد حسین مدرسی
 11. کتاب emerys elements of medical genetics2017 - peter turnpenny

  230,000تومان

  195,500 تومان

  تعداد صفحه 400انتشارات Elsevier تالیف peter turnpenny
 12. کتاب کاربردهای سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن دکتر حسین آیت اللهی - در حد نو

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر حسین آیت اللهی و همکاران
 13. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن دکتر داریوش فرهود - در حد نو

  21,000تومان

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 315 انتشارات سمت تألیف دکتر داریوش فرهود و همکاران
 14. کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه دورین جی پریتچارد امین اسدالهی - در حد نو

  48,000تومان

  40,800 تومان

  تعداد صفحه 505 انتشارات برای فردا تألیف دورین جی پریتچارد - بروس آر کرف ترجمه امین اسدالهی و همکاران
 15. کتاب مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مولکولی جلد دوم: از مفاهیم اساسی بیوتک تا صنعت و بازار مایکل ویتک زهرا حاجی حسن - در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف مایکل ویتک ترجمه زهرا حاجی حسن و همکاران
 16. کتاب مفاهیم و مسائل ژنتیک ویلیام ر ورنیتز حمیده علمی غروی - در حد نو

  50,000تومان

  47,500 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات فاطمی تألیف ویلیام ر ورنیتز ترجمه حمیده علمی غروی
 17. کتاب اختلالات کروموزومی و مشاوره ژنتیک گاردنر جلد دوم دکتر سیما منصوری درخشان - در حد نو

  59,000تومان

  56,050 تومان

  تعداد صفحه انتشارات برای فردا ترجمه دکتر سیما منصوری درخشان و همکاران
 18. کتاب ژنتیک عمومی- تالیف سوزان الراد- ترجمه دکتر فرهاد امینی

  25,000 تومان

  تعدادصفحه792-انتشارات جهاد دانشگاهی تهران- تالیف سوزان الراد- ترجمه دکتر فرهاد امینی
 19. کتاب ژنتیک تالیف دکتر منصور امیدی

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعدادصفحه599-انتشارات دانشگاه تهران-تالیف دکتر منصور امیدی
 20. کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه -تالیف بریچارد.دورین.ج -ترجمه آریانه صدرنبوی

  15,000تومان

  11,250 تومان

  تعدادصفحه240-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف بریچارد.دورین.ج -ترجمه آریانه صدرنبوی
 21. کتاب میکرو RNA از پایه تا بالین، تالیف دکتر محمدحسین مدرسی

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه216-انتشارات ابن سینا-تالیف دکتر محمد حسین مدرسی
 22. کتاب آزمون جامع ژنتیک تالیف دکتر نجات مهدیه

  69,000تومان

  62,100 تومان

  تعداد صفحه748-انتشارات جامعه نگر- تالیف دکتر نجات مهدیه
 23. کتاب سیستم بین المللی نام گذاری سیتوژنتیک انسانی تألیف لیزا جی شافر و دیگران، ترجمه دکتر مهتا مظاهری نائینی

  24,900تومان

  19,422 تومان

  تعداد صفحه158-انتشارات جامعه نگر- تألیف لیزا جی شافر و دیگران-ترجمه دکتر مهتا مظاهری نائینی
 24. کتاب کاربرد های سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن تالیف دکتر حسین آیت اللهی و دیگران

  24,000 تومان

  تعداد صفحه294-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف دکتر حسین آیت اللهی
 25. کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی تألیف دکتر سید عطاله سادات شاندیز

  80,000تومان

  62,400 تومان

  تعداد صفحه 277-انتشارات حیدری-تالیف دکتر سید عطاله سادات شاندیز و دیگران
 26. کتاب ژن12(جلد دوم)-تالیف جاسلین ای کریز-ترجمه دکتر سعید لطیفی نوید

  80,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 495-انتشارات برای فردا-تالیف جاسلین ای کریز،الیوت اس گلدستاین،استیون تی کیل پاتریک ترجمه سعید لطیفی نوید،محمد امین جاویدی، زهرا شادلو،حمید لطیفی نوید
 27. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011- تالیف ادوارد اس توبیاس-ترجمه دکتر محمد کرامتی پور

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 368-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تالیف ادوارد اس توبیاس،جیمز مایکل کانر،مالکوم اندرو فرگوسن، اسمیت-ترجمه محمد کرامتی پور،مهناز مهرآذرین
 28. کتاب مهارت های عملی در علوم زیست مولکولی-تالیف راب رید-ترجمه دکتر پژمان فرداصفهانی

  49,000تومان

  41,650 تومان

  تعداد صفحه 616- انتشارات خسروی-تالیف راب رید-ترجمه پژمان فرداصفهانی-مجید گل کار-کوروش اکبری-مژگان الهیاری
 29. کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک- تالیف دکتر مهدیه نجات

  100,000تومان

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 1200-انتشارات برای فردا-تالیف دکتر مهدیه نجات
 30. کتاب ژنوم 4- تالیف تی.ای. براون- ترجمه دکتر محمد مهدی جهانی

  79,000تومان

  71,100 تومان

  تعداد صفحه 1207-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تی.ای. براون- ترجمه دکتر محمد مهدی جهانی،دکتر سعیده قیاسوند، دکتر سعید نوروزی و علی شلیلیان
 31. کتاب مبانی زیست شناسی سلولی- تالیف بروس آلبرتس- ترجمه دکتر جواد محمد نژاد

  250,000تومان

  212,500 تومان

  تعداد صفحه 1040-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف بروس آلبرتس-ترجمه جواد محمد نژاداروق، دکتر علی مطاع، دکتر بهروز علیرضا پور و اصغر نرمانی
 32. کتاب سلول (لوین)- تالیف لین کاسیمرز ترجمه دکتر محمد کرامتی پور

  220,000تومان

  154,000 تومان

  تعداد صفحه1205-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف لین کاسیمرز-ترجمه دکتر محمد کرامتی پور، مجید اسدی قلعه نی، سعید خلیلی و مومن دیزقندی
 33. ژنتیک پزشکی جرد-جرد لین بی-ترجمه محمد امین جاویدی

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 587-انتشارات برای فردا-تالیف جرد لین بی، کری، بامشاد-ترجمه محمد امین جاویدی،سمانه نادری بلداجی،حمید لطیفی نوید
 34. خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016-هاروی لودیش-ترجمه سمیه صادقی

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه496-انتشارات اطمینان-تالیف هاروی لودیش-ترجمه سمیه صادقی،معصومه علیپور،فاطمه ابرقوئی کهکی
 35. چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016- هاروی لودیش- ترجمه عبدالرضا محمد نیا

  90,000تومان

  70,200 تومان

  تعداد صفحه 496-انتشارات حیدری- تالیف هاروی لودیش -ترجمه عبدالرضا محمد نیا و نغمه بهرامی
 36. خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016- هاروی لودیش-ترجمه محمد کرامتی پور

  150,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه403-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف هاروی لودیش آرنولد برک-ترجمه محمد کرامتی پور
 37. چکیده ژنتیک پزشکی امری-تالیف پیتر دی ترن پنی-ترجمه دکتر نجات مهدیه

  90,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه478-انتشارات برای فردا-تالیف پیتر دی ترن پنی و شان الارد-ترجمه نجات مهدیه و بهاره ربانی
 38. بانک سوالات ایران(IQB) ژنتیک - فرشید پروینی

  210,000تومان

  178,500 تومان

  تعدادصفحه 957-انتشارات دکتر خلیلی-تالیف فرشید پروینی
 39. مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک-آنتونی گریفین- ترجمه محمد رضا حجازی

  250,000تومان

  212,500 تومان

  تعداد صفحه 812-انتشارات جعفری-تالیف آنتونی گریفین-مترجم محمد رضا حجازی-بابک بخشی نژاد-ایمان صادقی-عاطفه خوشنویسان-زینب شیروانی
  0