1. کتاب emerys elements of medical genetics2017 - peter turnpenny

  230,000تومان

  195,500 تومان

  تعداد صفحه 400انتشارات Elsevier تالیف peter turnpenny
 2. کتاب کاربردهای سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن دکتر حسین آیت اللهی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر حسین آیت اللهی و همکاران
 3. کتاب مارکرها و ژن های بیماری های سیستم های ایمنی رسول حسین پور - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات انس تألیف رسول حسین پور و همکاران
 4. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن دکتر داریوش فرهود - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 315 انتشارات سمت تألیف دکتر داریوش فرهود و همکاران
 5. کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه دورین جی پریتچارد امین اسدالهی - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 505 انتشارات برای فردا تألیف دورین جی پریتچارد - بروس آر کرف ترجمه امین اسدالهی و همکاران
 6. کتاب مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مولکولی جلد دوم: از مفاهیم اساسی بیوتک تا صنعت و بازار مایکل ویتک زهرا حاجی حسن - در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف مایکل ویتک ترجمه زهرا حاجی حسن و همکاران
 7. کتاب مفاهیم و مسائل ژنتیک ویلیام ر ورنیتز حمیده علمی غروی - در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات فاطمی تألیف ویلیام ر ورنیتز ترجمه حمیده علمی غروی
 8. کتاب اختلالات کروموزومی و مشاوره ژنتیک گاردنر جلد دوم دکتر سیما منصوری درخشان - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات برای فردا ترجمه دکتر سیما منصوری درخشان و همکاران
 9. کتاب ژنتیک عمومی- تالیف سوزان الراد- ترجمه دکتر فرهاد امینی

  25,000 تومان

  تعدادصفحه792-انتشارات جهاد دانشگاهی تهران- تالیف سوزان الراد- ترجمه دکتر فرهاد امینی
 10. کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA -تالیف تی آ بروان- ترجمه دکتر نجات مهدیه

  36,000 تومان

  تعدادصفحه 336-انتشارات جامعه نگر-تالیف تی آ بروان -ترجمه دکتر نجات مهدیه
 11. کتاب ژنتیک تالیف دکتر منصور امیدی

  23,000 تومان

  تعدادصفحه599-انتشارات دانشگاه تهران-تالیف دکتر منصور امیدی
 12. کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه -تالیف بریچارد.دورین.ج -ترجمه آریانه صدرنبوی

  13,000 تومان

  تعدادصفحه240-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف بریچارد.دورین.ج -ترجمه آریانه صدرنبوی
 13. کتاب میکرو RNA از پایه تا بالین، تالیف دکتر محمدحسین مدرسی

  14,400 تومان

  تعداد صفحه216-انتشارات ابن سینا-تالیف دکتر محمد حسین مدرسی
 14. کتاب آزمون جامع ژنتیک تالیف دکتر نجات مهدیه

  52,000 تومان

  تعداد صفحه748-انتشارات جامعه نگر- تالیف دکتر نجات مهدیه
 15. کتاب سیستم بین المللی نام گذاری سیتوژنتیک انسانی تألیف لیزا جی شافر و دیگران، ترجمه دکتر مهتا مظاهری نائینی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه158-انتشارات جامعه نگر- تألیف لیزا جی شافر و دیگران-ترجمه دکتر مهتا مظاهری نائینی
 16. کتاب تکنولوژی های توالی یابی نسل بعد،چالش های در گردآوری و کاربرد بالینی توالی یابی نسل بعد تالیف سارا المتوالی، ترجمه جمشید مطاعی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 206-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف سارا المتوالی، ترجمه جمشید مطاعی
 17. کتاب کاربرد های سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن تالیف دکتر حسین آیت اللهی و دیگران

  24,000 تومان

  تعداد صفحه294-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف دکتر حسین آیت اللهی
 18. کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی تألیف دکتر سید عطاله سادات شاندیز

  51,200 تومان

  تعداد صفحه 277-انتشارات حیدری-تالیف دکتر سید عطاله سادات شاندیز و دیگران
 19. کتاب ژن12(جلد دوم)-تالیف جاسلین ای کریز-ترجمه دکتر سعید لطیفی نوید

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 495-انتشارات برای فردا-تالیف جاسلین ای کریز،الیوت اس گلدستاین،استیون تی کیل پاتریک ترجمه سعید لطیفی نوید،محمد امین جاویدی، زهرا شادلو،حمید لطیفی نوید
 20. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011- تالیف ادوارد اس توبیاس-ترجمه دکتر محمد کرامتی پور

  146,000 تومان

  تعداد صفحه 368-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تالیف ادوارد اس توبیاس،جیمز مایکل کانر،مالکوم اندرو فرگوسن، اسمیت-ترجمه محمد کرامتی پور،مهناز مهرآذرین
 21. کتاب مهارت های عملی در علوم زیست مولکولی-تالیف راب رید-ترجمه دکتر پژمان فرداصفهانی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 616- انتشارات خسروی-تالیف راب رید-ترجمه پژمان فرداصفهانی-مجید گل کار-کوروش اکبری-مژگان الهیاری
 22. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری - تالیف پیتر دی ترن پنی- ترجمه محمد رضا نوری دلویی

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 778-انتشارات جامعه نگر- تالیف پیتر دی ترن پنی-ترجمه محمد رضا نوری دلویی
 23. کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک- تالیف دکتر مهدیه نجات

  67,000 تومان

  تعداد صفحه 1200-انتشارات برای فردا-تالیف دکتر مهدیه نجات
 24. کتاب ژنوم 4- تالیف تی.ای. براون- ترجمه دکتر محمد مهدی جهانی

  47,300 تومان

  تعداد صفحه 1207-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تی.ای. براون- ترجمه دکتر محمد مهدی جهانی،دکتر سعیده قیاسوند، دکتر سعید نوروزی و علی شلیلیان
 25. کتاب مبانی زیست شناسی سلولی- تالیف بروس آلبرتس- ترجمه دکتر جواد محمد نژاد

  124,000 تومان

  تعداد صفحه 1040-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف بروس آلبرتس-ترجمه جواد محمد نژاداروق، دکتر علی مطاع، دکتر بهروز علیرضا پور و اصغر نرمانی
 26. کتاب سلول (لوین)- تالیف لین کاسیمرز ترجمه دکتر محمد کرامتی پور

  54,000 تومان

  تعداد صفحه1205-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف لین کاسیمرز-ترجمه دکتر محمد کرامتی پور، مجید اسدی قلعه نی، سعید خلیلی و مومن دیزقندی
 27. ژنتیک پزشکی جرد-جرد لین بی-ترجمه محمد امین جاویدی

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 587-انتشارات برای فردا-تالیف جرد لین بی، کری، بامشاد-ترجمه محمد امین جاویدی،سمانه نادری بلداجی،حمید لطیفی نوید
 28. بانک سوالات ایران(IQB) زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)-دکتر ناصر جعفر قلی زاده

  84,000 تومان

  تعداد صفحه 905-انتشارات دکتر خلیلی-تالیف دکتر ناصر جعفر قلی زاده
 29. زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش جلد دوم-هاروی لودیش-عبدالرضا محمد نیا

  70,000 تومان

  تعدادصفحه 738-انتشارات حیدری-تالیف هاروی لودیش- ترجمه عبدالرضا محمد نیا-نغمه بهرامی
 30. چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016- هاروی لودیش- ترجمه عبدالرضا محمد نیا

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 496-انتشارات حیدری- تالیف هاروی لودیش -ترجمه عبدالرضا محمد نیا و نغمه بهرامی
 31. خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016- هاروی لودیش-ترجمه محمد کرامتی پور

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه403-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف هاروی لودیش آرنولد برک-ترجمه محمد کرامتی پور
 32. چکیده ژنتیک پزشکی امری-تالیف پیتر دی ترن پنی-ترجمه دکتر نجات مهدیه

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحه478-انتشارات برای فردا-تالیف پیتر دی ترن پنی و شان الارد-ترجمه نجات مهدیه و بهاره ربانی
 33. بانک سوالات ایران(IQB) ژنتیک - فرشید پروینی

  94,500 تومان

  تعدادصفحه 957-انتشارات دکتر خلیلی-تالیف فرشید پروینی
 34. آنالیز ژن و ژنوم-ریچارد جی ریس- ترجمه مهرداد هاشمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه440-انتشارات حیدری-تالیف ریچارد جی ریس-ترجمه مهرداد هاشمی
 35. مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک-آنتونی گریفین- ترجمه محمد رضا حجازی

  150,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 812-انتشارات جعفری-تالیف آنتونی گریفین-مترجم محمد رضا حجازی-بابک بخشی نژاد-ایمان صادقی-عاطفه خوشنویسان-زینب شیروانی
 36. ژنوم4- ترنس اوستین براون - ترجمه فاطمه شجاعی

  77,000 تومان

  تعداد صفحه682-انتشارات جامعه نگر-تالیف ترنس اوستین براون - ترجمه فاطمه شجاعی
 37. الگوریتم ژنتیک پزشکی- امیررضا عارف

  54,000 تومان

  تعداد صفحه502-انتشارات جامعه نگر- تالیف امیررضا عارف
  0