1. کتاب کاربرد کامسول در پدیده های انتقال سیستم های زیستی تالیف دکتر فاطمه یزدیان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 161 وزن 550 مولف دکتر فاطمه یزدیان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 2. کتاب دست دوم اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک جلد اول ترجمه دکتر احمد ارزانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 562 وزن 650 مولف ای.جی. اف .گریفث-جی اچ میلر ترجمه دکتر احمد ارزانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 3. کتاب دست دوم اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک جلد دوم ترجمه دکتر احمد ارزانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 1101 وزن 1300 مولف ای.جی. اف .گریفث-جی اچ میلر ترجمه دکتر احمد ارزانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 4. کتاب دست دوم ژنتیک از دیدگاه حل مساله ساسان امینی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 277 وزن 330 نویسنده ساسان امینی
 5. کتاب دست دوم زیست شناسی سلولی مولکولی محمد حسین امیری-در حد نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحات 480انتشارات فاطمی مولف محمد حسین امیری
 6. کتاب میکروبیولوژی سلولی نجفی کیا - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات صبورا تألیف برایان هندرسن و دیگران ترجمه دکتر یوسف نجفی کیا
0