1. کتاب کاربردهای سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن دکتر حسین آیت اللهی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر حسین آیت اللهی و همکاران
 2. کتاب مارکرها و ژن های بیماری های سیستم های ایمنی رسول حسین پور - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات انس تألیف رسول حسین پور و همکاران
 3. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن دکتر داریوش فرهود - در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 315 انتشارات سمت تألیف دکتر داریوش فرهود و همکاران
 4. کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه دورین جی پریتچارد امین اسدالهی - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 505 انتشارات برای فردا تألیف دورین جی پریتچارد - بروس آر کرف ترجمه امین اسدالهی و همکاران
 5. کتاب مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مولکولی جلد دوم: از مفاهیم اساسی بیوتک تا صنعت و بازار مایکل ویتک زهرا حاجی حسن - در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف مایکل ویتک ترجمه زهرا حاجی حسن و همکاران
 6. کتاب مفاهیم و مسائل ژنتیک ویلیام ر ورنیتز حمیده علمی غروی - در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات فاطمی تألیف ویلیام ر ورنیتز ترجمه حمیده علمی غروی
 7. کتاب اختلالات کروموزومی و مشاوره ژنتیک گاردنر جلد دوم دکتر سیما منصوری درخشان - در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات برای فردا ترجمه دکتر سیما منصوری درخشان و همکاران
 8. کتاب ژنتیک عمومی- تالیف سوزان الراد- ترجمه دکتر فرهاد امینی

  25,000 تومان

  تعدادصفحه792-انتشارات جهاد دانشگاهی تهران- تالیف سوزان الراد- ترجمه دکتر فرهاد امینی
 9. کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA -تالیف تی آ بروان- ترجمه دکتر نجات مهدیه

  36,000 تومان

  تعدادصفحه 336-انتشارات جامعه نگر-تالیف تی آ بروان -ترجمه دکتر نجات مهدیه
 10. کتاب ژنتیک تالیف دکتر منصور امیدی

  23,000 تومان

  تعدادصفحه599-انتشارات دانشگاه تهران-تالیف دکتر منصور امیدی
 11. کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه -تالیف بریچارد.دورین.ج -ترجمه آریانه صدرنبوی

  13,000 تومان

  تعدادصفحه240-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف بریچارد.دورین.ج -ترجمه آریانه صدرنبوی
 12. کتاب میکرو RNA از پایه تا بالین، تالیف دکتر محمدحسین مدرسی

  14,400 تومان

  تعداد صفحه216-انتشارات ابن سینا-تالیف دکتر محمد حسین مدرسی
 13. کتاب آزمون جامع ژنتیک تالیف دکتر نجات مهدیه

  52,000 تومان

  تعداد صفحه748-انتشارات جامعه نگر- تالیف دکتر نجات مهدیه
 14. کتاب سیستم بین المللی نام گذاری سیتوژنتیک انسانی تألیف لیزا جی شافر و دیگران، ترجمه دکتر مهتا مظاهری نائینی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه158-انتشارات جامعه نگر- تألیف لیزا جی شافر و دیگران-ترجمه دکتر مهتا مظاهری نائینی
 15. کتاب تکنولوژی های توالی یابی نسل بعد،چالش های در گردآوری و کاربرد بالینی توالی یابی نسل بعد تالیف سارا المتوالی، ترجمه جمشید مطاعی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 206-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف سارا المتوالی، ترجمه جمشید مطاعی
 16. کتاب کاربرد های سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن تالیف دکتر حسین آیت اللهی و دیگران

  24,000 تومان

  تعداد صفحه294-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف دکتر حسین آیت اللهی
 17. کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی تألیف دکتر سید عطاله سادات شاندیز

  51,200 تومان

  تعداد صفحه 277-انتشارات حیدری-تالیف دکتر سید عطاله سادات شاندیز و دیگران
 18. کتاب ژن12(جلد دوم)-تالیف جاسلین ای کریز-ترجمه دکتر سعید لطیفی نوید

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 495-انتشارات برای فردا-تالیف جاسلین ای کریز،الیوت اس گلدستاین،استیون تی کیل پاتریک ترجمه سعید لطیفی نوید،محمد امین جاویدی، زهرا شادلو،حمید لطیفی نوید
 19. کتاب خلاصه اصول ژنتیک پزشکی امری به انضمام نکات تکمیلی و کاربردی از تامپسون،استراخان،براون و امری-تالیف پیتر دی ترن پنی-ترجمه محمد تقی اکبری

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 316- انتشارات اندیشه رفیع-تالیف پیتر دی ترن پنی، سیان الارد-ترجمه محمد تقی اکبری،حسین نعمتی،حمیدرضا سلیمان پور،حسین فقیه
 20. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011- تالیف ادوارد اس توبیاس-ترجمه دکتر محمد کرامتی پور

  146,000 تومان

  تعداد صفحه 368-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تالیف ادوارد اس توبیاس،جیمز مایکل کانر،مالکوم اندرو فرگوسن، اسمیت-ترجمه محمد کرامتی پور،مهناز مهرآذرین
 21. کتاب مهارت های عملی در علوم زیست مولکولی-تالیف راب رید-ترجمه دکتر پژمان فرداصفهانی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 616- انتشارات خسروی-تالیف راب رید-ترجمه پژمان فرداصفهانی-مجید گل کار-کوروش اکبری-مژگان الهیاری
 22. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری - تالیف پیتر دی ترن پنی- ترجمه محمد رضا نوری دلویی

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 778-انتشارات جامعه نگر- تالیف پیتر دی ترن پنی-ترجمه محمد رضا نوری دلویی
 23. کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک- تالیف دکتر مهدیه نجات

  67,000 تومان

  تعداد صفحه 1200-انتشارات برای فردا-تالیف دکتر مهدیه نجات
 24. کتاب ژنوم 4- تالیف تی.ای. براون- ترجمه دکتر محمد مهدی جهانی

  47,300 تومان

  تعداد صفحه 1207-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تی.ای. براون- ترجمه دکتر محمد مهدی جهانی،دکتر سعیده قیاسوند، دکتر سعید نوروزی و علی شلیلیان
 25. کتاب مبانی زیست شناسی سلولی- تالیف بروس آلبرتس- ترجمه دکتر جواد محمد نژاد

  124,000 تومان

  تعداد صفحه 1040-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف بروس آلبرتس-ترجمه جواد محمد نژاداروق، دکتر علی مطاع، دکتر بهروز علیرضا پور و اصغر نرمانی
 26. کتاب سلول (لوین)- تالیف لین کاسیمرز ترجمه دکتر محمد کرامتی پور

  54,000 تومان

  تعداد صفحه1205-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف لین کاسیمرز-ترجمه دکتر محمد کرامتی پور، مجید اسدی قلعه نی، سعید خلیلی و مومن دیزقندی
 27. ژنتیک پزشکی جرد-جرد لین بی-ترجمه محمد امین جاویدی

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 587-انتشارات برای فردا-تالیف جرد لین بی، کری، بامشاد-ترجمه محمد امین جاویدی،سمانه نادری بلداجی،حمید لطیفی نوید
 28. بانک سوالات ایران(IQB) زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)-دکتر ناصر جعفر قلی زاده

  84,000 تومان

  تعداد صفحه 905-انتشارات دکتر خلیلی-تالیف دکتر ناصر جعفر قلی زاده
 29. خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016-هاروی لودیش-ترجمه سمیه صادقی

  91,500 تومان

  تعداد صفحه496-انتشارات اطمینان-تالیف هاروی لودیش-ترجمه سمیه صادقی،معصومه علیپور،فاطمه ابرقوئی کهکی
 30. زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش جلد دوم-هاروی لودیش-عبدالرضا محمد نیا

  70,000 تومان

  تعدادصفحه 738-انتشارات حیدری-تالیف هاروی لودیش- ترجمه عبدالرضا محمد نیا-نغمه بهرامی
 31. چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016- هاروی لودیش- ترجمه عبدالرضا محمد نیا

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 496-انتشارات حیدری- تالیف هاروی لودیش -ترجمه عبدالرضا محمد نیا و نغمه بهرامی
 32. خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016- هاروی لودیش-ترجمه محمد کرامتی پور

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه403-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف هاروی لودیش آرنولد برک-ترجمه محمد کرامتی پور
 33. زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016(جلد دوم)-هاروی لودیش-ترجمه پروین پاسالار

  160,000تومان

  128,000 تومان

  تعداد صفحه815-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف هاروی لودیش آرنولد برک-ترجمه پروین پاسالار
 34. زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016(جلد اول)-هاروی لودیش-ترجمه پروین پاسالار

  160,000تومان

  128,000 تومان

  تعدادصفحه758-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف هاروی لودیش آرنولد برک-ترجمه پروین پاسالار و جواد محمدنژاد
 35. چکیده ژنتیک پزشکی امری-تالیف پیتر دی ترن پنی-ترجمه دکتر نجات مهدیه

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحه478-انتشارات برای فردا-تالیف پیتر دی ترن پنی و شان الارد-ترجمه نجات مهدیه و بهاره ربانی
 36. بانک سوالات ایران(IQB) ژنتیک - فرشید پروینی

  94,500 تومان

  تعدادصفحه 957-انتشارات دکتر خلیلی-تالیف فرشید پروینی
 37. آنالیز ژن و ژنوم-ریچارد جی ریس- ترجمه مهرداد هاشمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه440-انتشارات حیدری-تالیف ریچارد جی ریس-ترجمه مهرداد هاشمی
 38. اصول ژنتیک پزشکی امری2017-پیتر دی ترن پنی-ترجمه محمد حسین مدرسی

  78,000 تومان

  تعداد صفحه728-انتشارات ابن سینا-تالیف پیتر دی ترن پنی-ترجمه محمد حسین مدرسی-لیلا یوسفیان-حسن وحید نژاد
  0