1. کتاب دست دوم مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک تالیف گیتی امتیازی-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 492 مولف گیتی امتیازی انتشارات مانی
 2. کتاب دست دوم ژنتیک بیماری های خون ترجمه مجید صفا-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 152 مترجم مجید صفا انتشارات نواندیشان آریا
 3. کتاب اصول ژنتیک و ژنومیک پزشکی امری ویرایش شانزدهم 2022 تالیف پیتر ترنپنی ترجمه لیلا یوسفیان

  390,000تومان

  312,000 تومان

  تعداد صفحات 771 مولف پیتر ترنپنی مترجم لیلا یوسفیان انتشارات ابن سینا
 4. کتاب ضروریات کشت سلولی تالیف کاوه طاری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 74 مولف کاوه طاری انتشارات آرتین طب
 5. کتاب سلول لوین تالیف لین کاسیمرز ترجمه مجید اسدی قلعه نی

  360,000تومان

  288,000 تومان

  تعداد صفحات 1205 مولف لین کاسیمرز مترجم مجید اسدی قلعه نی انتشارات اندیشه رفیع
 6. کتاب مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مولکولی جلد 2 تالیف مایکل ویتک ترجمه دکتر زهرا حاجی حسن

  68,000تومان

  54,400 تومان

  تعداد صفحات 661 مولف مایکل ویتک مترجم دکتر زهرا حاجی حسن انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 7. کتاب مبانی آزمایشگاه کشت سلول بنیادی تالیف فرناز مزینی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 194 مولف فرناز مزینی انتشارات فانوس دنیا
 8. کتاب میکروRNA از پایه تا بالین تالیف حسن دارابی

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف حسن دارابی انتشارات ابن سینا
 9. کتاب ژنتیک و بیولوژی مولکولی تالیف مجتبی سهرابی

  100,000تومان

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 834 مولف مجتبی سهرابی انتشارات پوران پژوهش
 10. کتاب بانک آزمون تحلیل ژنتیک سوالات ارشد انسانی،زیست شناسی و کشاورزی تالیف سید محمد حسن موسوی

  69,000تومان

  55,200 تومان

  تعداد صفحات 728 مولف سید محمد حسن موسوی انتشارات جامعه نگر
 11. کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترا ژنتیک از 89-88 تا 99-98 تالیف گروه مولفین

  145,000تومان

  116,000 تومان

  تعداد صفحات 520 مولف گروه مولفین انتشارات کتابخانه فرهنگ
 12. کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک تالیف آنتونی گریفین ترجمه محمد رضا حجاری

  350,000تومان

  280,000 تومان

  تعداد صفحات 812 مولف آنتونی گریفین مترجم محمد رضا حجاری انتشارات جعفری
 13. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر تالیف میشل کانر ترجمه دکتر شیرین شهبازی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحات 396 مولف میشل کانر مترجم دکتر شیرین شهبازی انتشارات جامعه نگر
 14. کتاب سیستم بین المللی نامگذاری سیتوژنتیک انسانی ISCN 2013 تالیف لیزا جی.شافر ترجمه دکتر مهتا مظاهری

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 158 مولف لیزا جی.شافر مترجم دکتر مهتا مظاهری انتشارات جامعه نگر
 15. کتاب چکیده ژنتیک پزشکی امری ویرایش پانزدهم تالیف پیتر ترنپنی ترجمه دکتر نجات مهدیه

  105,000تومان

  84,000 تومان

  تعداد صفحات 478 مولف پیتر ترنپنی مترجم دکتر نجات مهدیه انتشارات برای فردا
 16. کتاب ژنتیک عمومی ویرایش پنجم تالیف سوزان الراد ترجمه دکتر فرهاد امینی

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 792 مولف سوزان الراد مترجم دکتر فرهاد امینی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 17. کتاب ژنتیک پزشکی جرد ویرایش پنجم تالیف لین بی جرد ترجمه محمد امین جاویدی

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 587 مولف لین بی جرد مترجم محمد امین جاویدی انتشارات برای فردا
 18. کتاب الگوریتم ژنتیک پزشکی تالیف امیر محمدی

  59,000تومان

  47,200 تومان

  تعداد صفحات 502 مولف امیر محمدی انتشارات جامعه نگر
 19. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011 تالیف ادوارد اس.توبیاس ترجمه مهناز مهرآذرین

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 368 مولف ادوارد اس.توبیاس مترجم مهناز مهرآذرین انتشارات اندیشه رفیع
 20. کتاب ژن 12 جلد دوم تالیف جاسلین ای.کربز ترجمه دکتر سعید لطیفی نوید

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحات 682 مولف جاسلین ای.کربز مترجم دکتر سعید لطیفی نوید انتشارات برای فردا
 21. کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه برگزیده جایزه نخست انجمن کتاب پزشکی بریتانیا تالیف دورین ج.پریچارد ترجمه دکتر آریانه صدر نبوی

  15,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 240 مولف دورین ج.پریچارد مترجم دکتر آریانه صدر نبوی انتشارات اندیشه رفیع
 22. کتاب مهارت های عملی در علوم زیست ملکولی تالیف راب رید ترجمه دکتر پژمان فرداصفهانی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 616 مولف راب رید مترجم دکتر پژمان فرداصفهانی انتشارات خسروی
 23. کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی تالیف دکتر سید عطاله سادات شاندیز

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحات 277 مولف دکتر سید عطاله سادات شاندیز انتشارات حیدری
 24. کتاب مفاهیم و مسائل ژنتیک تالیف ویلیام ر.ولنتیز ترجمه حمیده علمی غروی

  95,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 245 مولف ویلیام ر.ولنتیز مترجم حمیده علمی غروی انتشارات فاطمی
 25. کتاب راهنمای جامع تفسیر تکنیک های کاربردی ژنتیک تالیف زهرا ممتحن

  100,000تومان

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 532 مولف زهرا ممتحن انتشارات کتیبه نوین
 26. کتاب کاربردهای سیتوژنتیک در پاتولوژی مدرن تالیف دکتر حسین آیت اللهی

  24,000تومان

  19,200 تومان

  تعداد صفحات 294 مولف دکتر حسین آیت اللهی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 27. کتاب چکیده زیست شناسی سلولی ملکولی لودیش 2016تالیف هاروی لودیش ترجمه دکتر عبدالرضا محمدنیا

  250,000تومان

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 516 مولف هاروی لودیش مترجم دکتر عبدالرضا محمدنیا
 28. کتاب زیست شناسی سلولی ملکولی لودیش 2016تالیف هاروی لودیش ترجمه حسین نعمتی

  250,000تومان

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 403 مولف هاروی لودیش مترجم حسین نعمتی انتشارات اندیشه رفیع
 29. کتاب دست دوم اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک جلد اول ترجمه دکتر احمد ارزانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 562 وزن 650 مولف ای.جی. اف .گریفث-جی اچ میلر ترجمه دکتر احمد ارزانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 30. کتاب دست دوم اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک جلد دوم ترجمه دکتر احمد ارزانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 1101 وزن 1300 مولف ای.جی. اف .گریفث-جی اچ میلر ترجمه دکتر احمد ارزانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 31. کتاب دست دوم زیست شناسی سلولی مولکولی محمد حسین امیری-در حد نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 480انتشارات فاطمی مولف محمد حسین امیری
 32. کتاب میکروبیولوژی سلولی نجفی کیا - کاملا نو

  450,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات صبورا تألیف برایان هندرسن و دیگران ترجمه دکتر یوسف نجفی کیا
 33. کتاب دست دوم اصول ژنتیک پزشکی امری ویرایش پانزدهم 2017 تالیف پیتر ترنپنی ترجمه محمد رضا نوری دلویی-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 778 مولف پیتر ترنپنی مترجم محمد رضا نوری دلویی انتشارات جامعه نگر
 34. کتاب دست دوم چکیده ژنتیک پزشکی امری ویرایش پانزدهم تالیف پیتر ترنپنی ترجمه دکتر نجات مهدیه-هایلایت شده

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 478 مولف پیتر ترنپنی مترجم دکتر نجات مهدیه انتشارات برای فردا
 35. کتاب دست دوم ژن خودخواه تالیف ریچارد داکینز ترجمه جلال سلطانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 432 مولف ریچارد داکینز مترجم جلال سلطانی انتشارات مازیار
 36. کتاب زیست شناسی با رویکرد مولکولی ویرایش نهم جلد اول ترجمه سید علی آل محمد

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 561 مترجم سید علی آل محمد انتشارات فاطمی
  0