1. کتاب دست دوم درسنامه ارتوپدی و شکستگیها ویرایش پنجم تالیف بهادر اعلمی هرندی و دیگران-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 504 مولف بهادر اعلمی هرندی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 2. کتاب دست دوم اصول ارتوپدی آدامز 2010 تالیف همیش سیمپسون و همکاران ترجمه حسن قندهاری و دیگران-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 460 مولف همیش سیمپسون و همکاران ترجمه حسن قندهاری و دیگران انتشارات ارجمند
 3. کتاب دست دوم درسنامه جامع رادیولوژی تالیف جعفر ایزدی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 244 مولف جعفر ایزدی انتشارات نوردانش
 4. کتاب دست دوم سونوگرافی برای متخصصین بیهوشی و درد ترجمه محسن آباد -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 152 مترجم محسن آباد انتشارات آرتین طب
 5. کتاب اصول و مبانی تصویربرداری پزشکی تالیف پاول سویتز ترجمه علیرضا کمالی اصل

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 486 مولف پاول سویتز مترجم علیرضا کمالی اصل انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 6. کتاب تصویر برداری تشخیصی در توان بخشی تالیف علی فیضی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 234 مولف علی فیضی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 7. کتاب اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن تالیف علی فیضی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف علی فیضی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 8. کتاب مقدمه ای بر تصویربرداری پزشکی ترجمه مهدی صادقی و دیگران

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 292 مولف مهدی صادقی و دیگران انتشارات رویان پژوه
 9. کتاب فیزیک تصویربرداری تشخیصی داوست ویرایش دوم جلد اول ترجمه داود خضرلو و دیگران

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 600 مولف داود خضرلو و دیگران انتشارات رویان پژوه
 10. کتاب مبانی رادیوبیولوژی تالیف محمدتقی بحرینی طوسی و دیگران

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 316 مولف محمدتقی بحرینی طوسی و دیگران انتشارات رویان پژوه
 11. کتاب اصول تصویر برداری تشخیصی آرمسترانگ به همراه تصاویر رنگی 2013 ترجمه فریبرز آیتی فیروز آبادی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 468 ترجمه فریبرز آیتی فیروز آبادی انتشارات اندیشه رفیع
 12. کتاب درسنامه جامع رادیولوژی تالیف جعفر ایزدی

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 244 مولف جعفر ایزدی انتشارات حیدری
 13. کتاب فیزیک پزشکی ویرایش دوم تالیف عباس تکاور

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف عباس تکاور انتشارات آییژ
 14. کتاب تفسیر آسان قفسه سینه ویراست چهارم تالیف جاناتن کورن ترجمه علی ابطحی راد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف دکتر مهرانگیز محمدبیگی مترجم علی ابطحی راد انتشارات تیمورزاده
 15. کتاب تکنیک های MRI به همراه تصاویر آناتومی ترجمه و تالیف علی کیانی نظر لو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 340 مولف علی کیانی نظر لو انتشارات نوردانش
 16. کتاب مبانی دز سنجی در پرتو گیری خارجی تالیف مهدی حسینی پویا

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 275 مولف مهدی حسینی پویا انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 17. کتاب مجموعه پرسش های موضوعی - RTE - دو جلدی

  270,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف جعفر ایزدی
 18. کتاب دست دوم معاینه بالینی ارتوپدی تالیف بروس رایدر ترجمه محمود جبل عاملی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 351 مولف بروس رایدر مترجم محمود جبل عاملی انتشارات غزال جوان
 19. کتاب دست دوم فیزیک جامع رادیولوژی تالیف عباس شفائی و دیگران-در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف عباس شفائی و دیگران انتشارات یاوریان
 20. کتاب فیزیک سیستم های تصویربرداری پزشکی جلد دوم تالیف جرالد تی. بوشبرگ و دیگران ترجمه علیرضا کمالی اصل

  180,000 تومان

  مولف جرالد تی. بوشبرگ و دیگران مترجم علیرضا کمالی اصل انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 21. کتاب اصول کاربردی سونوگرافی تالیف علی فیضی

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 234 مولف علی فیضی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 22. کتاب رادیولوژی قفسه سینه در کودکان تالیف علی فیضی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 228 مولف علی فیضی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 23. کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای .یرایش چهارم ترجمه حسین قدیری هروانی و دیگران

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 453 ترجمه حسین قدیری هروانی و دیگران انتشارات رویان پژوه
 24. کتاب اصول تصویربرداری MRI با رویکرد آموزش تعاملی تالیف الیزابت بری ترجمه علی شاکری زاده و دیگران

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 327 مولف الیزابت بری مترجم علی شاکری زاده و دیگران انتشارات رویان پژوه
 25. کتاب اطلس مریل روش های تصویربرداری جلد 1 اندامهای فوقانی و تحتانی ترجمه الهه جزایری قر ه باغ

  118,000 تومان

  تعداد صفحات 416 ترجمه الهه جزایری قر ه باغ انتشارات اندیشه رفیع
 26. کتاب اطلس مریل روش های تصویربرداری جلد 2 تنه و شکم ترجمه الهه جزایری قر ه باغ

  142,000 تومان

  تعداد صفحات 511 ترجمه الهه جزایری قر ه باغ انتشارات اندیشه رفیع
 27. کتاب اطلس مریل روش های تصویربرداری جلد 3 سر و گردن ترجمه الهه جزایری قر ه باغ

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 333 ترجمه الهه جزایری قر ه باغ انتشارات اندیشه رفیع
 28. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول تالیف اریک جی.هال ترجمه لطف علی مهدی پور

  94,000 تومان

  تعداد صفحات 317 مولف اریک جی.هال ترجمه لطف علی مهدی پور انتشارات اندیشه رفیع
 29. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم تالیف اریک جی.هال ترجمه لطف علی مهدی پور

  94,000 تومان

  تعداد صفحات 288 مولف اریک جی.هال ترجمه لطف علی مهدی پور انتشارات اندیشه رفیع
  0