1. کتاب دست دوم فیزیک جامع رادیولوژی تالیف عباس شفائی و دیگران-در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف عباس شفائی و دیگران انتشارات یاوریان
 2. کتاب دست دوم درسنامه جامع رادیولوژی تالیف جعفر ایزدی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 244 مولف جعفر ایزدی انتشارات نوردانش
 3. کتاب دست دوم فیزیک رادیولوژی مروری بر نکات آموزشی (مبنا) تالیف حبیب میدانچی و همکاران-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف حبیب میدانچی و همکاران انتشارات قلم علم
 4. کتاب دست دوم مرور سیستماتیک و بالینی تصویر برداری قفسه سینه تالیف محمد رضا مقصودی و دیگران -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 132 مولف محمد رضا مقصودی و دیگران انتشارات آرتین طب
 5. کتاب دست دوم سونوگرافی برای متخصصین بیهوشی و درد ترجمه محسن آباد -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 152 مترجم محسن آباد انتشارات آرتین طب
 6. کتاب فیزیک سیستم های تصویربرداری پزشکی جلد دوم تالیف جرالد تی. بوشبرگ و دیگران ترجمه علیرضا کمالی اصل

  180,000 تومان

  مولف جرالد تی. بوشبرگ و دیگران مترجم علیرضا کمالی اصل انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 7. کتاب اصول و مبانی تصویربرداری پزشکی تالیف پاول سویتز ترجمه علیرضا کمالی اصل

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 486 مولف پاول سویتز مترجم علیرضا کمالی اصل انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 8. کتاب تصویر برداری تشخیصی در توان بخشی تالیف علی فیضی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 234 مولف علی فیضی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 9. کتاب اصول کاربردی سونوگرافی تالیف علی فیضی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 234 مولف علی فیضی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 10. کتاب اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن تالیف علی فیضی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف علی فیضی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 11. کتاب رادیولوژی قفسه سینه در کودکان تالیف علی فیضی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 228 مولف علی فیضی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 12. کتاب مقدمه ای بر تصویربرداری پزشکی ترجمه مهدی صادقی و دیگران

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 292 مولف مهدی صادقی و دیگران انتشارات رویان پژوه
 13. کتاب فیزیک تصویربرداری تشخیصی داوست ویرایش دوم جلد اول ترجمه داود خضرلو و دیگران

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 600 مولف داود خضرلو و دیگران انتشارات رویان پژوه
 14. کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای .یرایش چهارم ترجمه حسین قدیری هروانی و دیگران

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 453 ترجمه حسین قدیری هروانی و دیگران انتشارات رویان پژوه
 15. کتاب اصول تصویربرداری MRI با رویکرد آموزش تعاملی تالیف الیزابت بری ترجمه علی شاکری زاده و دیگران

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 327 مولف الیزابت بری مترجم علی شاکری زاده و دیگران انتشارات رویان پژوه
 16. کتاب مبانی رادیوبیولوژی تالیف محمدتقی بحرینی طوسی و دیگران

  134,000 تومان

  تعداد صفحات 316 مولف محمدتقی بحرینی طوسی و دیگران انتشارات رویان پژوه
 17. کتاب اطلس مریل روش های تصویربرداری جلد 1 اندامهای فوقانی و تحتانی ترجمه الهه جزایری قر ه باغ

  118,000 تومان

  تعداد صفحات 416 ترجمه الهه جزایری قر ه باغ انتشارات اندیشه رفیع
 18. کتاب اطلس مریل روش های تصویربرداری جلد 3 سر و گردن ترجمه الهه جزایری قر ه باغ

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 333 ترجمه الهه جزایری قر ه باغ انتشارات اندیشه رفیع
 19. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول تالیف اریک جی.هال ترجمه لطف علی مهدی پور

  94,000 تومان

  تعداد صفحات 317 مولف اریک جی.هال ترجمه لطف علی مهدی پور انتشارات اندیشه رفیع
 20. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم تالیف اریک جی.هال ترجمه لطف علی مهدی پور

  94,000 تومان

  تعداد صفحات 288 مولف اریک جی.هال ترجمه لطف علی مهدی پور انتشارات اندیشه رفیع
 21. کتاب اصول تصویر برداری تشخیصی آرمسترانگ به همراه تصاویر رنگی 2013 ترجمه فریبرز آیتی فیروز آبادی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 468 ترجمه فریبرز آیتی فیروز آبادی انتشارات اندیشه رفیع
 22. کتاب پاتولوژی رادیوگرافیک برای تکنولوژیست ها ترجمه مصطفی قوامی و دیگران

  118,000 تومان

  تعداد صفحات 433 ترجمه مصطفی قوامی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 23. کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها (فیزیک ،رادیوبیولوژِی و حفاظت) بوشانگ ترجمه الهه جزایری قره باغ

  173,000 تومان

  تعداد صفحات 735 مولف استورات سی بوشانگ ترجمه الهه جزایری قره باغ انتشارات اندیشه رفیع
 24. کتاب درسنامه جامع رادیولوژی تالیف جعفر ایزدی

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 244 مولف جعفر ایزدی انتشارات حیدری
 25. کتاب فیزیک پزشکی ویرایش دوم تالیف عباس تکاور

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف عباس تکاور انتشارات آییژ
 26. کتاب تفسیر تصاویر اشعه X شکم (برای دانشجویان پزشکی) تالیف کریستوفر کلارک ترجمه علی ابطحی راد

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف کریستوفر کلارک مترجم علی ابطحی راد انتشارات تیمورزاده
 27. کتاب تفسیر آسان قفسه سینه ویراست چهارم تالیف جاناتن کورن ترجمه علی ابطحی راد

  96,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف دکتر مهرانگیز محمدبیگی مترجم علی ابطحی راد انتشارات تیمورزاده
 28. کتاب تفسیر رادیوگرافی اندام و ستون فقرات در اورژانس تالیف سعید رضا مهرورپور

  115,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف سعید رضا مهرورپور انتشارات تیمورزاده
 29. کتاب تکنیک های MRI به همراه تصاویر آناتومی ترجمه و تالیف علی کیانی نظر لو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 340 مولف علی کیانی نظر لو انتشارات نوردانش
 30. کتاب مبانی دز سنجی در پرتو گیری خارجی تالیف مهدی حسینی پویا

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 275 مولف مهدی حسینی پویا انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 31. کتاب مجموعه پرسش های موضوعی - RTE - دو جلدی

  144,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف جعفر ایزدی
 32. کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست - دوره دوجلدی درسنامه رادیولوژی

  400,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات نور دانش تألیف موسی بهری
  0