1. کتاب دست دوم ورزش برای کودکان و نونهالان- تالیف کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 168-انتشارات اندیشه های حقوقی-تالیف کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی
 2. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی تربیت بدنی1- تالیف مرجان شکفته کلان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 445-انتشارات خردمندان-تالیف مرجان شکفته کلان
 3. کتاب آموزش پیلاتس برای ناهنجارهای قامتی بیماری و آسیب _جین پرترسون

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات حتمی تالیفجین پرترسون
 4. کتاب سایتوکاین های بافت چربی و ورزش سیروان عادلی و همکاران - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات مهد علم تألیف سیروان عادلی و همکاران
 5. کتاب راهنمای تنیس کودکان و نوجوانان تالیف سعید شاه مرادی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات فخرالاسلام تالیف سعید شاه مرادی
 6. کتاب چم و خم کشتی آزاد و فرنگی تالیف سید محمدرضا قیاسیان - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات شاپور خواست تالیف سید محمدرضا قیاسیان
 7. کتاب اسنورکلینگ تالیف امین جدیدی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات پازینه تالیف امین جدیدی
 8. کتاب شخصیت و کمال گرایی داوران والیبال تالیف نرگس محمد حسینی - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات سخنوران تالیف نرگس محمد حسینی
 9. کتاب اوقات فراغت سالمندان و ورزش های مناسب سالمندی تالیف محمد حسین قربانی - کاملا نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات سخنوران تالیف محمد حسین قربانی
 10. کتاب راهنمای تغذیه و تمرینات ورزشی تالیف آرش دیانی - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات کتابخانه رایانه ای تالیف آرش دیانی
 11. کتاب کیک بوکس تالیف محمدرضا مثقالی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات شاپرک سرخ تالیف محمدرضا مثقالی
 12. کتاب کاربرد رایانه در تربیت بدنی تالیف دکتر جمال فتاحی - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات شاپرک سرخ تالیف دکتر جمال فتاحی
 13. کتاب بررسی ارتباط نوآوری راهبردی با کیفیت خدمات ورزشی تالیف مریم کارگر سامانی - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 66 انتشارات علمی سنا تالیف مریم کارگر سامانی
 14. کتاب ترکیب رژیم غذایی و تمرینات ورزشی برای کاهش وزن تالیف لوسی وینهام - کاملا نو

  67,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات توانگران تالیف لوسی وینهام
 15. کتاب تاریخچه ورزش شهرستان مهدیشهر تالیف دکتر محمد رشیدی - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات حبله رود تالیف دکتر محمد رشیدی
 16. کتاب اصول طراحی و استانداردسازی پرسشنامه در علوم ورزشی تالیف دکتر حسین پورسلطانی زرندی - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات بامداد کتاب تالیف دکتر حسین پورسلطانی زرندی
 17. کتاب علم شنای رقابتی 3 علوم ورزشی کاربردی تالیف اسکات ریوالد - کاملا نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات حتمی تالیف اسکات ریوالد
 18. کتاب تربیت بدنی عمومی تالیف مهدی بیگزاده - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات حتمی تالیف مهدی بیگ زاده
 19. کتاب فیزیولوژی ورزش تالیف برایان شارکی - کاملا نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات حتمی تالیف برایان شارکی
 20. کتاب تفکر استراتژیک در ورزش تالیف حبیب هنری - کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 347 انتشارات دانش افروز تالیف حبیب هنری
 21. کتاب مبانی مدیریت ورزشی تالیف رابرت نی. بیکر - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف رابرت نی. بیکر
 22. کتاب کار روان شناسی ورزش در عمل تالیف دکتر عزت اله کردمبیرزا نیکوخواه - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات واژه نگار تالیف دکتر عزت اله کردمبیرزا نیکوخواه
 23. کتاب نقش دوپینگ تالیف مجید احمدمیرمحمدعلی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 77 انتشارات پارسیان کتاب تالیف مجید احمدمیرمحمدعلی
 24. کتاب اندام های بدن من حرکت بدن تالیف نازنین زهرا امیری زگلوجه - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 38 انتشارات نگارش شرق تالیف نازنین زهرا امیری زگلوجه
 25. کتاب یوگا آرامش و شادی درون تالیف شیردل نیازی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات بیژن یورد تالیف شیردل نیازی
 26. کتاب قلب و عروق، تنفس و فعالیت ورزشی تالیف میکائیل اس. ساگیو - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات بامداد کتاب تالیف میکائیل اس. ساگیو
 27. کتاب فیزیولوژی انسان تالیف دکتر فرهاد رحمانی نیا - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات ورزش تالیف دکتر فرهاد رحمانی نیا
 28. کتاب مبانی مدیریت و نقش آن در تربیت بدنی تالیف میثم اللهمرادی - کاملا نو

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 191 انتشارات نایاب تالیف میثم اللهمرادی
 29. کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی تالیف دکتر محمد سیوان نوری - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات سنجش و دانش تالیف دکتر محمد سیوان نوری
 30. کتاب زمانبندی تمرینات قدرتی در شنا تالیف دکتر بهزاد مهدی خبازیان - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات حتمی تالیف دکتر بهزاد مهدی خبازیان
 31. کتاب بازی های تمرینی فوتبال تالیف جوزف لاکس باچر - کاملا نو

  175,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات حتمی تالیف جوزف لاکس باچر
 32. کتاب تمرین و تغذیه در بسکتبال تالیف حمیدرضا سلیمی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات علویون تالیف حمیدرضا سلیمی
 33. کتاب جایگاه ماساژ در ورزش درمانی تالیف افسانه خسروی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات گیوا تالیف افسانه خسروی
 34. کتاب اوتیسم و سلامت جسمانی تالیف دیوید اس. جسلک - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات رسپینا تالیف دیوید اس. جسلک
 35. کتاب روانشناسی ورزش تالیف رامینا آتشگاهیان - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات نوروزی تالیف رامینا آتشگاهیان
 36. کتاب کشتی تالیف عبدالله یزدانی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات دوقلوها تالیف عبدالله یزدانی
 37. کتاب ورزش درمانی تالیف کتایون نژادذوالفقاری منفرد - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات آرون تالیف کتایون نژادذوالفقاری منفرد
 38. کتاب تدوین برنامه های موفق حمایت مالی در ورزش تالیف دیوید استوتلار - کاملا نو

  23,900 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات حتمی تالیف دیوید استوتلار
  0