1. کتاب دست دوم فیزیولوژی ورزش بالینی-نویسنده جاناتان ک.اهرمن-مترجم زهرا حجتی-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات624انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تالیف جاناتان ک.اهرمن و دیگران ترجمه زهراحجتی و دیگران
 2. کتاب دست دوم آموزش ژیمناستیک هنری مردان مقدماتی-نویسنده فریبرز هوانلو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات208انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف فریبرز هوانلو و دیگران
 3. کتاب دست دوم آزمایش های کاربردی نجوم برای نوجوانان-نویسنده آلن و.هیرشفلید-مترجم اشرف السادات شکرباغانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات144انتشارات مدرسه تالیف آلن و.هیرشفلید ترجمه اشرف السادات شکرباغانی
 4. کتاب دست دوم فیزیولوزی بدن انسان1-نویسنده رادنی رودس -مترجم حسین دانش ور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات مدرسه تالیف رادنی رودس و دیگران ترجمه حسین دانش ور و دیگران
 5. کتاب دست دوم فیزیولوژی ورزشی غدد درون ریز پیشرفته-نویسنده کاتارینا تی.بوور-مترجم عباسعلی کائینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات423انتشارات نامعلوم تالیف کاتارینا تی.بوور ترجمه عباسعلی کائینی و دیگران
 6. کتاب دست دوم آموزش ژیمناستیک هنری زنان مقدماتی-نویسنده محمدهادی قاسمی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات171انتشارات نامعلوم تالیف محمدهادی قاسمی
 7. کتاب روش آموزش و تدریس تربیت بدنی دکتر یوسف یاوری - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات طنین دانش تالیف یوسف یاوری
 8. کتاب آمار در تربیت بدنی صغری طاهرخانی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 107 انتشارات مولف تالیف صغری طاهرخانی
 9. کتاب کاربرد نظریه های سازمان و مدیریت در ورزش رحیم رمضانی نژاد - کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات طنین دانش تألیف دکتر رحیم رمضانی نژاد و همکاران
 10. کتاب اکتساب مهارت در ورزش پژوهش، نظریه و تمرین ولی الله کاشانی - کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات حتمی تألیف دکتر ولی الله کاشانی و همکاران
 11. کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات سارات تألیف دکتر رشید امیران بستان آباد
 12. کتاب تربیت بدنی عمومی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه افسری امام علی تألیف دکتر سجاد محمدیاری - حکمت احسان بخش
 13. کتاب دست دوم مبانی بیوشیمی ویژه ی علوم ورزشی-نویسنده پیترام.تیدوس-مترجم عباسعلی گائینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات360انتشارات حتمی تالیف پیترام. تیدوس و دیگران ترجمه عباسعلی گائینی و دیگران
 14. کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی کریستوفر گرینول هاشم کوزه چیان - کاملا نو

  29,200 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات حتمی تألیف کریستوفر گرینول و همکاران ترجمه هاشم کوزه چیان و همکاران
  0