1. کتاب دست دوم تحلیلی تربیت بدنی 2 تالیف هلن جعفری-نوشته دارد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 192 تالیف هلن جعفری انتشارات راه
 2. کتاب دست دوم آناتومی و فیزیولوژی تالیف دکتر نازآفرین محمد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف دکتر نازآفرین محمد انتشارات دا
 3. کتاب دست دوم حرکت شناسی ورزشی تالیف ایوب صباغی

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 317 مولف ایوب صباغی انتشارات آوای ظهور
 4. کتاب دست دوم حرکات اصلاحی تالیف دکتر حسن دانشمندی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 164 مولف دکتر حسن دانشمندی انتشارات سمت
 5. کتاب دست دوم کلیات حرکات اصلاحی به همراه تمرینات اصلاحی تالیف امیر لطافت کار

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 324 مولف امیر لطافت کار انتشارات آوای ظهور
 6. کتاب دست دوم یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربرد تالیف ریچارد ای.مگیل ترجمه دکتر محمد کاظم واعظ موسوی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 496 مولف ریچارد ای.مگیل مترجم دکتر محمد کاظم واعظ موسوی انتشارات بامداد کتاب
 7. کتاب دست دوم حرکت شناسی (فیزیولوِی مفاصل )تالیف دکتر علی اصغر رواسی

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 600 مولف دکتر علی اصغر رواسی انتشارات نرسی
 8. کتاب دست دوم رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر تالیف وی.گریگوری پاینه ترجمه دکتر حسن خلجی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 908 مولف وی.گریگوری پاینه مترجم دکتر حسن خلجی انتشارات دانشگاه اراک
 9. کتاب دست دوم رشد حرکتی (دیدگاه طول عمر ) تالیف مهران فقیه سلیمانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 329 مولف مهران فقیه سلیمانی انتشارات آوای ظهور
 10. کتاب دست دوم روانپزشکی بالینی ورزشی تالیف دیوید ای.بارون ترجمه میلاد اسماعیلی حیدر آباد

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 338 مولف دیوید ای.بارون ترجمه میلاد اسماعیلی حیدر آباد انتشارات طنین دانش
 11. کتاب دست دوم روش تحقیق در فعالیت های جسمانی تالیف زهره مصباح بابامیری

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف زهره مصباح بابامیری انتشارات راه
 12. کتاب دست دوم سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تالیف تیمور درزابی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 456 مولف تیمور درزابی انتشارات حتمی
 13. کتاب دست دوم راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی تالیف ابراهیم علی دوست قهفرخی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 192 مولف ابراهیم علی دوست قهفرخی انتشارات بامداد کتاب
 14. کتاب دست دوم فرهنگ واژه ها و اصطلاحات تربیت بدنی و علوم ورزشی تالیف محمد صالح عبدی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف محمد صالح عبدی انتشارات آوای ظهور
 15. کتاب دست دوم اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی مفاهیم و آزمونها تالیف دکترفریده هادوی

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف دکتر فریده هادوی انتشارات دانشگاه تربیت معلم
 16. کتاب دست دوم انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی تالیف محمد علی محمودی

  19,000 تومان

  تعداد صفحات 154 مولف محمد علی محمودی انتشارات سمت
 17. کتاب دست دوم مدیریت سازمان های ورزشی تالیف دکترلقمان کشاورز

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 366 مولف دکتر لقمان کشاورز انتشارات حتمی
 18. کتاب دست دوم راهنمای جامع مدیریت ورزشی تالیف دکترعلی مجد آرا

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 494 مولف دکتر علی مجد آرا انتشارات آوای ظهور
 19. کتاب دست دوم مدیریت سازمان های ورزشی تالیف دکترسید نصرالله سجادی

  36,000 تومان

  تعداد صفحات 296 مولف دکتر سید نصرالله سجادی انتشارات سمت
 20. کتاب دست دوم تمرین های اصلاحی تالیف کش پاتل ترجمه دکتر محمد حسین علیزاده-در حد نو

  68,000 تومان

  تعداد صفحات 371 مولف کش پاتل مترجم دکتر محمد حسین علیزاده انتشارات نرسی
 21. کتاب دست دوم مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی(منبع سوال و درسی کارشناسی ارشد) تالیف دکترغلامرضا شعبانی بهار

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 228 مولف دکتر غلامرضا شعبانی بهار انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
 22. کتاب دست دوم مدیریت سازمانهای ورزشی تالیف دکتر مهرداد محرم زاده

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 251 مولف دکتر مهرداد محرم زاده انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه
 23. کتاب دست دوم مبانی آموزش تمرینات اصلاحی تالیف مایکل ای کلارک ترجمه دکتر محمد حسین علیزاده-در حد نو

  125,000 تومان

  تعداد صفحات 504 مولف مایکل ای کلارک مترجم دکتر محمد حسین علیزاده انتشارات حتمی
 24. کتاب دست دوم روشهای آموزش تربیت بدنی تالیف احمد آذربانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 90 مولف احمد آذربانی انتشارات آذر
 25. کتاب دست دوم راهنمای پایان نامه با تاکید بر مدیریت ورزشی تالیف دکتر حمید قاسمی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 152 مولف دکتر حمید قاسمی انتشارات ورزش
 26. کتاب دست دوم راهنمای عملی آسیب های ورزشی تالیف رابرت اس.گوتلین ترجمه دکتر سید صدرالدین شجاع الدین-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 217 مولف رابرت اس.گوتلین مترجم دکتر سید صدرالدین شجاع الدین انتشارات حکیم هیدجی
 27. کتاب دست دوم راهنمای جامع آسیب های ورزشی تشخیص و درمان تالیف کریستر رلف ترجمه دکتر نادر رهنما-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 282 مولف کریستر رلف مترجم دکتر نادر رهنما انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 28. کتاب دست دوم توانبخشی قلبی تالیف اعظم بشیری -در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 161 مولف اعظم بشیری انتشارات علوم ورزشی
 29. کتاب دست دوم یادگیری مهارت های حرکتی از اصول تا کاربرد تالیف دکتر عباس بهرام

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 204 مولف دکتر عباس بهرام انتشارات نرسی
 30. کتاب دست دوم بیولوژی فعالیت بدنی تالیف ادینگتون وادگرتون ترجمه دکتر حجت الله نیکبخت-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 590 مولف ادینگتون وادگرتون مترجم دکتر حجت الله نیکبخت انتشارات سمت
 31. کتاب راهنمای تنیس کودکان و نوجوانان تالیف سعید شاه مرادی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات فخرالاسلام تالیف سعید شاه مرادی
 32. کتاب چم و خم کشتی آزاد و فرنگی تالیف سید محمدرضا قیاسیان - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات شاپور خواست تالیف سید محمدرضا قیاسیان
  0