1. کتاب درسنامه داخلی کلیه جلد یکم - -نویسنده دکتر مجتبی گرجی

  130,000تومان

  117,000 تومان

  تعداد صفحات 160 انتشارات پ تالیف دکتر مجتبی گرجی
 2. کتاب درس آزمون ارولوژی عمومی- abc-چاپ دوم -نویسنده دکتر محمد حسین سلطانی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 136 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر محمد حسین سلطانی
 3. کتاب تشریح مصور سیستم تولید مثل - نویسنده بهناز شیخ الاسلامی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 88 انتشارات پیام دیگرتالیف بهناز شیخ الاسلامی-سمیرا ملکیان
 4. کتاب ادرار و دیگر مایعات بدن هنری - دیویدسون 2017 ترجمه حسین منتخب یگانه - در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات حیدری ترجمه حسین منتخب یگانه
 5. کتاب تازه های پیوند کلیه - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات یاس نبی
 6. کتاب ارولوژی عمومی دکتر سیم فروش - کاملا نو

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر ناصر سیم فروش و همکاران
 7. کتابQuestion Bank سطر به سطرمیکروطبقه بندی شده ارولوژی-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  135,000تومان

  121,500 تومان

  تعداد صفحات 203 انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
0