1. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده نجات در حوادث جاده ای محمد پور اکرامی و همکاران - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات اردیبهشت تألیف محمد پور اکرامی و همکاران
 2. کتاب مدیریت کنترل عفونت و حفاظت شغلی در اورژانس پیش بیمارستانی دکتر رضا وفایی نژاد و همکاران - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات پیوسته تألیف دکتر رضا وفایی نژاد و همکاران
 3. کتاب روش های ارزیابی نیاز و خسارت در بلایا دکتر وحید حسینی جناب و همکاران - در حد نو

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر وحید حسینی جناب و همکاران
 4. کتاب مراقبت های پیش بیمارستانی فوریت های پزشکی در گروه های خاص دکتر نیره باغچی - در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر نیره باغچی و همکاران
 5. کتاب کمک های اولیه امداد و نجات دکتر محمد علیزاده - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات ارکان دانش تألیف دکتر محمد علیزاده - دکتر مهناز کبیریان
 6. کتاب تهویه مکانیکی در طب اورژانس و مراقبت های ویژه-ترجمه دکتر علیرضا نیکزاد جمنانی

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحه 108انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر علیرضا نیکزاد جمنانی
 7. کتاب اورژانسهای اطفال سری cmmd-دکتر سید اصغر ساداتیان

  169,000تومان

  152,100 تومان

  تعداد صفحه 912انتشارات شهر آب تالیف دکتر سید اصغر ساداتیان
 8. کتاب ترجمه روزن 2018 ارتوپدی ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  81,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 9. کتاب ترجمه روزن 2018 تظاهرات اصلی جلد 1 ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی و همکاران - کاملا نو

  53,500 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی و همکاران
 10. کتاب ترجمه روزن 2018 نورولوژی روانپزشکی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 11. کتاب ترجمه روزن 2018 ریه ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 12. کتاب ترجمه روزن 2018 زنان ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 13. کتاب ترجمه روزن 2018 گوارش ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 14. کتاب ترجمه روزن 2018 هماتولوژی و انکولوژی ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 123 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 15. کتاب ترجمه روزن 2018 غدد آب و الکترولیت ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 16. کتاب ترجمه روزن 2018 عفونی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 17. کتاب مجموعه ترجمه روزن 2018 روماتولوژی ترجمه دکتر محسن بنائی - کاملا نو

  45,500 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی - دکتر سحر میربها زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 18. کتاب ترجمه روزن 2018 بیماری های کلیه و دستگاه تناسلی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  45,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 19. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان - عبدالقادر عصارررودی
 20. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 1 تألیف حسن خلیلی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات شایان نمودار تألیف حسن خلیلی و همکاران
 21. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی 1 تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان
 22. کتاب راه آزمون مراقبت های ویژه وینست و فینک تألیف سید محمدرضا هاشمیان - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات تیمورزاده تألیف سید محمدرضا هاشمیان و همکاران
 23. کتاب پروتکل های رایج در مراقبت های ویژه تألیف مجید صحت - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات جامعه نگر تألیف مجید صحت و همکاران
 24. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی اصول و فنون مراقبت ها تألیف زهرا استاجی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهرا استاجی و همکاران
 25. کتاب بهداشت روان برای فوریت های پزشکی تألیف فاطمه ابراهیمی بلیل - کاملا نو

  10,700 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه ابراهیمی بلیل
 26. کتاب احیای قلبی ریوی كودكان تألیف نیره باغچقی - کاملا نو

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تألیف نیره باغچقی - حمیدرضا کوهستانی - شراره خسروی
 27. کتاب کمک های اولیه و احیای قلبی - ریوی تألیف التون تیگرسون ترجمه عباس حق پرست - کاملا نو

  17,300 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جامعه نگر تألیف التون تیگرسون - بنجامین گولی ترجمه عباس حق پرست - رضا میرزایی سیف آبادی
 28. کتاب جامع تروما، شکستگی آتل و انتقال بیمار تألیف حامد حسنی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تألیف حامد حسنی - محمد فربودی - سارا خانی
 29. کتاب مروری بر اورژانس های پیش بیمارستانی تألیف مظفر محمدی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات جامعه نگر تألیف مظفر محمدی
 30. کتاب فوریتهای پزشکی در بلایا تألیف عزیز شهرکی واحد - کاملا نو

  25,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد و همکاران
 31. کتاب تازه های احیای قلبی ریوی با تاکید بر الگوریتم 2015 انجمن قلب آمریکا تألیف دکتر لیلی یکه فلاح - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر لیلی یکه فلاح - دکتر طاهره صادقی - محدثه بابایی
 32. کتاب اصول کمک های اولیه خودامدادی و دگرامدادی در نظامیان تألیف حسین باباتبار درزی - کاملا نو

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات جامعه نگر تألیف حسین باباتبار درزی - دکتر علی رحمانی
 33. کتاب اورژانس های طبی ارتوپدی از تروما تا درمان تألیف هاشم رحمتی - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف هاشم رحمتی - محمد زرین
 34. کتاب تریاژ تألیف حسین شهدادی - کاملا نو

  11,600 تومان

  تعداد صفحه 89 انتشارات جامعه نگر تألیف حسین شهدادی - رضا محمدپور هدکی - محمدصادق سرگل زائی
 35. کتاب فوریت ها در شرایط خاص بر اساس سر فصل مصوب وزارت بهداشت تألیف مختار محمودی - کاملا نو

  12,200 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف مختار محمودی - هادی جعفری منش - محمدگلی طالب - پریا وکیلیان
 36. کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی تألیف امین نیک نهاد - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جامعه نگر تألیف امین نیک نهاد - حامد حسنی - سارا خانی -، اقلیمه ابراهیمی
  0