1. کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح منیژه ملازینل - کاملا نو

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات جهاد دانشگاهی ترجمه منیژه ملازینل و همکاران
 2. کتاب دو جلدی اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته ترجمه شبنم ذوالجلالی - کاملا نو

  249,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سپید برگ ترجمه شبنم ذوالجلالی و همکاران
 3. کتاب جامع CPR 2015 ویراست دوم تألیف حامد حسنی - کاملا نو

  16,100 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جامعه نگر تألیف حامد حسنی - پروفسور جواد کجوری و همکاران
 4. کتاب دستنامه طب اورژانس تینتینالی 2018 حجت شیخ مطهر واحدی - کاملا نو

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 944 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر حجت شیخ مطهر واحدی و همکاران با مقدمه دکتر هومان حسین نژاد ندائی
0