1. کتاب وینسنت و فینک راه آزمون مراقبت های ویژه تالیف محمد حقیقی و دیگران

  77,000 تومان

  تعداد صفحه 152 مولف محمد حقیقی و دیگران انتشارات تیمورزاده
 2. کتاب نگاهی به تریاژ تالیف حامد حسنی و دیگران

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 60 مولف حامد حسنی و دیگران انتشارات جامعه نگر
 3. کتاب آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت های پزشکی تالیف و ترجمه آرش حیدری علمدارلو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 102 مولف و مترجم آرش حیدری علمدارلو انتشارات آرتین طب
 4. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی اصول و فنون مراقبت ها تالیف زهرا استاجی و دیگران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 166 مولف زهرا استاجی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 5. کتاب فرایند عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و اطلاعات فنی تالیف علی افشاری و دیگران

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 200 مولف علی افشاری و دیگران انتشارات جامعه نگر
 6. کتاب اقدامات عمومی در برخورد با بیماران ترومائی در اورژانس تالیف افشین امینی و دیگران

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 192 مولف افشین امینی و دیگران انتشارات حمید فر
 7. کتاب الزامات آزمایشات تشخیص طبی جلد اول ترجمه مهرداد جلالیان

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 421 ترجمه مهرداد جلالیان انتشارات نوروزی
 8. کتاب پروسیجرهای پرستاری در اورژانس سیستم قلبی و ریوی ترجمه گروه مترجمین

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 151 ترجمه گروه مترجمین انتشارات مانی
 9. کتاب ترجمه روزن 2018 ارتوپدی ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 10. کتاب ترجمه روزن 2018 تظاهرات اصلی جلد 1 ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی و همکاران

  210,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی و همکاران
 11. کتاب ترجمه روزن 2018 نورولوژی روانپزشکی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 12. کتاب ترجمه روزن 2018 ریه ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 13. کتاب ترجمه روزن 2018 زنان ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 14. کتاب ترجمه روزن 2018 گوارش ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 15. کتاب ترجمه روزن 2018 هماتولوژی و انکولوژی ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 123 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 16. کتاب ترجمه روزن 2018 غدد آب و الکترولیت ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 17. کتاب ترجمه روزن 2018 عفونی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 18. کتاب مجموعه ترجمه روزن 2018 روماتولوژی ترجمه دکتر محسن بنائی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی - دکتر سحر میربها زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 19. کتاب ترجمه روزن 2018 بیماری های کلیه و دستگاه تناسلی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 20. کتاب پروتکل های رایج در مراقبت های ویژه تألیف مجید صحت

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات جامعه نگر تألیف مجید صحت و همکاران
 21. کتاب احیای قلبی ریوی كودكان تألیف نیره باغچقی

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تألیف نیره باغچقی - حمیدرضا کوهستانی - شراره خسروی
 22. کتاب کمک های اولیه و احیای قلبی - ریوی تألیف التون تیگرسون ترجمه عباس حق پرست

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جامعه نگر تألیف التون تیگرسون - بنجامین گولی ترجمه عباس حق پرست - رضا میرزایی سیف آبادی
 23. کتاب جامع تروما، شکستگی آتل و انتقال بیمار تألیف حامد حسنی

  73,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تألیف حامد حسنی - محمد فربودی - سارا خانی
 24. کتاب فوریتهای پزشکی در بلایا تألیف عزیز شهرکی واحد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد و همکاران
 25. کتاب مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 2 تألیف حمیدرضا ابراهیمی فخار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات جامعه نگر تألیف حمیدرضا ابراهیمی فخار - حمیدرضا کوهستانی - نیره باغچقی
 26. کتاب مراقبت در تروما پیش بیمارستانی تا بخش اورژانس جلد اول تألیف سیما سادات حجازی

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 139 انتشارات جامعه نگر تألیف سیما سادات حجازی - نسا نوغان
 27. کتاب مراقبت های پیش بیمارستانی و تروما 1 تألیف حمیدرضا ابراهیمی فخار

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تألیف حمیدرضا ابراهیمی فخار - حمیدرضا کوهستانی - نیره باغچقی
 28. کتاب مدیریت سلامت در بحران تألیف عزیز شهرکی واحد

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد و همکاران
 29. کتاب اورژانس های طبی ارتوپدی از تروما تا درمان تألیف هاشم رحمتی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف هاشم رحمتی - محمد زرین
 30. کتاب تریاژ تألیف حسین شهدادی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 89 انتشارات جامعه نگر تألیف حسین شهدادی - رضا محمدپور هدکی - محمدصادق سرگل زائی
 31. کتاب روش های پرستاری اورژانس تألیف جین ای پروئل ترجمه شاهرخ علی نیا

  360,000 تومان

  تعداد صفحه 802 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای پروئل ترجمه شاهرخ علی نیا - نسرین سرابی
 32. کتاب روش های اداره مصدومین در سوانح و اورژانس تألیف ملاحت نیکروان مفرد

  190,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات نور دانش تألیف ملاحت نیکروان مفرد
 33. کتاب مهارت های پایه طبابت بر بالین منطبق با آخرین رفرنس های بین المللی 2017 هومان حسین نژاد ندائی

  350,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر هومان حسین نژاد ندائی و همکاران
 34. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 2 تألیف مریم کریمی نقندر - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مریم کریمی نقندر - حسن خلیلی
  0