1. کتاب ترجمه روزن 2018 ارتوپدی ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  129,800تومان

  116,820 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 2. کتاب ترجمه روزن 2018 تظاهرات اصلی جلد 1 ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی و همکاران - کاملا نو

  99,800تومان

  89,820 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر افسانه دهبزرگی و همکاران
 3. کتاب ترجمه روزن 2018 نورولوژی روانپزشکی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 4. کتاب ترجمه روزن 2018 ریه ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 5. کتاب ترجمه روزن 2018 زنان ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 6. کتاب ترجمه روزن 2018 گوارش ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 7. کتاب ترجمه روزن 2018 هماتولوژی و انکولوژی ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 123 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر محمد جلیلی
 8. کتاب ترجمه روزن 2018 غدد آب و الکترولیت ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی و همکاران زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 9. کتاب ترجمه روزن 2018 عفونی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 10. کتاب مجموعه ترجمه روزن 2018 روماتولوژی ترجمه دکتر محسن بنائی - کاملا نو

  45,500 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محسن بنائی - دکتر سحر میربها زیر نظر دکتر شروین فرهمند
 11. کتاب ترجمه روزن 2018 بیماری های کلیه و دستگاه تناسلی ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران - کاملا نو

  45,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر سحر میربها و همکاران زیر نظر دکتر علی ارحمی دولت آبادی
 12. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان - عبدالقادر عصارررودی
 13. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 2 تألیف مریم کریمی نقندر - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مریم کریمی نقندر - حسن خلیلی
 14. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 1 تألیف حسن خلیلی - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات شایان نمودار تألیف حسن خلیلی و همکاران
 15. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی 1 تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان
 16. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی 2 تألیف طاهره توفیقیان - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر طاهره توفیقیان
 17. کتاب راه آزمون مراقبت های ویژه وینست و فینک تألیف سید محمدرضا هاشمیان - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات تیمورزاده تألیف سید محمدرضا هاشمیان و همکاران
 18. کتاب پروتکل های رایج در مراقبت های ویژه تألیف مجید صحت - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات جامعه نگر تألیف مجید صحت و همکاران
 19. کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی اصول و فنون مراقبت ها تألیف زهرا استاجی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهرا استاجی و همکاران
 20. کتاب بهداشت روان برای فوریت های پزشکی تألیف فاطمه ابراهیمی بلیل - کاملا نو

  10,700 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه ابراهیمی بلیل
 21. کتاب احیای قلبی ریوی كودكان تألیف نیره باغچقی - کاملا نو

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تألیف نیره باغچقی - حمیدرضا کوهستانی - شراره خسروی
 22. کتاب کمک های اولیه و احیای قلبی - ریوی تألیف التون تیگرسون ترجمه عباس حق پرست - کاملا نو

  17,300 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات جامعه نگر تألیف التون تیگرسون - بنجامین گولی ترجمه عباس حق پرست - رضا میرزایی سیف آبادی
 23. کتاب جامع تروما، شکستگی آتل و انتقال بیمار تألیف حامد حسنی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تألیف حامد حسنی - محمد فربودی - سارا خانی
 24. کتاب مروری بر اورژانس های پیش بیمارستانی تألیف مظفر محمدی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات جامعه نگر تألیف مظفر محمدی
 25. کتاب فوریتهای پزشکی در بلایا تألیف عزیز شهرکی واحد - کاملا نو

  25,400 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد و همکاران
 26. کتاب تازه های احیای قلبی ریوی با تاکید بر الگوریتم 2015 انجمن قلب آمریکا تألیف دکتر لیلی یکه فلاح - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر لیلی یکه فلاح - دکتر طاهره صادقی - محدثه بابایی
 27. کتاب اصول کمک های اولیه خودامدادی و دگرامدادی در نظامیان تألیف حسین باباتبار درزی - کاملا نو

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 175 انتشارات جامعه نگر تألیف حسین باباتبار درزی - دکتر علی رحمانی
 28. کتاب اورژانس های طبی ارتوپدی از تروما تا درمان تألیف هاشم رحمتی - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف هاشم رحمتی - محمد زرین
 29. کتاب تریاژ تألیف حسین شهدادی - کاملا نو

  11,600 تومان

  تعداد صفحه 89 انتشارات جامعه نگر تألیف حسین شهدادی - رضا محمدپور هدکی - محمدصادق سرگل زائی
 30. کتاب فوریت ها در شرایط خاص بر اساس سر فصل مصوب وزارت بهداشت تألیف مختار محمودی - کاملا نو

  12,200 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف مختار محمودی - هادی جعفری منش - محمدگلی طالب - پریا وکیلیان
 31. کتاب مطالعه موردی بیماران داخلی برای فوریت های پزشکی تألیف امین نیک نهاد - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جامعه نگر تألیف امین نیک نهاد - حامد حسنی - سارا خانی -، اقلیمه ابراهیمی
 32. کتاب اصول و فنون مراقبت ها در فوریتهای پزشکی بالینی تألیف سمیه بساک - کاملا نو

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات جامعه نگر تألیف سمیه بساک - حمیدرضا آقابابائیان - علی صادقی مقدم
 33. کتاب فوریت های پزشکی در شرایط خاص تألیف دکتر حسین ابراهیمی - کاملا نو

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر حسین ابراهیمی - زهرا اشرفی - سمانه محمدی
 34. کتاب رفرنس سریع مراقبت های ویژه تألیف نانسی اچ دیپن بورک ترجمه پروانه عسگری - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات جامعه نگر تألیف نانسی اچ دیپن بورک ترجمه پروانه عسگری
 35. کتاب اطلس جیبی طب اورژانس ترجمه دکتر فاطمه محمدی - کاملا نو

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 543 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر فاطمه محمدی و همکاران
 36. کتاب اورژانس های پزشکی در یک نگاه تألیف جفری ام کاترینو ترجمه دکتر مانیا کاوه - کاملا نو

  46,800 تومان

  تعداد صفحه 551 انتشارات اشراقیه تألیف جفری ام کاترینو - اسکات کاهان ترجمه دکتر مانیا کاوه - احمد حسین اوزار
 37. کتاب روش های پرستاری اورژانس تألیف جین ای پروئل ترجمه شاهرخ علی نیا - کاملا نو

  98,500 تومان

  تعداد صفحه 802 انتشارات جامعه نگر تألیف جین ای پروئل ترجمه شاهرخ علی نیا - نسرین سرابی
  0