1. کتاب دستگاه تنفس دکتر زهرا وجدانی جهرمی و همکاران - کاملا نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف دکتر زهرا وجدانی جهرمی و همکاران
 2. کتاب سرطان روده بزرگ و تیپ های شخصیتی دکتر ابراهیم محمدیان - کاملا نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات مهرالنبی تألیف دکتر ابراهیم محمدیان - دکتر منیره پارسیان
 3. کتاب تفسیر ECG به روش سریع علیرضا خاتونی - کاملا نو

  14,900تومان

  14,155 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر ترجمه علیرضا خاتونی ، فاطمه دارابی
 4. کتاب order بیماریهای داخلی اکبرزاده پاشا - کاملا نو

  130,000تومان

  117,000 تومان

  تعداد صفحه 944 انتشارات گلبان تالیف دکتر حجت‌اله اکبرزاده پاشا - بشری اکبرزاده پاشا
0