1. کتابQuestion Bank سطر به سطرمیکروطبقه بندی شده عفونی-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
 2. کتاب هاریسون در یک نگاه 2015 بیماریهای کلیه -نویسنده محمد طاهر

  54,800 تومان

  تعداد صفحات 436 انتشارات آرتین طب تالیف محمد طاهرو دیگران
 3. کتاب گوارش بر اساس هاریسون 2015 وسیسیل 2016 -نویسنده لیلا امینی با نظارت محمد طاهر

  49,800 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات آرتین طب تالیف لیلا امینی
 4. کتاب اندوکرین غدد و متابولیسم براساس هارلیسون2015وسیسیل 2016-نویسنده -لیلا امینی

  49,800 تومان

  تعداد صفحات 252 انتشارات آرتین طب تالیف لیلا امینی با نظارت دکتر محمد طاهر
 5. کتاب روماتولوژی درسنامه آزمون دستیاری-نویسنده نابت تاجمیرریاحی

  44,800تومان

  35,840 تومان

  تعداد صفحات 176انتشارات آرین طب تالیف نابت تاجمیرریاحی
 6. کتاب هاریسون در یک نگاه 2015بیماری های کلیه- نویسنده محمد طاهر

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 436 انتشارات آرتین طب تالیف دکترمحمد طاهر- ندا حاتمی
 7. کتاب تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی-نویسنده دکتر محمد رضا عابدی

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحات 348 انتشارات حیدری و نوراندیش تالیف دکترمحمد ر ضا عابدی
 8. کتاب قلب_ داخلی22ویژه 96-نویسنده مریم الباجی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 120 انتشارات طب برتر تالیف دکتر مریم الباجی
 9. کتاب عفونی داخلی 2-ویژه 96دپارتمان داخلی طب برتر

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 96 انتشارات طب برتر تالیف دپارتمان داخلی طب برتر
 10. کتاب عفونی داخلی 25 ویژه 96دپارتمان داخلی طب برتر

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 96 انتشارات طب برتر تالیف دپارتمان داخلی طب برتر
 11. کتاب غدد داخلی4 ویژه 96دپارتمان داخلی طب برتر

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 138 انتشارات طب برتر تالیف دپارتمان داخلی طب برتر
 12. کتاب ریه داخلی6-96-نویسنده دپارتمان داخلی طب برتر

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 138 انتشارات طب برتر تالیف دپارتمان داخلی طب برتر
 13. کتاب ریه داخلی-5-96-نویسنده دپارتمان داخلی طب برتر

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 128 انتشارات طب برتر تالیف دپارتمان داخلی طب برتر
 14. کتاب راهنمای جیبی معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال بیتز2017-ترجمه دکتر علیرضا فتح الهی

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات ابن سینا ترجمه دکتر علیرضا فتح الهی
 15. کتاب معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال-تالیف باربارا بیتز ترجمه دکتر علیرضا فتح اللهی

  98,000تومان

  78,400 تومان

  تعداد صفحه 1080 انتشارات ابن سینا نویسنده باربارا بیتز ترجمه دکتر علیرضا فتح اللهی
 16. کتاب دوره جلدی braunwalds heart disease2019

  800,000تومان

  600,000 تومان

  تعداد صفحه -انتشارات حیدری تالیف -
 17. کتاب راهنمای جیبی معاینه فزیکی و گرفتن شرح حال-تالیف باربارا بیتز ترجمه زهرا محمدی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 588انتشارات ارجمند تالیف باربارا بیتز ترجمه زهرا محمدی
 18. کتاب دستنامه طب داخلی هاریسون ویراست نوزدهم با مقدمه دکتر علیرضا یلدا - در حد نو

  78,000 تومان

  تعداد صفحه 1072 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر افسانه توده رنجبر و همکاران
 19. کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست ویرایش ششم 2017 مارک اس ساباتین محمد قدرتی - در حد نو

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات ارجمند تألیف مارک اس ساباتین ترجمه محمد قدرتی
 20. کتاب مبانی طب داخلی سیسیل بیماری های قلب و عروق ویراست نهم ترجمه دکتر مهدی موسوی - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر مهدی موسوی و همکاران
 21. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های اعصاب ترجمه دکتر فرزاد پورقاضی - در حد نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر فرزاد پورقاضی و همکاران
 22. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های دستگاه تنفس ترجمه یعقوب نادری - در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات تیمورزاده ترجمه یعقوب نادری و همکاران
 23. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های کلیه و مجاری ادراری ترجمه دل آرا صالحی فر - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات تیمورزاده ترجمه دل آرا صالحی فر و همکاران
 24. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های روماتولوژی و دستگاه ایمنی ترجمه دکتر نفیسه عبدالهی - در حد نو

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر نفیسه عبدالهی - دکتر فهیمه عبدالهی
 25. کتاب تفسیر ECG های شایع برای پزشکان دکتر بابک چوبی انزلی - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر بابک چوبی انزلی - دکتر نسیم طالبی آذر
 26. کتاب تنها کتاب الکتروکاردیوگرافی که همیشه به آن نیاز دارید مالکوم اس تیلر دکتر علی اسدالهی امین - در حد نو

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات تیمورزاده تألیف مالکوم اس تیلر ترجمه دکتر علی اسدالهی امین
 27. کتاب خواندن الکتروکاردیوگرام و تفسیر سریع آریتمی ها ترجمه دکتر افسانه محمدی - در حد نو

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات پرستاران جوان ترجمه دکتر افسانه محمدی - محمود اصغری
 28. کتاب تشخیص های شایع پزشکی با رویکرد الگوریتمی-تالیف پاتریک ام.هیلی ترجمه دکتر سلمان اتوکش

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 252انتشارات تیمورزاده تالیف پاتریک ام.هیلی ادوین.ج.جاکوبسن ترجمه دکتر سلمان اتوکش
 29. کتاب بافت شناسی-تالیف دکتر جعفر سلیمانی راد

  110,000تومان

  93,500 تومان

  تعداد صفحه351انتشارات گلبان تالیف دکتر جعفر سلیمانی راد
 30. کتاب صفر تا صد تفسیر گرافی قفسه سینه به زبان ساده-تالیف دکتر داریوش حسن زاده

  145,000تومان

  123,250 تومان

  تعداد صفحه 200انتشارات نشر جامعه نگر تالیف دکتر داریوش حسن زاده
 31. کتاب صفر تا صد تفسیر نوار قلب به زبان ساده-تالیف دکتر داریوش حسن زاده

  59,900تومان

  50,915 تومان

  تعداد صفحه 164انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر داریوش حسن زاده
 32. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 77-79) ج13- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 22-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 33. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 80-81-82-86-87) ج12- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 82-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 34. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 47-46) ج11- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 72-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 35. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 76-75) ج10- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 1-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 36. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 74-73-72-71) ج9- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 88-نتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 37. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 70-69-68-67) ج8- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 111-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 38. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 13-12-11-10) ج7- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 129-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
  0