1. کتاب دوره جلدی braunwalds heart disease2019

  800,000تومان

  600,000 تومان

  تعداد صفحه -انتشارات حیدری تالیف -
 2. کتاب راهنمای جیبی معاینه فزیکی و گرفتن شرح حال-تالیف باربارا بیتز ترجمه زهرا محمدی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 588انتشارات ارجمند تالیف باربارا بیتز ترجمه زهرا محمدی
 3. کتاب دستنامه طب داخلی هاریسون ویراست نوزدهم با مقدمه دکتر علیرضا یلدا - در حد نو

  78,000 تومان

  تعداد صفحه 1072 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر افسانه توده رنجبر و همکاران
 4. کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست ویرایش ششم 2017 مارک اس ساباتین محمد قدرتی - در حد نو

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات ارجمند تألیف مارک اس ساباتین ترجمه محمد قدرتی
 5. کتاب مبانی طب داخلی سیسیل بیماری های قلب و عروق ویراست نهم ترجمه دکتر مهدی موسوی - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر مهدی موسوی و همکاران
 6. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های اعصاب ترجمه دکتر فرزاد پورقاضی - در حد نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر فرزاد پورقاضی و همکاران
 7. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های دستگاه تنفس ترجمه یعقوب نادری - در حد نو

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات تیمورزاده ترجمه یعقوب نادری و همکاران
 8. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های کلیه و مجاری ادراری ترجمه دل آرا صالحی فر - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات تیمورزاده ترجمه دل آرا صالحی فر و همکاران
 9. کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2015 بیماری های روماتولوژی و دستگاه ایمنی ترجمه دکتر نفیسه عبدالهی - در حد نو

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر نفیسه عبدالهی - دکتر فهیمه عبدالهی
 10. کتاب تفسیر ECG های شایع برای پزشکان دکتر بابک چوبی انزلی - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر بابک چوبی انزلی - دکتر نسیم طالبی آذر
 11. کتاب تنها کتاب الکتروکاردیوگرافی که همیشه به آن نیاز دارید مالکوم اس تیلر دکتر علی اسدالهی امین - در حد نو

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات تیمورزاده تألیف مالکوم اس تیلر ترجمه دکتر علی اسدالهی امین
 12. کتاب خواندن الکتروکاردیوگرام و تفسیر سریع آریتمی ها ترجمه دکتر افسانه محمدی - در حد نو

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات پرستاران جوان ترجمه دکتر افسانه محمدی - محمود اصغری
 13. کتاب تشخیص های شایع پزشکی با رویکرد الگوریتمی-تالیف پاتریک ام.هیلی ترجمه دکتر سلمان اتوکش

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 252انتشارات تیمورزاده تالیف پاتریک ام.هیلی ادوین.ج.جاکوبسن ترجمه دکتر سلمان اتوکش
 14. کتاب بافت شناسی-تالیف دکتر جعفر سلیمانی راد

  110,000تومان

  93,500 تومان

  تعداد صفحه351انتشارات گلبان تالیف دکتر جعفر سلیمانی راد
 15. کتاب صفر تا صد تفسیر گرافی قفسه سینه به زبان ساده-تالیف دکتر داریوش حسن زاده

  145,000تومان

  123,250 تومان

  تعداد صفحه 200انتشارات نشر جامعه نگر تالیف دکتر داریوش حسن زاده
 16. کتاب صفر تا صد تفسیر نوار قلب به زبان ساده-تالیف دکتر داریوش حسن زاده

  59,900تومان

  50,915 تومان

  تعداد صفحه 164انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر داریوش حسن زاده
 17. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 77-79) ج13- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 22-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 18. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 80-81-82-86-87) ج12- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 82-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 19. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 47-46) ج11- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 72-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 20. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 76-75) ج10- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 1-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 21. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 74-73-72-71) ج9- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 88-نتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 22. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 70-69-68-67) ج8- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 111-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 23. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 13-12-11-10) ج7- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 129-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 24. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 20-19-15) ج6- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 116-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 25. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 64 و61) ج5- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 124-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 26. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 26-25-24-21)ج4- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 124-انتشارات حیدری- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 27. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 62،60،59)ج3- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 126-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 28. کتاب بیماریهای قلبی (فصل 64،65،66) ج2- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 86-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 29. کتاب بیماریهای قلبی (همراه بانکات کلیدی)ج 1- تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 96-انتشارات حیدری-تالیف برانوالد (2019)- ترجمه مسیح تاج دینی
 30. کتاب دستنامه درمان های طبی واشنگتن (ویراست 34)-ترجمه دکتر مهیار شیرخدایی

  47,500 تومان

  تعداد صفحه 864-انتشارات تیمورزاده-ترجمه دکتر مهیار شیرخدایی
 31. کتاب معاینات بالینی و روش های گرفتن شرح حال (باربارا بیتز)-تالیف لین بیکلی-ترجمه دکتر منوچهر قارونی

  115,000 تومان

  تعداد صفحه 1029-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف لین بیکلی-ترجمه دکتر منوچهر قارونی
 32. کتاب مبانی طب داخلی سسیل 2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  133,000 تومان

  تعداد صفحه 1366-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 33. کتاب مبانی طب داخلی سسیل- بیماری های بافت همبند و استخوان 2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد رضا فتاحی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 136-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد رضا فتاحی
 34. کتاب مبانی طب داخلی سسیل- بیماری های گوارش و کبد2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد رضا فتاحی

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 160-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد رضا فتاحی
 35. کتاب مبانی طب داخلی سسیل- بیماری های غدد درون ریز و متابولیک2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد پژوهی

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 1360-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر محمد پژوهی
 36. کتاب مبانی طب داخلی سسیل- بیماری های عفونی 2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر مهرناز رسولی نژاد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 202-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر مهرناز رسولی نژاد
 37. کتاب مبانی طب داخلی سسیل- بیماری های قلب و عروق 2016-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر منوچهر قارونی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 248-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف آی ور بنجامین-ترجمه دکتر منوچهر قارونی
  0