1. کتاب هیدرودینامیک متحرک های دریایی تندرو اد مگنوس فالتینسن امین نجفی - کاملا نو

  100,000تومان

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 948 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف اد مگنوس فالتینسن ترجمه دکتر امین نجفی و همکاران
 2. کتاب عملیات اسکله با شناورهای تندرو مهدی تیموری - کاملا نو

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات اسرار دانش تألیف مهدی تیموری و همکاران
 3. کتاب ساخت و تعمیر شناورهای کامپوزیتی مهدی تیموری - کاملا نو

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات اسرار دانش تألیف مهدی تیموری و همکاران