1. کتاب عملیات اسکله با شناورهای تندرو مهدی تیموری - کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات اسرار دانش تألیف مهدی تیموری و همکاران
 2. کتاب ساخت و تعمیر شناورهای کامپوزیتی مهدی تیموری - کاملا نو

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات اسرار دانش تألیف مهدی تیموری و همکاران
0