1. کتاب دست دوم فلسفه‌ی تعلیم و تربیت-نویسنده نل نودینگز-مترجم علیرضا شواخی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 395 انتشارات نوشته تالیف نل نودینگز ترجمه مریم انصاری، سیروس محمودی، علیرضا شواخی
 2. کتاب دست دوم آموزش و پرورش پیش دبستانی ابتدایی متوسطه اول و دوم

  20,000 تومان

  تعداد صفحات172انتشارات علوم فنون پزشکی اهواز
 3. کتاب دست دوم درس پژوهی مبانی اصول و روش اجرا-نویسنده دکتر رضا ساکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات164 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف دکتر رضا ساکی
 4. کتاب دست دوم برنامه درسی بین رشته ای در آموزش عالی-نویسنده دکتر حسن ملکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات علوم تربیتی تالیف دکتر حسن ملکی
 5. کتاب دست دوم طراحی اموزش مبانی رویکرها و کاربردها-نویسنده دکتر هاشم فردانش

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات علوم تربیتی تالیف دکتر هاشم فردانش
 6. کتاب دست دوم قصه گویی در رادیو و تلوزیون-نویسنده محمد حنیف

  20,000 تومان

  تعداد صفحات197 انتشارات صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران تالیف محمد حنیف
 7. کتاب دست دوم حریم همدلی راهی به سوی خانواده متعادل-نویسنده دکتر امید آهنچی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات رویش نو تالیف دکتر امید آهنچی
 8. کتاب دست دوم رسانه های یاددهی-یادگیری-نویسنده محمدحسن امیرتیموری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات320 انتشارات ساوالان تالیف محمدحسن امیرتیموری
 9. کتاب دست دوم رسانه های یاددهی-یادگیری-نویسنده محمدحسن امیرتیموری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات320 انتشارات ساوالان تالیف محمدحسن امیرتیموری
 10. کتاب دست دوم یاددهی یادگیری برنامه ای-نویسنده محمدحسن امیرتیموری

  6,000 تومان

  تعداد صفحات 208 انتشارات اساطیر تالیف محمد حسن امیرتیموری
 11. کتاب دست دوم یاددهی یادگیری برنامه ای-نویسنده محمدحسن امیرتیموری

  6,000 تومان

  تعداد صفحات 208 انتشارات اساطیر تالیف محمد حسن امیرتیموری
 12. کتاب دست دوم ارزشیابی آموزشی-نویسنده دکتر عباس بازرگان

  32,000 تومان

  تعداد صفحات381 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تالیف دکتر عباس بازرگان
 13. کتاب دست دوم ارزشیابی آموزشی-نویسنده دکتر عباس بازرگان

  32,000 تومان

  تعداد صفحات381 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تالیف دکتر عباس بازرگان
 14. کتاب دست دوم شیوه بهره گیری از کتابخانه ها و منابع اطلاعاتی-نویسنده ایرج صبا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات182 انتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی تالیف ایرج صبا
 15. کتاب دست دوم شیوه بهره گیری از کتابخانه ها و منابع اطلاعاتی-نویسنده ایرج صبا

  25,000 تومان

  تعداد صفحات182 انتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی تالیف ایرج صبا
 16. کتاب دست دوم طراحی آموزش اثربخش ویرایش چهارم-نویسنده گری آرموریسون-مترجم غلامحسین رحیمی دوست

  45,000 تومان

  تعداد صفحات733 انتشارات دانشگاه شهید چمران تالیف گری آرموریسون و استیون ام وروس جرالدای
 17. کتاب دست دوم طراحی آموزش اثربخش ویرایش چهارم-نویسنده گری آرموریسون-مترجم غلامحسین رحیمی دوست

  45,000 تومان

  تعداد صفحات733 انتشارات دانشگاه شهید چمران تالیف گری آرموریسون و استیون ام وروس جرالدای
 18. کتاب دست دوم روش تدریس پیشرفته -نویسنده حسن شعبانی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 236 انتشارات سمت تالیف حسن شعبانی
 19. کتاب دست دوم مریخ و ونوس در اتاق خواب -نویسنده دکتر جان گری -مترجم دکتر روح الله بای - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات دانژه تالیف دکتر جان گری ترجمه دکتر روح الله بای
 20. کتاب دست دوم آموزش قلب و اندیشه ها -نویسنده دکتر کاترین لوییس -مترجم حسین افشین منش - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 374 انتشارات سازوکار تالیف دکتر کاترین لوییس ترجمه حسین افشین منش
 21. کتاب دست دوم نوآوری در مدیریت -نویسنده دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی -در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 175 انتشارات برهان تالیف دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی
 22. کتاب دست دوم دشواری های پرداختن به آموزش علوم تجربی -نویسنده وین هارلن -مترجم طاهره رستگار - در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 176 انتشارات مرآت تالیف وین هارلن ترجمه طاهره رستگار
 23. کتاب دست دوم ادب الهی کتاب چهارم -نویسنده آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی -در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 424 انتشارات مصابیح الهدی تالیف آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
 24. کتاب دست دوم ادب الهی کتاب یکم-نویسنده آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 424 انتشارات مصابیح الهدی تالیف آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
 25. کتاب دست دوم گفت و گو با محسن کاشانی وحید -نویسنده محمد ضیایی موید-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 192 انتشارات بهشت تالیف محمد ضیایی موید
 26. کتاب دست دوم همیشه همان-نویسنده محمد ضیایی موید- در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 316 انتشارات بهشت تالیف محمد ضیایی موید
 27. کتاب دست دوم ادب الهی کتاب پنجم -نویسنده آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی -در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 208 انتشارات مصابیح الهدی تالیف آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
 28. کتاب دست دوم ادب الهی کتاب دوم -نویسنده آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی -در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحات 360 انتشارات مصابیح الهدی تالیف آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
 29. کتاب دست دوم ادب الهی کتاب سوم-نویسنده آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی -در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 376 انتشارات مصابیح الهدی تالیف آیت العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
 30. کتاب دست دوم معاون یک مدیر است در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات امرود
 31. کتاب دست دو م فقه مدرسه -نویسنده وحید عابد -در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات دلیل ما تالیف وحید عابد
 32. کتاب دست دوم سوادمالی برای کودکان -نویسنده دکتر محرم آقازاده -در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحات 96 انتشاراتمرآت تالیف دکتر محرم آقازاده
 33. کتاب دست دوم فرهنگ نامه ی نام آوران -نویسنده دانش آموزان سال چهارم دبیرستان سراج -در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات سنا تالیف دانش آموزان سال چهارم دبیرستان سراج
 34. کتاب دست دوم تربیت چه چیز نیست -نویسنده دکتر عبدالعظیم کریمی -در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 232 انتشارات منادی تربیت تالیف دکتر عبدالعظیم کریمی
 35. کتاب دست دوم شور شیرین در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 426 انتشارا ت نشر بهشت
  0