1. کتاب راهنمای کاربردی تزریق فیلر درمی ترجمه دکتر داوود رمزی

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 250 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 2. کتاب راهنمای کاربردی لایه برداری زیبایی و جوان سازی دارویی پوست ترجمه دکتر داوود رمزی

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 260 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 3. کتاب راهنمای کاربردی آناتومی صورت در تزریق فیلر و سم بوتولینوم ترجمه دکتر داوود رمزی

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 164 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 4. کتاب تکنیک های تزریق زیبایی ترجمه دکتر داوود رمزی

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 208 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 5. کتاب راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم داود رمزی - کاملا نو

  195,000تومان

  156,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر داود رمزی
 6. کتاب راهنمای کاربردی لیزر درمانی زیبایی داود رمزی - کاملا نو

  195,000تومان

  156,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر داود رمزی
 7. کتاب مراقبت و زیبایی پوست ایوی شای الهام خداوردی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف ایوی شای ترجمه دکتر الهام خداوردی - دکتر عالیا موسویان
0