1. کتاب راهنمای کاربردی تزریق فیلر درمی ترجمه دکتر داوود رمزی

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 250 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 2. کتاب راهنمای کاربردی لایه برداری زیبایی و جوان سازی دارویی پوست ترجمه دکتر داوود رمزی

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 260 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 3. کتاب راهنمای کاربردی آناتومی صورت در تزریق فیلر و سم بوتولینوم ترجمه دکتر داوود رمزی

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 164 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 4. کتاب تکنیک های تزریق زیبایی ترجمه دکتر داوود رمزی

  200,000تومان

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 208 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر داوود رمزی
 5. کتاب دارو درمانی بیماری های پوست و مو حسین خلیلی - کاملا نو

  99,000تومان

  74,250 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی و همکاران
 6. کتاب راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها شعله ابراهیم پور - کاملا نو

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر شعله ابراهیم پور
 7. کتاب راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم داود رمزی - کاملا نو

  195,000تومان

  156,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر داود رمزی
 8. کتاب راهنمای کاربردی لیزر درمانی زیبایی داود رمزی - کاملا نو

  195,000تومان

  156,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات آبادیس طب ترجمه دکتر داود رمزی
 9. کتاب پاسخ به پرسش های شما اختلالات شایع پوستی تیم میشل اطهر معین - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات تیمورزاده تألیف تیم میشل - کامرون کندی ترجمه دکتر اطهر معین - دکتر بهناز قوامی
 10. کتاب لوپوس دانیل ج والاس الهه مهاجرین - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات تیمورزاده تألیف دانیل ج والاس ترجمه دکتر الهه مهاجرین
 11. کتاب کاربرد سم بوتولینوم در پوست آلستر کارتر محمد علی نیلفروش زاده - کاملا نو

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تألیف آلستر کارتر - جین کارتر ترجمه محمد علی نیلفروش زاده
 12. کتاب راهنمای عملی کاربردهای لیزر پروین منصوری - کاملا نو

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر پروین منصوری - دکتر نیکو مظفری
 13. کتاب بیماری های پوست تشخیص و درمان هبیف 2018 پروین منصوری - کاملا نو

  180,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر توماس پی هبیف ترجمه دکتر پروین منصوری و همکاران
 14. کتاب جوان سازی صورت با طب سوزنی هاله عالی زاد - کاملا نو

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات تیمورزاده تألیف هاله عالی زاد
 15. کتاب سوختگی های صورت و روش های درمانی عوارض آنها عبدالعظیم قلمبر - کاملا نو

  4,450 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر عبدالعظیم قلمبر
 16. کتاب راهنمای بالینی پوست، مو، زیبایی اسدالله کیانی - کاملا نو

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 249 انتشارات حیدری تألیف دکتر اسدالله کیانی - دکتر گیتا فقیهی
 17. کتاب کاملترین نسخه های کاربردی بیماریهای پوست، مو و ناخن سیدمهرداد مظفر - کاملا نو

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات آبژ تألیف سیدمهرداد مظفر - حسین خلیلی
 18. کتاب مراقبت و زیبایی پوست ایوی شای الهام خداوردی - کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف ایوی شای ترجمه دکتر الهام خداوردی - دکتر عالیا موسویان
  0