1. کتاب اختلالات بویایی دکتر هوشنگ گرامی - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات گپ تألیف دکتر هوشنگ گرامی - دکتر علی فقیه حبیبی
 2. کتاب توانبخشی صدا پس از لارنژکتومی دکتر زهرا قیومی انارکی - در حد نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر زهرا قیومی انارکی و همکاران
 3. کتاب درس نامه تجویز سمعک برای شنوایی شناسان دکتر صادق جعفرزاده و همکاران- در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر صادق جعفرزاده و همکاران
0