1. کتاب آزمون های استخدامی اتاق عمل(عمومی و تخصصی)تالیف فاطمه نژاد قنبری

  98,000 تومان

  تعداد صفحات 608 مولف فاطمه نژاد قنبری انتشارات پرستش
 2. کتاب آزمون استخدامی بانک ها تالیف علی اصغر علیزاده

  290,000تومان

  261,000 تومان

  تعداد صفحات 552 تالیف علی اصغر علیزاده
 3. کتاب آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی علوم آزمایشگاهی فاطمه نژادقنبری چاپ چهارم - کاملا نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژادقنبری - فریبا زمانی امیر
 4. کتاب آزمون های استخدامی بهداشت محیط مبینا شمس - کاملا نو

  145,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 5. کتاب دست دوم مهندسی صنایع-صنایع-نویسنده آرش اپرناک

  40,000 تومان

  تعداد صفحات736انتشارات رویای سبزتالیف آرش اپرناک
 6. کتاب دست دوم کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری گزینش-نویسنده مینا صفری خرامه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات مینا صفری خرامه تالیف میناصفری خرامه
 7. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های تضمینی استخدامی و اطلاعات عمومی-نویسنده دکتر علیرضا حسینی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 64 انتشارات رویای سبز تالیف دکتر علیرضا حسینی و همکاران
 8. کتاب آزمون های استخدامی پزشک و پزشک عمومی علی ذبیحی - کاملا نو

  110,000تومان

  77,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پرستش تألیف علی ذبیحی
 9. کتاب آزمون های استخدامی بهداشت عمومی و آموزش بهداشت مبینا شمس - کاملا نو

  90,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 10. کتاب دست دوم مرجع آزمون های استخدامی نیروهای مسلح-در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحات183 انتشارات نگاه پارسه تالیف حدیث مهدوی باغی
 11. کتاب دست دوم گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 304 انتشارات مهرگان قلم تالیف فریدون رهنمای رودپشتی
 12. کتاب دست دوم آزمونهای جامع استخدامی بانکها تالیف مهندس هوشیار خزایی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 435 مولف مهندس هوشیار خزایی انتشارات مهرگان قلم
 13. کتاب آزمون های استخدامی پرستاری(عمومی و تخصصی)تالیف نسترن رنجبر

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 710 مولف نسترن رنجبر انتشارات پرستش
 14. کتاب استخدامی آموزگارابتدایی تالیف میلاد تراب ابطحی محمدعلی عزیزی-کاملا نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 568انتشارات رویای سبز تالیف محمدعلی عزیزی
 15. کتاب آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی علوم آزمایشگاهی فاطمه نژادقنبری چاپ اول - کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژادقنبری - فریبا زمانی امیر
  0