1. کتاب آزمون استخدامی پرستاری,مامایی,هوشبری,علوم آزمایشگاهی

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحات 175 انتشارات گپ تالیف -
 2. کتاب آزمون عمومی استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی-تالیف علی اصغر علیزاده

  59,500تومان

  53,550 تومان

  تعداد صفحات 341 انتشارات گپ تالیف علی اصغر علیزاده
 3. کتاب آزمون استخدامی بانک ها-تالیف علی اصغر علیزاده

  69,500تومان

  62,550 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات گپ تالیف علی اصغر علیزاده
 4. کتاب درسنامه استخدام مامایی گلبان دروس ماژور و مینور دوره دوجلدی-ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی

  299,000تومان

  254,150 تومان

  تعداد صفحه -انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 5. کتاب راهنمای سنجش هوش و شخصیت ویژه آزمون های ورودی و استخدامی علی اصغر علیزاده - کاملا نو

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات گپ تألیف علی اصغر علیزاده
 6. کتاب مرجع آزمون های استخدامی نیروهای مسلح حدیث مهدوی باغی - کاملا نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 183 انتشارات نگاه پارسه تألیف حدیث مهدوی باغی
 7. کتاب آزمون های استخدامی بهداشت عمومی و آموزش بهداشت مبینا شمس - کاملا نو

  90,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 8. کتاب آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی علوم آزمایشگاهی فاطمه نژادقنبری چاپ اول - کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژادقنبری - فریبا زمانی امیر
 9. کتاب آزمون های استخدامی بهیاری کمک پرستاری عمومی و تخصصی فاطمه نژادقنبری - کاملا نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژاد قنبری
 10. کتاب آزمون های استخدامی بهداشت محیط مبینا شمس - کاملا نو

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات پرستش تألیف مبینا شمس
 11. کتاب دست دوم نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات چراغ دانش تألیف محمدعلی عزیزی - مریم ساریخانی - فاطمه ساریخانی
 12. کتاب اطلاعات عمومی استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کل کشور کوروش صحیفی - کاملا نو

  85,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات پرستش تألیف کوروش صحیفی - نسترن رنجبر
 13. کتاب استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی مهندس لاچین جعفری دودران - کاملا نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات آراه تألیف مهندس لاچین جعفری دودران - معصومه صادقی
 14. کتاب آزمون های استخدامی پزشک و پزشک عمومی علی ذبیحی - کاملا نو

  110,000تومان

  77,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات پرستش تألیف علی ذبیحی
 15. کتاب آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی علوم آزمایشگاهی فاطمه نژادقنبری چاپ چهارم - کاملا نو

  82,500 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات پرستش تألیف فاطمه نژادقنبری - فریبا زمانی امیر
 16. کتاب مصاحبه حضوری آمادگی برای آزمون های استخدامی - کاملا نو

  18,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات امید انقلاب تألیف محمود شمس
 17. کتاب ریاضی و آمار کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی - در حد نو

  15,000تومان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات آراه تألیف مهندس لاچین جعفری دودران
 18. کتاب مجموعه سوالات استخدام - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات انصارالرضا تألیف سجاد محمدی
 19. کتاب دست دوم مرجع جامع مجموعه پرسش های آزمون های استخدامی مهندسی برق - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانیال دامون تألیف هوشنگ کاظم زاده - اصغر اسدی
 20. کتاب دست دوم گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات مهرگان قلم تألیف مهندس هوشیار خزائی - مستانه پژوهش
 21. کتاب دست دوم آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات دانیال دامون تألیف هوشنگ کاظم زاده - رضا حسینی - لیلا برمکی
  0