1. کتاب اصول نورولوژی آدامزو ویکتور-نویسنده جاشوا کلاین- مترجم زهره ابناء

  69,800تومان

  55,840 تومان

  تعداد صفحات 206انتشارات آرین طب نویسنده جاشوا کلاین ودیگران مترجم زهره ابناء
 2. کتاب اصول نورولوژی آدامزو ویکتور -نویسنده جاشوا کلاین مترجم زهره ابناء

  49,800تومان

  39,840 تومان

  تعداد صفحات 142انتشارات آرین طب نویسنده جاشوا کلاین ودیگران مترجم زهره ابناء
 3. کتاب نورولوژی نکات طلایی -نویسنده دکتر سعید شاه بیگی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات368 انتشارات پارسیان دانش تالیف دکتر سعید شاه بیگی
 4. کتاب مقدمه ای بر علوم اعصاب ستار نوروزی افق - در حد نو

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات دانش پژوهان جوان تألیف ستار نوروزی افق و همکاران
 5. کتاب کاردرمانی در سکته مغزی دکتر مالک امینی - در حد نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 265 انتشارات ستایش هستی تألیف دکتر مالک امینی
 6. کتاب 100 مورد بالینی سکته های مغزی نوبویوکی ساکای جمشید جمشیدی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات تیمورزاده تألیف نوبویوکی ساکای - نوبواو کاهارا ترجمه دکتر جمشید جمشیدی
 7. کتاب اصول نورولوژی آدامز و ویکتور -نویسنده جاشوا کلاین- مترجم زهره ابناء

  49,800تومان

  39,840 تومان

  تعداد صفحات 142انتشارات آرین طب نویسنده جاشوا کلاین ودیگران مترجم زهره ابناء
0