1. کتاب رویکرد تشخیصی به بیماری های هماتولوژی تالیف محمد رفیعی و دیگران

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعدا صفحات 168 مولف محمد رفیعی و دیگران انتشارات گپ
 2. کتاب دست دوم ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 به همراه اطلس رنگی ترجمه علی ملکی و دیگران-در حد نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 548 مترجم علی ملکی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 3. کتاب دست دوم اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی) ویرایش دوم تالیف حبیب اله گل افشان-نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 409 مولف حبیب اله گل افشان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 4. کتاب دست دوم نکته آموز خون شناسی (RBC) تالیف داود بشاش

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 358 مولف داود بشاش انتشارات انوار دانش عصر
  0