1. کتاب دست دوم نکاتی چند درباره ارهاش - نویسنده دکتر سید احمد جلالی

  5,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف دکتر سید احمد جلالی انتشارات معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
 2. کتاب هاریسون دریک نگاه 2015هماتولوژی -نویسنده دکترحمیده رحمانی سراجی

  69,800تومان

  41,880 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات آرتین طب تاليف دکترحمیده رحمانی سراجی-دکترشیما مصلی نژاد-دکترمحمدنصرتی
 3. کتاب مجموعه آموزشی هماتولوژی و بانک خون -نویسنده محمد علیدادی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات600 انتشارات حیدری تالیف محمد علیدادی
 4. کتاب خون شناسی و بانک خون

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 603 انتشارات علوم و فنون معین تالیف گروه مولفان موسسه معین
 5. کتاب از غربالگری تا کنترل کیفی در بانک خون-نویسنده محمد سعید غلامی

  29,900 تومان

  تعداد صفحات 143 انتشارات محمد سعید غلامی تالیف محمد سعید غلامی و دیگران
 6. کتاب تکنولوژى گردش خون جلد دوم-نویسنده حمید شفیعی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 52 انتشارات تیمورزاده نوین تالیف حمید شفیعی-دکتر محمد حسن ناصری و دیگر همکاران
 7. کتاب بررسی موردی بیماری های خون ترجمه دکتر شعبان علیزاده و همکاران - در حد نو

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات خسروی ترجمه دکتر شعبان علیزاده و همکاران
 8. کتاب راهنمای فنی انتقال خون و سلول درمانی جلد اول ترجمه دکتر مژگان پورمختار و همکاران - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات زهد ترجمه دکتر مژگان پورمختار و همکاران
 9. کتاب تکنیکهای تشخیصی در بدخیمی های هماتولوژیک-نویسنده وندی ان اربر -مترجم محمد علیدادی

  21,000 تومان

  تعداد صفحات 520 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف وندی ان اربر ترجمه محمد علیدادی و دیگران
 10. کتاب هماتولوژی، انعقاد و طب انتقال خون هنری - دیویدسون ترجمه دکتر علیرضا محسنی و همکاران - در حد نو

  145,000تومان

  101,500 تومان

  تعداد صفحه 681 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر علیرضا محسنی و همکاران
 11. کتاب پزشکی خانواده راکل دیابت، تغذیه و خون ترجمه دکتر مریم زرین کمر - در حد نو

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر مریم زرین کمر و همکاران
 12. کتاب ضروریات هماتولوژی هافبراند 2016 ترجمه کاوه طاری و همکاران - در حد نو

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات آرتین طب ترجمه کاوه طاری و همکاران
  0