1. کتاب عنبیه ازمایشگاه همراه تشخیص بیماری هاازطریق چشم-جلد1-سطح مقدماتی-نویسنده حسن زرقانی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات112 انتشارات سربداران تالیف حسن زرقانی _انسیه امینی نیا
 2. کتاب عنبیه ازمایشگاه همراه تشخیص بیماری هاازطریق چشم-جلد1-سطح مقدماتی-نویسنده حسن زرقانی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات112 انتشارات سربداران تالیف حسن زرقانی _انسیه امینی نیا
 3. کتاب 2015-2016 آکادمی اپتیک بالینی -مترجم نرگس حسنلو

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات آرتین طب تالیف آکادمی چشم پزشکی آمریکا مترجم نرگس حسنلو-پوریا صمدی
 4. کتاب اکادمی نوروافتالمولوژی2015-2016- ترجمه نوید علمی صدر

  129,800 تومان

  تعداد صفحات 260 انتشارات آرتین طب نویسنده آکادمی چشم پزشکی آمریکا ترجمه نوید علمی صدر -پوریا صمدی-عارف پژمان
 5. کتاب پزشکی خانواده راکل بیماری های شایع عفونی ریه و چشم ترجمه دکتر فاطمه سادات مصطفوی مباشر و همکاران - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر فاطمه سادات مصطفوی مباشر و همکاران
 6. کتاب چشم پزشکی استرابیسم-دکتر پوریا صمدی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر پوریا صمدی
 7. کتاب updateچشم پزشکی -دکتر پوریا صمدی

  105,000 تومان

  تعداد صفحه 288انتشارات آرتین طب تالیف دکتر پوریا صمدی
0