1. کتاب درس آزمون بیماری های چشم چاپ ششم -abc-نویسنده دکتر بهروز امیدی آزاد

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحات 152 انتشارات تیمور زاده تالیف دکتر بهروز امیدی آزاد
 2. کتاب دیدرنگ و اختلالات آن-نویسنده دکترهادی استادی مقدم

  10,000 تومان

  تعداد صفحات150 تالیف دکترهادی استادی مقدم ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 3. کتاب کلیات کارآموزی دراتاق عمل چشم-نویسنده فریبا سلحشور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات170 تالیف فریبا سلحشورودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 4. کتاب نکات کلینیکی در اصلاح نزدیک بینی -نویسنده دکتر هادی استادی مقدم

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 202 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دکتر هادی استادی مقدم - نگاره یزدانی - فاطمه شریفی
 5. کتاب دست دوم بهداشت چشم-نویسنده دکتر بنوا ری دایره-مترجم کوروش مسندی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات یگانه تالیف دکتر بنوا ری دایره
 6. کتاب دست دوم بیماریهای چشم و بینائی-نویسنده انجمن پزشکی بریتانیا_مترجم دکتر احسان سروش

  15,000 تومان

  تعداد صفحات104 انتشارات امامت تالیف انجمن پزشکی بریتانیا ترجمه دکتر احسان سروش
 7. کتاب چشم پزشکی عمومی -98-نویسنده دکتر محمدعلی جوادی

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات فرهنگ فردا تالیف محمد علی جوادی-سپهر فیضی-دانیال نجدی
 8. کتاب آکادمی اربیت ,پلک ها و سیستم لاکریمال 2015-2016 -مترجم یاسمن هادی

  129,800 تومان

  تعداد صفحات 275 انتشارات آرتین طب ترجمه یاسمن هادی ودیگران
 9. کتاب آکادمی اپتیک 2015-2016 - مترجم نرگس حسنلو

  99,800 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات آرتین طب ترجمه نرگس حسنلو
 10. کتاب آکادمی فوندامنتال 2015-2016نویسنده لارنس ا.لوین-مترجم نوید علمی صدر

  149,800 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات آرتین طب تالیف لارنس ا.لوین ترجمه نوید علمی صدر ودیگران
 11. کتاب عنبیه ازمایشگاه همراه تشخیص بیماری هاازطریق چشم-جلد1-سطح مقدماتی-نویسنده حسن زرقانی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات112 انتشارات سربداران تالیف حسن زرقانی _انسیه امینی نیا
 12. کتاب 2015-2016 آکادمی اپتیک بالینی -مترجم نرگس حسنلو

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 272 انتشارات آرتین طب تالیف آکادمی چشم پزشکی آمریکا مترجم نرگس حسنلو-پوریا صمدی
 13. کتاب اکادمی نوروافتالمولوژی2015-2016- ترجمه نوید علمی صدر

  129,800 تومان

  تعداد صفحات 260 انتشارات آرتین طب نویسنده آکادمی چشم پزشکی آمریکا ترجمه نوید علمی صدر -پوریا صمدی-عارف پژمان
 14. کتاب عنبیه ازمایشگاه همراه تشخیص بیماری هاازطریق چشم-جلد1-سطح مقدماتی-نویسنده حسن زرقانی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات112 انتشارات سربداران تالیف حسن زرقانی _انسیه امینی نیا
 15. کتاب پزشکی خانواده راکل بیماری های شایع عفونی ریه و چشم ترجمه دکتر فاطمه سادات مصطفوی مباشر و همکاران - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر فاطمه سادات مصطفوی مباشر و همکاران
 16. کتاب چشم پزشکی استرابیسم-دکتر پوریا صمدی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر پوریا صمدی
 17. کتاب updateچشم پزشکی -دکتر پوریا صمدی

  105,000 تومان

  تعداد صفحه 288انتشارات آرتین طب تالیف دکتر پوریا صمدی
  0