1. کتاب دست دوم آکادمی اپتیک بالینی جلد 3 2015-2016 ترجمه نرگس حسن لو -در حد نو

    120,000 تومان

    تعداد صفحات 272 مترجم نرگس حسن لو انتشارات آرتین طب
  2. کتاب دست دوم آکادمی فوندامنتال در چشم پزشکی جلد 2 2015-2016 ترجمه نوید علمی صدر و دیگران-در حد نو

    120,000 تومان

    تعداد صفحات 280 مترجم نوید علمی صدر و دیگران انتشارات آرتین طب
0