1. کتاب نکات کلیدی طب کودکان نلسون 2019 جلد دوم -نویسنده دکتر کامیار کامرانی

  205,000تومان

  184,500 تومان

  تعداد صفحات 256 انتشارات پ تالیف دکتر کامیار کامرانی
 2. کتاب نکات کلیدی طب کودکان نلسون 2019 جلد یکم -نویسنده دکتر کامیار کامرانی

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحات 168 انتشارات پ تالیف دکتر کامیار کامرانی
 3. کتاب جامع جراحی کودکان-نویسنده دکترهوشنگ پورنگ

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 982 تالیف دکترهوشنگ پورنگ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 4. کتاب ملاحظات دارو درمانی درکودکان-نویسنده دکترژیلاطاهرزاده

  15,000 تومان

  تعداد صفحات130 تالیف دکترژیلاطاهرزاده ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 5. کتاب احیای پایه وپیشرفته نوزادان واطفال-نویسنده دکترمحمدغروی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات120 تالیف دکترمحمدغروی ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 6. کتاب کودک بیماری مزمن کبدی تغذیه-نویسنده اکرم رضاییان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات74 تالیف اکرم رضاییان ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 7. کتاب مهارت های عملی در طب کودکان -نویسنده دکتر وحید ضیایی

  35,000تومان

  22,750 تومان

  تعداد صفحات 111 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر وحید ضیایی
 8. کتاب طب اورژانس مجموعه کتابهای آمادگی آزمون ارتقاء و بورد- اطفال تینتینالی 2016

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 412انتشارات آرتین طب نویسنده دکترمحمدجواد خراسانی
 9. کتاب مروری بر کودکان -نویسنده حبیب میدانچی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات138 انتشارات انوار دانش عصر تالیف حبیب میدانچی
 10. کتاب اورژانسهای اطفال سری cmmd-دکتر سید اصغر ساداتیان

  169,000تومان

  152,100 تومان

  تعداد صفحه 912انتشارات شهر آب تالیف دکتر سید اصغر ساداتیان
 11. کتاب صفر تا صد نسخه نویسی اطفال به زبان ساده-تالیف دکتر داریوش حسن زاده

  139,900تومان

  118,915 تومان

  تعداد صفحه 168انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر داریوش حسن زاده
 12. کتاب بیماری های دستگاه تنفس نلسون 2016 ویرایش بیستم رابرت کلیگمن دکتر سید احمد طباطبایی - در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آرتین طب تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر سید احمد طباطبایی
 13. کتاب بیماری های غدد درون ریز نلسون 2016 ویرایش بیستم رابرت کلیگمن دکتر علی طالع - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات آرتین طب تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر علی طالع - دکتر مریم جعفر قلیان
 14. کتاب بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر مرضیه توکل - در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر مرضیه توکل - دکتر رسول نصیری کالمرزی
 15. کتاب بیماری های غدد نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر فروغ صاکی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر فروغ صاکی
 16. کتاب بیماری های متابولیک نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر شیرین معارفیان - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر شیرین معارفیان
 17. کتاب بیماری های ریه نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر مرتضی معدنی ثانی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر مرتضی معدنی ثانی
 18. کتاب دارو درمانی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر مرتضی معدنی ثانی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر مرتضی معدنی ثانی
 19. کتاب بیماری های انکولوژی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر حسین اصفهانی - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر صبا ماهر
 20. کتاب بیماری های کلیه / آب و الکترولیت / اورولوژی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر بهناز بازرگانی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر بهناز بازرگانی
 21. کتاب بیماری های خون نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر محمد کاجی یزدی - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر محمد کاجی یزدی
 22. کتاب رشد، تکامل و رفتار نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر علی رضا جشنی مطلق - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر علی رضا جشنی مطلق - دکتر مرضیه توکل
 23. کتاب توانبخشی و آسیب های محیطی نلسون 2016 رابرت کلیگمن دکتر کتایون برهانی و همکاران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه دکتر کتایون برهانی و همکاران
 24. کتاب ملاحظات دارودرمانی در کودکان به انضمام معیار روزآمد شده و بومی شده POPI ترجمه دکتر ژیلا طاهرزاده و همکاران - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر ژیلا طاهرزاده و همکاران
 25. کتاب تب و شیوه های کنترل آن دکتر محمدصادق رضایی - در حد نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 57 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر محمدصادق رضایی و همکاران
 26. کتابQuestion Bank سطر به سطرمیکروطبقه بندی شده اطفال 2-99-نویسنده دکتر کامران احمدی

  145,000تومان

  130,500 تومان

  تعداد صفحات 244 انتشارات فرهنگ فردا تالیف کامران احمدی
  0