1. کتاب مجموعه سوالات تخصصی کنکور دکتری مهندسی صنایع تالیف لیلی پورسلطان - کاملا نو

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات نوآوران دانش تالیف لیلی پورسلطان
 2. کتاب تکنولوژی فرآوری حداقلی در صنایع غذایی توماس اولسن محمد جوکی - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات رهام اندیشه تالیف توماس اولسن
 3. کتاب رنگ های خوراکی طبیعی مورد مصرف در مواد غذایی بهمن بنائی قهفرخی - در حد نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات آوای قلم تألیف مهندس بهمن بنائی قهفرخی و همکاران
 4. کتاب روغن های خوراکی جلد اول مریم قراچورلو - کاملا نو

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دکتر مریم قراچورلو
 5. کتاب نان و نانوایی اصول فنی و بهداشتی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات طراح ترجمه نوید پیرایش
 6. کتاب بهداشت و بازرسی گوشت - کاملا نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات نوروزی تألیف دکتر سید علی ساداتی و همکاران
 7. کتاب تکنولوژی لبنیات - کاملا نو

  21,000تومان

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات وزین مهر تألیف زهرا مبصرفر و همکاران
0