1. کتاب دست دوم انتخاب مواد برای حداقل کردن خوردگی در صنایع شیمیایی نفت و گاز و پتروشیمی نویسنده دکتراحمد ساعتچی مهندس فاطمه اصغرزاده جاوید و مهندس محسن صمدی خوشخو-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشاراتارکان دانش نویسنده دکتراحمد ساعتچی مهندس فاطمه اصغرزاده جاوید و مهندس محسن صمدی خوشخو
 2. کتاب مهندسی پمپهای درون چاهی محمد میرانی - کاملا نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات یزدا تالیف محمد میرانی
 3. کتاب پتروشیمی به زبان ساده دونالد بوردیک ترجمه ناصر حامدنی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 326 مولف دونالد بوردیک ترجمه ناصر حامدنی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 4. کتاب نم زدایی از گاز طبیعی میکائیل علی پور - کاملا نو

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات پادینا تألیف میکائیل علی پور و همکاران
0