1. کتاب دست دوم انتخاب مواد برای حداقل کردن خوردگی در صنایع شیمیایی نفت و گاز و پتروشیمی نویسنده دکتراحمد ساعتچی مهندس فاطمه اصغرزاده جاوید و مهندس محسن صمدی خوشخو-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشاراتارکان دانش نویسنده دکتراحمد ساعتچی مهندس فاطمه اصغرزاده جاوید و مهندس محسن صمدی خوشخو
 2. کتاب مهندسی پمپهای درون چاهی محمد میرانی - کاملا نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات یزدا تالیف محمد میرانی
 3. کتاب نم زدایی از گاز طبیعی میکائیل علی پور - کاملا نو

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات پادینا تألیف میکائیل علی پور و همکاران
 4. کتاب پتروشیمی به زبان ساده دونالد بوردیک ترجمه ناصر حامدنی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 326 مولف دونالد بوردیک ترجمه ناصر حامدنی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
0