1. کتاب دست دوم طراحی راکتورهای شیمیایی- نویسنده اکتاو لونسپیل - مترجم دکترمرتضی سهرابی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر تالیف اکتاو لونسپیل
 2. کتاب نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM روش ISM عباس عباسی لرکی - کاملا نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات پژوهندگان راه دانش تألیف عباس عباسی لرکی
 3. کتاب مهندسی پمپهای درون چاهی محمد میرانی - کاملا نو

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات یزدا تالیف محمد میرانی
 4. کتاب نم زدایی از گاز طبیعی میکائیل علی پور - کاملا نو

  28,000تومان

  23,800 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات پادینا تألیف میکائیل علی پور و همکاران
 5. کتاب کلیات مهندسی نفت و ازدیاد برداشت از مخازن نفتی آرمان رحمت زاده - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات گروه آموزشی مدرس تالیف آرمان رحمت زاده
0