1. کتاب دست دوم مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری-نویسنده زهره دهدشتی شاهرخ

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 576 انتشارات مهکامه تالیف زهره دهدشتی شاهرخ و مرتضی فیاضی
 2. کتاب دست دوم مدریت بازاریابی در صنعت گردشکری-نویسنده دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

  5,000 تومان

  تعداد صفحات576 انتشارات مهکامه تالیف دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
 3. کتاب دست دوم اندازه شهر-نویسنده اسفندیار زبردست

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری -تالیف اسفندیار زبردست
 4. کتاب دست دوم موزه موزه‌داری و موزه‌ها-نویسنده محمد زاهدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات چهارباغ تالیف بهاره حاجیها-مریم خیامباش-محمد زاهدی
 5. کتاب دست دوم گردشگری بین الملل فرهنگ ها و رفتار-مترجم دکترمحمدنجارزاده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات462 ترجمه دکترمحمدنجارزاده ودیگران انتشارات مهکامه
 6. کتاب دست دوم درآمدی برصنعت گردشگری-نویسنده مرتضی بذرافشان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات239 تالیف مرتضی بذرافشان انتشارات مهکامه
 7. کتاب دست دوم رفتار گردشگر بن مایه ها و طرح های مفهومی -نویسنده فیلیپ ل.پیرس

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 232 انتشارات مهکامه تالیف فیلیپ ل.پیرس
 8. کتاب دست دوم آداب معاشرت و الگوهای رفتاری درصنعت گردشگری-نویسنده جلال نصیریان

  22,000 تومان

  تعداد صفحات216 تالیف جلال نصیریان انتشارات مهکامه
 9. کتاب دست دوم قوانین و مقررات جهانگردی -نویسنده محمود یزدی مهر ورزی

  37,000 تومان

  تعداد صفحات 360 انتشارات مهکامه تالیف محمود یزدی مهر ورزی
 10. کتاب دست دوم جهانگردی در چشم اندازی جامع-نویسنده چاک وای گی -مترجم علی پارساییان

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 480 انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تالیف چاک وای گی ترجمه علی پارساییان - دکتر محمد اعرابی
 11. کتاب دست دوم محاسبه نرخ وصدور بلیت-نویسنده اصغرساروخانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات285 تالیف اصغرساروخانی انتشارات مهکامه
 12. کتاب دست دوم اقتصاد گردشگری-مترجم دکترمحمدرضا فروتن

  70,000 تومان

  تعداد صفحات369 ترجمه دکترمحمدرضا فروتن انتشارات شرکت چاپ ونشربازرگانی
 13. کتاب دست دوم توسعه گردشگری روستایی-نویسنده ای واندا جورج-مترجم دکترمحمدرضا رضوانی

  21,000 تومان

  تعداد صفحات328 تالیف ای واندا جورج ودیگران ترجمه دکترمحمدرضا رضوانی ودیگران انتشارات مهکامه
 14. کتاب دست دوم رفتارشناسی دیگرمردمان-نویسنده دکترکیومرث فلاحی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات175 تالیف دکترکیومرث فلاحی انتشارات آوای سرزمین ماهور
 15. کتاب دست دوم ایرانگردی-نویسنده حسن زنده دل

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف حسن زنده دل انتشارات ایرانگردان
 16. کتاب دست دوم میراث فرهنگی و گردشگری-نویسنده دالن.جی.تیموثی-ترجمه دکتر اکبر پورفرج

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 496انتشارات کتاب مهربان نشر تالیف دالن.جی.تیموثی
 17. کتاب دست دوم شناخت صنعت گردشگری-نویسنده چارلز.آر.گلدنر-ترجمه دکتر حمید ضرغام بروجنی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 471انتشارات مهکامه تالیف چارلز.آر.گلدنر-جی.آر.برنت ریچی
 18. کتاب گردشگری استان اردبیل رویا مقابلی - کاملا نو

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات محقق اردبیلی تألیف رویا مقابلی
 19. کتاب مقدمه ايي بر جغرافياي جهانگردي ايران

  28,500 تومان

  تعداد صفحات239 انتشارات مهکامه تاليف اسماعيل قادري
 20. کتاب اقتصاد گردشگري

  45,000 تومان

  تعداد صفحات370 انتشارات علامه طباطبايي تاليف محمد رضا فروتن
 21. کتاب اقتصاد گردشگري

  45,000 تومان

  تعداد صفحات370 انتشارات علامه طباطبايي تاليف محمد رضا فروتن
 22. کتاب دست دوم آشنایی بامیراث فرهنگی-نویسنده فائق توحیدی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات300 تالیف فائق توحیدی انتشارات سبحان نور
 23. کتاب دست دوم اکوتوریسم -نویسنده افسانه احسانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 279 انتشارات مهکامه تالیف افسانه احسانی
 24. کتاب گردشگری سلامت- نویسنده اسلام مصطفوی

  3,200 تومان

  تعداد صفحات80 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف اسلام مصطفوی
  0