1. کتاب دست دوم سیری در استان اردبیل

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 100 وزن100 انتشارات سازمان ایرانگردی و جهانگردی سال 1397 چاپ اول
 2. کتاب دست دوم گردشگری استان اردبیل رویا مقابلی-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات223 انتشارات دانشکده فرماندهی تالیف رویا مقابلی
 3. کتاب دست دوم گردشگری فرهنگی غزاله ابی زاده

  31,000 تومان

  تعداد صفحات149 انتشارات ساکو تالیف سهیلا ابراهیم پور
 4. کتاب دست دوم سازمان ها و مراکز فرهنگی سهیلا ابراهیم پور

  31,000 تومان

  تعداد صفحات134 انتشارات ساکو تالیف سهیلا ابراهیم پور
 5. کتاب دست دوم سازمان های مردم نهاد فاطمه جوانی

  36,000 تومان

  تعداد صفحات159 انتشارات ساکو تالیف فاطمه جوانی
 6. کتاب دست دوم میراث فرهنگی یونس راشد جعفرپور کلوی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات159 انتشارات ساکو تالیف راشد جعفرپور کلوی
 7. کتاب دست دوم میراث معنوی فرهنگی یونس صمد نژاد آذر

  29,000 تومان

  تعداد صفحات142 انتشارات ماهی نویسندهیونس صمد نژاد آذر
 8. کتاب دست دوم ایران شکوه زیبائیها تالیف عبدالرضا قریشی زاده ترجمه هادی مهرابی-در حد نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 150 انتشارات میردشتی تالیف عبدالرضا قریشی زاده ترجمه هادی مهرابی
 9. کتاب دست دوم اندازه ی شهر-نویسنده اسفندیار زبردست

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف اسفندیار زبردست
 10. کتاب دست دوم موزه,موزه داری و موزه ها-نویسنده محمدزاهدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات چهارباغ تالیف محمدزاهدی و دیگران
 11. کتاب دست دوم در آمدی بر صنعت گردشگری تالیف مرتضی بذر افشان-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات239 مولف مرتضی بذر افشان انتشارات مهکامه
 12. کتاب دست دوم اقتصاد گردشگری محمدرضا فرزین-کاملا نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات370 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف محمدرضا فرزین
 13. کتاب دست دوم مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران اسماعیل قادری-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 239 انتشارات مهکامه تالیف اسماعیل قادری
  0