1. کتاب چکیده بارداری وزایمان ویلیامز با متد الگوریتمی -جلد سوم-ترجمه دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی

  34,200 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات تیمورزاده نوین ترجمه دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی
 2. کتاب راهنمای جامع سلامت زنان ترجمه دکتر منصوره نیکوگفتار - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات ارجمند ترجمه دکتر منصوره نیکوگفتار
 3. کتاب بیماری های عروق کرونری در زنان امید سعادت فرد - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 95 انتشارات چویل تألیف امید سعادت فرد
 4. کتاب طب مکمل و جایگزین در سلامت زنان فرزانه رشیدی فکاری - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فرزانه رشیدی فکاری و همکاران
 5. کتاب سرطان سرویکس دکتر محمدرضا قوام نصیری - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمدرضا قوام نصیری و همکاران
 6. کتاب بیماری های زنان برک و نواک 2020 جلد اول رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 7. کتاب مروری بر بیماری های زنان برک و نواک خلاصه نواک دو جلدی گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 8. کتاب بیماری های زنان برک و نواک 2020 جلد اول سیاه و سفید ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 9. کتاب تشخیص و درمان بارداری و زایمان کارنت جلد 1 دکتر ترجمه اکرم قهقهائی نظام آبادی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر اکرم قهقهائی نظام آبادی و همکاران
 10. کتاب تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 2 دکتر ترجمه اکرم قهقهائی نظام آبادی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر اکرم قهقهائی نظام آبادی و همکاران
 11. کتاب امتحان یار مامایی بیماریهای زنان برک و نواک دکتر بهرام قاضی جهانی 4 - کاملا نو

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
  0