1. کتاب بیماری های زنان برک و نواک 2020 جلد اول رنگی ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 2. کتاب مروری بر بیماری های زنان برک و نواک خلاصه نواک دو جلدی گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
 3. کتاب تشخیص و درمان بارداری و زایمان کارنت جلد 1 دکتر ترجمه اکرم قهقهائی نظام آبادی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر اکرم قهقهائی نظام آبادی و همکاران
 4. کتاب تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 2 دکتر ترجمه اکرم قهقهائی نظام آبادی - کاملا نو

  72,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر اکرم قهقهائی نظام آبادی و همکاران
 5. کتاب امتحان یار مامایی بیماریهای زنان برک و نواک دکتر بهرام قاضی جهانی 4 - کاملا نو

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی - روشنک قطبی
0