1. کتاب دست دوم بیوشیمی بالینی جلد اول تالیف هوشنگ امیر رسولی-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 183 مولف هوشنگ امیر رسولی انتشارات جعفری
 2. کتاب دست دوم (IQB) بیوشیمی تالیف علی شریعتی و دیگران-در حد نو

  400,000 تومان

  تعداد صفحات 1099 مولف علی شریعتی و دیگران انتشارات دکتر خلیلی
 3. کتاب دست دوم 2E بیوشیمی هارپر، لنینجر و دولین تالیف ناصر ملک نیا-در حد نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 486 مولف ناصر ملک نیا انتشارات کتاب میر
 4. کتاب دست دوم Guide book to Organic Synthesis 2nd Edition by Raymond k. Mackie& others

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 387 مولف Raymond k.Mackie& others انتشارات Longman Scientific &Technical
 5. کتاب دست دوم بیوشیمی جلد اول تالیف آلبرت لنینگر

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 446 مولف آلبرت لنینگر انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 6. کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان تالیف حمیدرضا جوشقانی و دیگران

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 186 مولف حمیدرضا جوشقانی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 7. کتاب راهنمای آزمون بیوشیمی تالیف ریچارد جرارد ترجمه دکتر پروین پاسالار

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف ریچارد جرارد مترجم دکتر پروین پاسالار انتشارات پروانه دانش
 8. کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2018 ( ترجمه کامل) با مقدمه و تحت نظارت دکتر پروین پاسالار تالیف ویکتور رادول ترجمه دکتر جواد محمد نژاد

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 984 مولف ویکتور رادول مترجم دکتر جواد محمد نژاد انتشارات اندیشه رفیع
 9. کتاب بیوشیمی مصور هارپر ویرایش سی و یکم 2018 تالیف ویکتور رادول ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 1010 مولف ویکتور رادول مترجم دکتر اکبر جعفر نژاد انتشارات حیدری
 10. کتاب بیوشیمی پزشکی ویرایش سوم جلد اول تالیف هیئت مولفان

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 364 مولف هیئت مولفان انتشارات آییژ
 11. کتاب سری مرور جامع بیوشیمی بالینی (DRS)تالیف سعید ناظری

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 427 مولف سعید ناظری انتشارات جامعه نگر
 12. کتاب آموزش عملی بیوشیمی تالیف صدیقه سلیمانی

  68,000 تومان

  تعداد صفحات 115 مولف صدیقه سلیمانی انتشارات آییژ
 13. کتاب دست دوم گنجینه بیوشیمی جعفرنژاد - در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 1060 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفرنژاد
 14. کتاب دست دوم بیوشیمی پزشکی ویرایش سوم جلد اول تالیف هیئت مولفان-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 364 مولف هیئت مولفان انتشارات آییژ
 15. کتاب دست دوم بیوشیمی و بیوفیزیک متابولیسم تالیف رضا خدارحمی-نوشته دارد

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 522 مولف رضا خدا رحمی انتشارات نور دانش
 16. کتاب دست دوم بیوشیمی تالیف عبدالوهاب احسانی زنوز-نوشته دارد

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 754 مولف عبدالوهاب احسانی زنور انتشارات پوران پژوهش
 17. کتاب اطلس رنگی بیوشیمی ویرایش دوم تالیف جان کولمن ترجمه شیوا شاه محمد نژاد

  176,000 تومان

  تعداد صفحات 440 مولف جان کولمن مترجم شیوا شاه محمد نژاد انتشارات آییژ
 18. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد دوم با مقدمه و تحت نظارت دکتر پروین پاسالار تالیف دیوید لی نلسون ترجمه دکتر جواد محمد نژاد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 1000 مولف دیوید لی نلسون مترجم دکتر جواد محمد نژاد انتشارات اندیشه رفیع
 19. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین تالیف معین شیرزاد

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 272 مولف معین شیرزاد انتشارات پرستش
 20. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 736 وزن 850 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 21. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 1460 وزن 1700 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 22. کتاب دست دوم اصول بیو شیمی لنینجر2013 جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1631 وزن 1900 مولف دیوید ال نلسون میکاییل ام-کوکس ترجمه دکترعلیرضا خوشدل
 23. کتاب دست دوم اصول بیو شیمی لنینجر2013 جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 652 وزن 750 مولف دیوید ال نلسون میکاییل ام-کوکس ترجمه دکترعلیرضا خوشدل
  0