1. کتاب بیولوژی مولکولی جلد پنجم تالیف دکتر رضا محمدی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 250 انتشارات آییژ نویسنده دکتر رضا محمدی
 2. کتاب دست دوم بیوشیمی تالیف دکتر فرشته بهمنی-درحد نو

  129,000تومان

  116,100 تومان

  تعداد صفحات 754 انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر فرشته بهمنی
 3. کتاب مبانی بیوشیمی فیزیک-نویسنده مجتبی صلواتی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 255 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تالیف مجتبی صلواتی-رحیم امینی راستابی-زهرا حیدری
 4. کتاب مبانی بیوشیمی فیزیک-نویسنده مجتبی صلواتی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 255 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تالیف مجتبی صلواتی-رحیم امینی راستابی-زهرا حیدری
 5. کتاب گنجینه بیوشیمی -نویسنده دکتر اکبر جعفر نژاد

  285,000تومان

  256,500 تومان

  تعداد صفحات 1504 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفر نژاد
 6. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی معین شیرزاد - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پرستش تألیف معین شیرزاد - دکتر دردی قوجق
 7. کتاب مرور جامع بیوشیمی بالینی DRS بیوشیمی-تالیف سعید ناظری

  54,900تومان

  49,410 تومان

  تعداد صفحه 295-انتشارات جامعه نگر-تالیف سعید ناظری
 8. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی-جلد ششم چکیده بیوشیمی-تالیف دکتر رضا محمدی

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 326-انتشارات آییژ-تالیف دکتر رضا محمدی
 9. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین -تالیف معین شیرزاد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 272-انتشارات پرستش-تالیف معین شیرزاد
 10. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد اول-تالیف دکتر مهین زهرایی

  75,000تومان

  71,250 تومان

  تعداد صفحه 366-انتشارات آییژ-تالیف دکتر مهین زهرایی
 11. کتاب آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی- تالیف شهرناز آریا برزین

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 115-انتشارات آییژ-تالیف شهرناز آریا برزین
 12. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018-تالیف ویکتور رادول-ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 1010-انتشارات حیدری-تالیف ویکتور رادول-ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد
 13. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(ترجمه کامل)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 984-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
 14. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017(جلد دوم)-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار

  220,000تومان

  165,000 تومان

  تعداد صفحه 1000-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار
 15. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017(جلد اول)-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار

  180,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 668-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار
 16. کتاب دست دوم گنجینه بیوشیمی جعفرنژاد - در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 1060 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفرنژاد
 17. کتاب اصول بیوشیمی راون-جلد دوم -نویسنده لارنس ای موران-ترجمه حمیدرضا ملاصالحی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1067انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی
 18. کتاب اصول بیوشیمی راون -جلد اول-نویسنده لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1067انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی
 19. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد دوم-تالیف دکتر مهین زهرایی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 616-انتشارات آییژ-تالیف دکتر مهین زهرایی
 20. کتاب ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا

  81,300 تومان

  تعداد صفحه 585-انتشارات خسروی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا
 21. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز 2015(جلد دوم)-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان

  78,800 تومان

  تعداد صفحه 778-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان
 22. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز 2015(جلد اول)-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان

  78,800 تومان

  تعداد صفحه 682-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان
 23. کتاب بیوشیمی استرایر 2015(جلد دوم)-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 1452-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری
 24. کتاب بیوشیمی استرایر 2015(جلد اول)-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 709-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری
 25. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(جلد دوم)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 983-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
 26. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(جلد اول)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 983-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
  0