1. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 736 وزن 850 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 2. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 1460 وزن 1700 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 3. کتاب دست دوم اصول بیو شیمی لنینجر2013 جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1631 وزن 1900 مولف دیوید ال نلسون میکاییل ام-کوکس ترجمه دکترعلیرضا خوشدل
 4. کتاب دست دوم اصول بیو شیمی لنینجر2013 جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 652 وزن 750 مولف دیوید ال نلسون میکاییل ام-کوکس ترجمه دکترعلیرضا خوشدل
0