1. کتاب مبانی بیوشیمی فیزیک-نویسنده مجتبی صلواتی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 255 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تالیف مجتبی صلواتی-رحیم امینی راستابی-زهرا حیدری
 2. کتاب مبانی بیوشیمی فیزیک-نویسنده مجتبی صلواتی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 255 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تالیف مجتبی صلواتی-رحیم امینی راستابی-زهرا حیدری
 3. کتاب گنجینه بیوشیمی -نویسنده دکتر اکبر جعفر نژاد

  285,000تومان

  256,500 تومان

  تعداد صفحات 1504 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفر نژاد
 4. کتاب اصول بیوشیمی راون-جلد دوم -نویسنده لارنس ای موران-ترجمه حمیدرضا ملاصالحی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1067انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی
 5. کتاب اصول بیوشیمی راون -جلد اول-نویسنده لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1067انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی
 6. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی معین شیرزاد - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پرستش تألیف معین شیرزاد - دکتر دردی قوجق
 7. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین -تالیف معین شیرزاد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 272-انتشارات پرستش-تالیف معین شیرزاد
 8. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد اول-تالیف دکتر مهین زهرایی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 366-انتشارات آییژ-تالیف دکتر مهین زهرایی
 9. کتاب آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی- تالیف شهرناز آریا برزین

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 115-انتشارات آییژ-تالیف شهرناز آریا برزین
 10. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018-تالیف ویکتور رادول-ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 1010-انتشارات حیدری-تالیف ویکتور رادول-ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد
 11. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(ترجمه کامل)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 984-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
 12. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017(جلد دوم)-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار

  115,000 تومان

  تعداد صفحه 1000-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار
 13. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017(جلد اول)-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار

  74,000 تومان

  تعداد صفحه 668-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار
 14. کتاب دست دوم گنجینه بیوشیمی جعفرنژاد - در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 1060 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفرنژاد
 15. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد دوم-تالیف دکتر مهین زهرایی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 616-انتشارات آییژ-تالیف دکتر مهین زهرایی
 16. کتاب ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا

  81,300 تومان

  تعداد صفحه 585-انتشارات خسروی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا
 17. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز 2015(جلد دوم)-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان

  78,800 تومان

  تعداد صفحه 778-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان
 18. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز 2015(جلد اول)-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان

  78,800 تومان

  تعداد صفحه 682-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان
 19. کتاب بیوشیمی استرایر 2015(جلد دوم)-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 1452-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری
 20. کتاب بیوشیمی استرایر 2015(جلد اول)-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 709-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری
 21. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(جلد دوم)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 983-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
 22. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(جلد اول)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 983-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
  0