1. کتاب دست دوم بیوشیمی جلد اول تالیف آلبرت لنینگر

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 446 مولف آلبرت لنینگر انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 2. کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان تالیف حمیدرضا جوشقانی و دیگران

  24,000 تومان

  تعداد صفحات 186 مولف حمیدرضا جوشقانی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 3. کتاب اطلس رنگی بیوشیمی ویرایش دوم تالیف جان کولمن ترجمه شیوا شاه محمد نژاد

  176,000 تومان

  تعداد صفحات 440 مولف جان کولمن مترجم شیوا شاه محمد نژاد انتشارات آییژ
 4. کتاب راهنمای آزمون بیوشیمی تالیف ریچارد جرارد ترجمه دکتر پروین پاسالار

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 224 مولف ریچارد جرارد مترجم دکتر پروین پاسالار انتشارات پروانه دانش
 5. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد دوم با مقدمه و تحت نظارت دکتر پروین پاسالار تالیف دیوید لی نلسون ترجمه دکتر جواد محمد نژاد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 1000 مولف دیوید لی نلسون مترجم دکتر جواد محمد نژاد انتشارات اندیشه رفیع
 6. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد اول با مقدمه و تحت نظارت دکتر پروین پاسالار تالیف دیوید لی نلسون ترجمه دکتر جواد محمد نژاد

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 668 مولف دیوید لی نلسون مترجم دکتر جواد محمد نژاد انتشارات اندیشه رفیع
 7. کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2018 ( ترجمه کامل) با مقدمه و تحت نظارت دکتر پروین پاسالار تالیف ویکتور رادول ترجمه دکتر جواد محمد نژاد

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 984 مولف ویکتور رادول مترجم دکتر جواد محمد نژاد انتشارات اندیشه رفیع
 8. کتاب بیوشیمی مصور هارپر ویرایش سی و یکم 2018 تالیف ویکتور رادول ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 1010 مولف ویکتور رادول مترجم دکتر اکبر جعفر نژاد انتشارات حیدری
 9. کتاب بیوشیمی پزشکی ویرایش سوم جلد اول تالیف هیئت مولفان

  67,000 تومان

  تعداد صفحات 364 مولف هیئت مولفان انتشارات آییژ
 10. کتاب سری مرور جامع بیوشیمی بالینی (DRS)تالیف سعید ناظری

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 427 مولف سعید ناظری انتشارات جامعه نگر
 11. کتاب آموزش عملی بیوشیمی تالیف صدیقه سلیمانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 115 مولف صدیقه سلیمانی انتشارات آییژ
 12. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 1460 وزن 1700 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 13. کتاب دست دوم بیوشیمی تالیف عبدالوهاب احسانی زنوز-نوشته دارد

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 754 مولف عبدالوهاب احسانی زنور انتشارات پوران پژوهش
 14. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین تالیف معین شیرزاد

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 272 مولف معین شیرزاد انتشارات پرستش
 15. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 736 وزن 850 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 16. کتاب دست دوم اصول بیو شیمی لنینجر2013 جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1631 وزن 1900 مولف دیوید ال نلسون میکاییل ام-کوکس ترجمه دکترعلیرضا خوشدل
 17. کتاب دست دوم اصول بیو شیمی لنینجر2013 جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 652 وزن 750 مولف دیوید ال نلسون میکاییل ام-کوکس ترجمه دکترعلیرضا خوشدل
  0