1. کتاب مبانی بیوشیمی فیزیک-نویسنده مجتبی صلواتی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 255 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تالیف مجتبی صلواتی-رحیم امینی راستابی-زهرا حیدری
 2. کتاب مبانی بیوشیمی فیزیک-نویسنده مجتبی صلواتی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 255 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تالیف مجتبی صلواتی-رحیم امینی راستابی-زهرا حیدری
 3. کتاب گنجینه بیوشیمی -نویسنده دکتر اکبر جعفر نژاد

  285,000تومان

  256,500 تومان

  تعداد صفحات 1504 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفر نژاد
 4. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی معین شیرزاد - در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پرستش تألیف معین شیرزاد - دکتر دردی قوجق
 5. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین -تالیف معین شیرزاد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 272-انتشارات پرستش-تالیف معین شیرزاد
 6. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد اول-تالیف دکتر مهین زهرایی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 366-انتشارات آییژ-تالیف دکتر مهین زهرایی
 7. کتاب آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی- تالیف شهرناز آریا برزین

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 115-انتشارات آییژ-تالیف شهرناز آریا برزین
 8. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018-تالیف ویکتور رادول-ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 1010-انتشارات حیدری-تالیف ویکتور رادول-ترجمه دکتر اکبر جعفر نژاد
 9. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(ترجمه کامل)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 984-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
 10. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017(جلد دوم)-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار

  170,000 تومان

  تعداد صفحه 1000-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار
 11. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017(جلد اول)-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 668-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دیوید ال نلسون-ترجمه پروین پاسالار
 12. کتاب دست دوم گنجینه بیوشیمی جعفرنژاد - در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 1060 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفرنژاد
 13. کتاب اصول بیوشیمی راون-جلد دوم -نویسنده لارنس ای موران-ترجمه حمیدرضا ملاصالحی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1067انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی
 14. کتاب اصول بیوشیمی راون -جلد اول-نویسنده لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1067انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف لارنس ای موران ترجمه حمیدرضا ملاصالحی
 15. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد دوم-تالیف دکتر مهین زهرایی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 616-انتشارات آییژ-تالیف دکتر مهین زهرایی
 16. کتاب ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا

  81,300 تومان

  تعداد صفحه 585-انتشارات خسروی-تالیف تامس ام دولین-ترجمه دکتر جواد زوار رضا
 17. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز 2015(جلد دوم)-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان

  78,800 تومان

  تعداد صفحه 778-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان
 18. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز 2015(جلد اول)-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان

  78,800 تومان

  تعداد صفحه 682-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارل ای بورتیس-ترجمه دکتر محمد رخشان
 19. کتاب بیوشیمی استرایر 2015(جلد دوم)-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 1452-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری
 20. کتاب بیوشیمی استرایر 2015(جلد اول)-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 709-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف جرمی‌مارک برگ -ترجمه دکتر سالار بختیاری
 21. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(جلد دوم)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 983-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
 22. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2018(جلد اول)-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار

  57,500 تومان

  تعداد صفحه 983-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ویکتور رادول-ترجمه پروین پاسالار
  0