1. کتاب دست دوم پیروزی از طریق گشایش فیل -نویسنده گری لین -مترجم بهزاد هنری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف گری لین ترجمه بهزاد هنری انتشارات واژه آرا
 2. کتاب درسنامه 2 راهنمای ترکیب های شطرنج-نویسنده سرگنی ایواشچنگو -مترجم حسین میرزایی

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات نشر جوان تالیف سرگنی ایواشچنگو مترجم حسین میرزایی
 3. کتاب مات سهمگین-نویسنده جان نان-مترجم حمید رضا رحیمی

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شباهنگ تالیف جان نان مترجم حمید رضا رحیمی
 4. کتاب وضعیت وطرح مهم در شطرنج-نویسنده لو آلبرت مترجم اعظم اعتماد

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات شباهنگ تالیف لو آلبرت مترجم اعظم اعتماد
 5. کتاب دست دوم تئوریهای بنیادین و نوین در شطرنج -نویسنده سید کاظم مرتضوی_در حدنو

  30,000 تومان

  تعدادصفحات 401 انتشارات برتر تالیف سید کاظم مرتضوی
 6. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیفigor sukhin
 7. کتاب Chess camp-نویسندهigor sukhin -

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 8. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin-

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیفigor sukhin
 9. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 10. کتاب Chess camp-نویسنده Igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 11. کتاب Chess camp-نویسنده Igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 12. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی-گام ششم-مترجم دانش دادگر

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 13. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرنج-گام چهارم-مترجم دانش دادگر

  20,000 تومان

  تعداد صفحات96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 14. کتاب مبانی شناخت دفاع و مات دردو حرکت-پایه3-نویسنده دانش دادگر

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحات120 نویسنده دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 15. کتاب تقویت هوش باتمرین شطرنج-پایه2-مترجم دانش دادگر

  15,000 تومان

  تعداد صفحات96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشر دستخط
 16. کتاب آموزش شطرنج کتاب کارگام دوم-پایه1-مترجم دانش دادگر

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحات120 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 17. کتاب آموزش شطرنج با نقاشی-گام اول-نویسنده دانش دادگر

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحات64 تالیف دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 18. کتاب آموزش شطرنج باتصویر-گام دوم-مترجم دانش دادگر

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحات 112 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشر دستخط
 19. کتاب دفترثبت حرکت های شطرنج

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240
 20. کتاب آموزش گام به گام شطرنج دوره آمادگی 1-نویسنده سیامک آزادواری

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحات330 تالیف مهندس حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 21. کتاب تمرین های گام به گام شطرنج-نویسنده سیامک آزادواری

  19,000تومان

  18,050 تومان

  تعداد صفحات220 تالیف سیامک آزادواری انتشارات شباهنگ
 22. کتاب آزمونهای مهارت درشطرنج-نویسنده ن ژوراولف-مترجم رضارضایی

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحات143 تالیف ن ژوراولف ودیگران ترجمه رضارضایی انتشارات فرزین
 23. کتاب1001 روش جالب مات-نویسنده فرد رینفلد-مترجم علی اکبرمهرجویی

  32,000تومان

  30,400 تومان

  تعداد صفحات247 تالیف فرد رینفلد ترجمه علی اکبرمهرجویی ودیگران انتشارات شباهنگ
 24. کتاب chess tactics for advanced players-نویسنده ویکتور واموس

  36,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف ویکتور واموس
 25. کتاب شروع بازی شطرنج برای نوجوانان-نویسنده جان واکر-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات128 تالیف جان واکر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 26. کتاب شطرنج برای ببرها-نویسنده سیمون وب-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحات129 تالیف سیمون وب ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 27. کتاب آزمون های استراتژی درشطرنج-نویسنده خلیل حسینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات192 تالیف خلیل حسینی انتشارات فرزین
 28. کتاب طرح درس برای مربیان شطرنج-نویسنده رحیم دلجو

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحات96 تالیف رحیم دلجو انتشارات فرزین
 29. کتاب تدریس شطرنج گام به گام -مترجم رضا رضایی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات220 ترجمه رضا رضایی انتشارات فرزین
 30. کتاب مسئله های شطرنج -نویسنده کاظم مرتضویی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات اندیشه برتر تالیف کاظم مرتضویی و دیگران
 31. کتاب تمرین های گام به گام اکادمی شطرنج -نویسنده حسن عباسی فر

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات خرد پاک تالیف حسن عباسی فر
 32. کتاب شطرنج برنده بازی کنید -نویسنده یاسر سیروان -مترجم سهیل هوشداران

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات256 انتشارات نوید شیراز تالیف یاسر سیروان و جرمی سیلمن ترجمه سهیل هوشداران
 33. کتاب روان شناسی کاربردی شطرنج درک عامل انسانی -نویسنده عزیزاله صالحی مقدم

  6,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحات128 انتشارات فرزین تالیف عزیزاله صالحی مقدم
 34. کتاب آخر بازی کرس-نویسنده پائول کرس-مترجم هادی مومنی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات328 تالیف پاول کرس ترجمه هادی مومنی انتشارات فرزین
 35. کتاب آموزش شطرنج پایه-نویسنده کیهان هنری

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحات176 تالیف کیهان هنری ودیگران انتشارات تاجیک
 36. کتاب آشنایی با ساختارهای پیاده ای-نویسنده موریسیو فلورس ریوز-مترجم محمد خیرخواه ثابت قدم

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف موریسیو فلورس ریوز ترجمه محمد خیرخواه ثابت قدم انتشارات شباهنگ
 37. کتاب بهترین بازی های آلخین-دوره کامل1942-1908-نویسنده الکساندرآلخین-مترجم خشایاربهاری

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات306 تالیف الکساندرآلخین ترجمه خشایاربهاری انتشارات فرزین
 38. کتاب درسنامه شطرنج-آمادگی 1-نویسنده ساسان ربیعی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات159 تالیف ساسان ربیعی انتشارات فرزین
 39. کتاب خانه به خانه2-نویسنده ساره تاجیک

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف ساره تاجیک انتشارات فرزین
 40. کتاب آخرین درشطرنج-نویسنده کارستن مولر-مترجم محمدخیرخواه ثابت قدم

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحات136 تالیف کارستن مولر ترجمه محمدخیرخواه ثابت قدم انتشارات شباهنگ
  0