1. کتاب دست دوم درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج-نویسنده سرگئی ایواشچنکو-مترجم ابوالقاسم نجیب

  42,000 تومان

  تعدادصفحات 256انتشارات فرزین نوشته سرگئی ایواشچنکو ترجمه ابوالقاسم نجیب
 2. کتاب دست دوم خانه به خانه 2 (تمرین های مقدماتی شطرنج ) تالیف ساره تاجیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 166 مولف ساره تاجیک انتشارات فرزین وزن 150 سال 1397 چاپ اول
 3. کتاب دست دوم سوداکو 3 For Dummies تالیف اندرو هرون ترجمه مهدی عمرانلو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 340 مولف اندرو هرون مترجم مهدی عمرانلو انتشارات آوند دانش
 4. کتاب تقویت هوش با تمرین شطرنج پایه 2ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
 5. کتاب مبانی شناخت دفاع و مات در دو حرکت ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
 6. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرنج گام چهارم ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
 7. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرنج گام ششم ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 96 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
 8. کتاب آموزنده ترین بازی های تاریخ شطرنج تالیف ایروینگ چرنف ترجمه محمدرضا صالح زاده -کاملا نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف ایروینگ چرنف مترجم محمدرضا صالح زاده انتشارات شباهنگ
 9. کتاب مینیاتورهای شطرنج 400 بازی ترکیبیب تالیف آ.رویزمان ترجمه عنایت الله گنجیان -کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 368 مولف آ.رویزمان مترجم عنایت الله گنجیان انتشارات شباهنگ
 10. کتاب 300 وضعیت و طرح مهم در شطرنج تالیف لو آلبورت ترجمه اعظم اعتماد -کاملا نو

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف لو آلبورت مترجم اعظم اعتماد انتشارات شباهنگ
 11. کتاب 1001 مات سهمگین تالیف جان نان ترجمه حمیدرضا رحیمی -کاملا نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 336 مولف جان نان مترجم حمیدرضا رحیمی انتشارات شباهنگ
 12. کتاب تئوری های بنیادین و نوین شطرنج تالیف کاظم مرتضوی -کاملا نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 401 مولف کاظم مرتضوی انتشارات اندیشه برتر
 13. کتاب درسنامه شطرنج سطح آمادگی 1 تالیف ساسان ربیعی-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 159 مولف ساسان ربیعی انتشارات فرزین
 14. کتاب درسنامه شطرنج سطح آمادگی 2 تالیف ساسان ربیعی-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 143 مولف ساسان ربیعی انتشارات فرزین
 15. کتاب درسنامه 2 راهنمای ترکیب های شطرنج تالیف سرگئی ایواشچنکو ترجمه حسین میرزایی-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف سرگئی ایواشچنکو مترجم حسین میرزایی انتشارات جوان
 16. کتاب شطرنج برنده بازی کنید تالیف یاسر سیروان ترجمه سهیل هوشداران-کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 256 مولف یاسر سیروان مترجم سهیل هوشداران انتشارات نوید شیراز
 17. کتاب پیروزی از طریق گشایش فیل تالیف گری لین ترجمه بهزاد هنری-کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 186 مولف گری لین مترجم بهزاد هنری انتشارات واژه آرا
 18. کتاب آشنایی با ساختارهای پیاده ای تالیف موریسیو فلورس ریوز ترجمه محمد خیرخواه ثابت قدم-کاملا نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 546 مولف موریسیو فلورس ریوز مترجم محمد خیرخواه ثابت قدم انتشارات شباهنگ
 19. کتاب کارنامه قهرمانان جهان 2 تالیف گری کاسپاروف ترجمه خشایار بهاری-کاملا نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 298 مولف گری کاسپاروف مترجم خشایار بهاری انتشارات فرزین
 20. کتاب بهترین بازیهای آلخین (دوره کامل 1942-1908) تالیف جان نان ترجمه خشایار بهاری-کاملا نو

  68,000 تومان

  تعداد صفحات 306 مولف جان نان مترجم خشایار بهاری انتشارات فرزین
 21. کتاب مفاهیم وسط بازی تالیف جان نانا ترجمه احسان محمد اسماعیل -کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 248 مولف جان نانا مترجم احسان محمد اسماعیل انتشارات شباهنگ
 22. کتاب میراث شطرنجی آلخین جلد چهارم تالیف آلکساندر کوتوف ترجمه آبتین گلکار -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 205 مولف آلکساندر کوتوف مترجم آبتین گلکار انتشارات فرزین
 23. کتاب کلاس شطرنج مجموعه آموزش و تمرین تالیف هادی قربانی -کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 344 مولف هادی قربانی انتشارات شباهنگ
 24. کتاب آموزش شطرنج پایه تالیف کیهان هنری -کاملا نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف کیهان هنری انتشارات تاجیک
 25. کتاب راهی به سوی شطرنج پایه تالیف پرهام هنری -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مولف پرهام هنری انتشارات فرزین
 26. کتاب آموزش گام به گام شطرنج تالیف سیامک آزادواری -کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف سیامک آزادواری انتشارات شباهنگ
 27. کتاب آخر بازی در شطرنج 50 درس اساس آخر بازی تالیف کارستن مولر ترجمه محمد خیرخواه ثابت قدم -کاملا نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 136 مولف کارستن مولر مترجم محمد خیرخواه ثابت قدم انتشارات شباهنگ
 28. کتاب خانه به خانه 2 (تمرین های مقدماتی شطرنج ) تالیف ساره تاجیک-کاملا نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 166 مولف ساره تاجیک انتشارات فرزین
 29. کتاب 1001 روش جالب مات فرد رینفلد ویرایش 2014 ترجمه علی اکبر مهرجویی -کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 247 مولف علی اکبر مهرجویی انتشارات شباهنگ
 30. کتاب دفتر ثبت حرکت های شطرنج -کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 70 انتشارات نامعلوم
 31. کتاب دست دوم تئوری وسط بازی شطرنج ماکس ایو-هانس ترجمه خسرو شهسوار-در حد نو

  63,000 تومان

  تعداد صفحات500 انتشارات فرزین تالیف ماکس ایو-هانس ترجمه خسرو شهسوار
 32. کتاب تئوری شطرنج لئونارد باردن - کاملا نو

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات نغمه تألیف لئونارد باردن
 33. کتاب Chess CAMP جلد هفتم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 34. کتاب Chess CAMP جلد ششم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 35. کتاب Chess CAMP جلد پنجم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 36. کتاب Chess CAMP جلد سوم تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 113 Mongoose انتشارات
 37. کتاب Chess CAMP جلد اول تالیف Igor Sukhin -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 114 Mongoose انتشارات
 38. کتاب آموزش شطرنج با نقاشی گام اول ترجمه دانش دادگر -کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 64 مترجم دانش دادگر انتشارات دستخط
  0