1. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیفigor sukhin
 2. کتاب Chess camp-نویسندهigor sukhin -

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 3. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin-

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیفigor sukhin
 4. کتاب Chess camp-نویسنده igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 5. کتاب Chess camp-نویسنده Igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 6. کتاب Chess camp-نویسنده Igor sukhin

  83,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240 تالیفigor sukhin
 7. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی-گام ششم-مترجم دانش دادگر

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 8. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرنج-گام چهارم-مترجم دانش دادگر

  12,000 تومان

  تعداد صفحات96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 9. کتاب درس و مشق مسائل کلیدی-گام پنجم-نویسنده دانش دادگر

  12,000 تومان

  تعداد صفحات96 تالیف دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 10. کتاب مبانی شناخت دفاع و مات دردو حرکت-پایه3-نویسنده دانش دادگر

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحات120 نویسنده دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 11. کتاب تقویت هوش باتمرین شطرنج-پایه2-مترجم دانش دادگر

  15,000 تومان

  تعداد صفحات96 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشر دستخط
 12. کتاب آموزش شطرنج کتاب کارگام دوم-پایه1-مترجم دانش دادگر

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحات120 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 13. کتاب گشایش های شطرنج برای کودکان-کتاب اول-نویسنده دانش دادگر

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحات168 تالیف دانش دادگر و دیگران انتشارات نشردستخط
 14. کتاب آموزش شطرنج با نقاشی-گام اول-نویسنده دانش دادگر

  27,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحات64 تالیف دانش دادگر انتشارات نشردستخط
 15. کتاب آموزش شطرنج باتصویر-گام دوم-مترجم دانش دادگر

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحات 112 ترجمه دانش دادگر انتشارات نشر دستخط
 16. کتاب بیایین باهم بازی کنیم شطرنج جلد اول-نویسنده میترا هنرمند

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحات40 تالیف میترا هنرمند انتشارات فرزین
 17. کتاب بیایین باهم بازی کنیم شطرنج جلد2-نویسنده میتراهنرمند

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحات80 تالیف میتراهنرمند انتشارات فرزین
 18. کتاب چگونه پدرخود را مات کنید-نویسنده مورای چندلر-مترجم اعظم اعتماد

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحات127 تالیف مورای چندلر ترجمه اعظم اعتماد انتشارات شباهنگ
 19. کتاب آخربازی-نویسنده سیدکاظم موسوی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحات192 تالیف سیدکاظم موسوی انتشارات شباهنگ
 20. کتاب دفترثبت حرکت های شطرنج

  12,000 تومان

  تعداد صفحات200 وزن240
 21. کتاب آموزش گام به گام شطرنج دوره آمادگی 1-نویسنده سیامک آزادواری

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحات330 تالیف مهندس حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 22. کتاب تمرین های گام به گام شطرنج-نویسنده سیامک آزادواری

  19,000تومان

  18,050 تومان

  تعداد صفحات220 تالیف سیامک آزادواری انتشارات شباهنگ
 23. کتاب آزمونهای مهارت درشطرنج-نویسنده ن ژوراولف-مترجم رضارضایی

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحات143 تالیف ن ژوراولف ودیگران ترجمه رضارضایی انتشارات فرزین
 24. کتاب1001 روش جالب مات-نویسنده فرد رینفلد-مترجم علی اکبرمهرجویی

  32,000تومان

  30,400 تومان

  تعداد صفحات247 تالیف فرد رینفلد ترجمه علی اکبرمهرجویی ودیگران انتشارات شباهنگ
 25. کتاب شطرنج دینامیک-نویسنده عزیزاله صالحی مقدم

  17,000تومان

  16,150 تومان

  تعداد صفحات128 تالیف عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 26. کتاب دایره المعارف اشتباهات گشایشی جلد2-نویسنده آناتولی ماتسوکیویچ-مترجم سیدکاظم مرتضوی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات200 تالیف آناتولی ماتسوکیویچ ترجمه سیدکاظم مرتضوی انتشارات شباهنگ
 27. کتاب دایره المعارف اشتباهات گشایشی-نویسنده آناتولی ماتسوکیویچ-مترجم سیدکاظم مرتضوی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات254 تالیف آناتولی ماتسوکیویچ ترجمه سیدکاظم مرتضوی انتشارات علم نو
 28. کتاب تمرین های شطرنج-نویسنده عزیزاله صالحی مقدم

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحات160تالیف عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 29. کتاب شطرنج قهرمانی-نویسنده آلبریک اوکلی-مترجم عزیزالله صالحی مقدم

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحات273 تالیف آلبریک اوکلی ترجمه عزیزالله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 30. کتاب ترکیب های شطرنج-نویسنده کورت ریشتر-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  40,000تومان

  38,000 تومان

  تعداد صفحات293 تالیف کورت ریشتر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 31. کتاب ترکیب های شطرنج-نویسنده کورت ریشتر-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  40,000تومان

  38,000 تومان

  تعداد صفحات293 تالیف کورت ریشتر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 32. کتاب ترکیب های شطرنج-نویسنده کورت ریشتر-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  40,000تومان

  38,000 تومان

  تعداد صفحات293 تالیف کورت ریشتر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 33. کتاب شروع بازی شطرنج برای نوجوانان-نویسنده جان واکر-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات128 تالیف جان واکر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 34. کتاب شطرنج برای ببرها-نویسنده سیمون وب-مترجم عزیزاله صالحی مقدم

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحات129 تالیف سیمون وب ترجمه عزیزاله صالحی مقدم انتشارات فرزین
 35. کتاب آزمون های استراتژی درشطرنج-نویسنده خلیل حسینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات192 تالیف خلیل حسینی انتشارات فرزین
 36. کتاب طرح درس برای مربیان شطرنج-نویسنده رحیم دلجو

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحات96 تالیف رحیم دلجو انتشارات فرزین
 37. کتاب تدریس شطرنج گام به گام -مترجم رضا رضایی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات220 ترجمه رضا رضایی انتشارات فرزین
 38. کتاب استراتژی مدرن شطرنج از کلاسیک تا اولترادیناک -نویسنده عزیز اله صالحی مقدم

  8,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحات128 انتشارات فرزین تالیف عزیز اله صالحی مقدم
 39. کتاب مسئله های شطرنج -نویسنده کاظم مرتضویی

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات اندیشه برتر تالیف کاظم مرتضویی و دیگران
 40. کتاب تمرین های گام به گام اکادمی شطرنج -نویسنده حسن عباسی فر

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات خرد پاک تالیف حسن عباسی فر
  0