1. کتاب دست دوم روانشناسی رشد (میکرو طبقه بندی شده ) تالیف اندیشه واحدی -در حد نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 314 مولف اندیشه واحدی انتشارات مدرسان شریف
 2. کتاب دست دوم علم النفس کارشناسی ارشد مدرسان شریف تالیف صادق خدامرادی-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات246 انتشارات مدرسان شریف نویسنده صادق خدامرادی
 3. کتاب دست دوم روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی مدرسان شریف تالیف ارکان خوش کلام-نوشته دارد

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 498 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس ارکان خوش کلام
 4. کتاب مجموعه سوالات آزمون های 1400-1392روان شناسی با پاسخ تشریحی مدرسان شریف -کاملا نو

  325,000 تومان

  تعداد صفحات 602 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 5. کتاب دست دوم مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمونهای98-90روان شناسی با پاسخ تشریحی

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 534 انتشارات مدرسان شریف نویسنده ناصر قلی پور
 6. کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی) مدرسان شریف تالیف اعظم کائیدی

  185,000تومان

  166,500 تومان

  تعداد صفحات 288 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس اعظم کائیدی
 7. کتاب روانشناسی رشد مدرسان شریف تالیف اندیشه واحدی -کاملا نو

  245,000تومان

  220,500 تومان

  تعداد صفحات 334انتشارات مدرسان شریف نویسنده اندیشه واحدی
 8. کتاب دست دوم روانشناسی بالینی مدرسان شریف تالیف دکتر احمدعلی نوربالا تفتی-نوشته دارد

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 406انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر احمدعلی نوربالا تفتی - فاطمه ثقفی
 9. کتاب دست دوم روانشناسی فیزیولوژیک،انگیزش و هیجان تالیف حجت اله ابراهیم و دیگران-نوشته دارد

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 372 مولف حجت اله ابراهیم و دیگران انتشارات مدرسان شریف
 10. کتاب دست دوم روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی) تالیف صادق خدامرادی-نوشته دارد

  197,000 تومان

  تعداد صفحات 526 مولف احمد علی نوربالا تفتی انتشارات مدرسان شریف
 11. کتاب دست دوم روانشناسی بالینی(میکرو طبقه بندی شده ) تالیف احمد علی نوربالا تفتی -در حد نو

  165,000 تومان

  تعداد صفحات 238 مولف احمد علی نوربالا تفتی انتشارات مدرسان شریف
 12. کتاب دست دوم آزمون های دکتری سال های 98-91 روان شناسی مدرسان شریف-در حد نو

  133,000 تومان

  تعداد صفحات 376 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حسین نامی
 13. کتاب دست دوم روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان مدرسان شریف حجت الله ابراهیمی-نو

  89,000 تومان

  تعداد صفحات268 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حجت الله ابراهیمی
 14. کتاب زبان تخصصی روانشناسی مدرسان شریف مسعود نادری-نو

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحات186 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مسعود نادری
 15. کتاب روانشناسی بالینی(میکرو طبقه بندی شده) مدرسان شریف احمدعلی نوربالا ثقفی-نو

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات246 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمدعلی نوربالا ثقفی
 16. کتاب دست دوم علم النفس مدرسان شریف صادق خدامرادی-نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات246 انتشارات مدرسان شریف نویسنده صادق خدامرادی
 17. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری-در حد نو

  465,000تومان

  372,000 تومان

  تعداد صفحات 430 انتشارات مدرسان شریف نویسنده کلثوم امیری
 18. کتاب دست دوم روانشناسی شخصیت مدرسان شریف تالیف مرتضی ساعدی

  105,000 تومان

  تعداد صفحات352 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مرتضی ساعدی
 19. کتاب دست دوم آزمون های شناختی هوش و استعداد مدرسان شریف تالیف مژگان حسنی

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 202 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس مژگان حسنی
 20. کتاب روانشناسی مرضی مدرسان شریف تالیف صادق خدامرادی-در حد نو

  288,000 تومان

  تعداد صفحات 526 انتشارات مدرسان شریف تالیف صادق خدامرادی
 21. کتاب روانشناسی فیزیولوژیک،انگیزش و هیجان مدرسان شریف تالیف حجت الله ابراهیمی -کاملا نو

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حجت الله ابراهیمی
 22. کتاب روانشناسی عمومی مدرسان شریف تالیف مریم درخشان نژاد -کاملا نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 358 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مریم درخشان نژاد
 23. کتاب روان شناسی شخصیت مدرسان شریف تالیف مرتضی ساعدی -کاملا نو

  240,000تومان

  204,000 تومان

  تعداد صفحات 264انتشارات مدرسان شریف نویسنده مرتضی ساعدی
 24. کتاب دست دوم مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمونهای80-94روان شناسی با پاسخ تشریحی

  230,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات مدرسان شریف تالیف گروه مولفین
 25. کتاب دست دوم روانشناسی رشد مدرسان شریف تالیف محسن طالب زاده - اندیشه واحدی -نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 466 انتشارات مدرسان شریف نویسنده محسن طالب زاده اندیشه واحدی
 26. کتاب روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی مدرسان شریف

  250,000تومان

  225,000 تومان

  تعداد صفحه 554 انتشارات مدرسان شریف تألیف ارکان خوش کلام - مرضیه کامیاب نژاد
 27. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه رشته روانشناسی مدرسان شریف تالیف مهدی شاه نظری-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهدی شاه نظری
  0