1. کتاب اصول ناوبری اینرسی-مکان یابی ماهواره ای و تلفیق آن ها-نویسنده نورالدین ابوالمجد-مترجم محمد علی امیری آتشگاه

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 282 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف نورالدین ابوالمجد-تشفین کرامت-جورجی جکس ترجمه محمد علی امیری آتشگاه-سید اسماعیل ربانی
 2. کتاب روش های بهبود عملکرد آیرودینامیکی در بالگرد مهندس مجید قدیری فرد - کاملا نو

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات گروه آموزشی مدرس تألیف مهندس مجید قدیری فرد
 3. کتاب روش های تقویت استحکام سازه های هوافضا دکتر بابک عبازاده - کاملا نو

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دانشگاه بناب تألیف دکتر بابک عبازاده - دکتر هادی ناصری ملکی
 4. کتاب فرهنگ لغت تخصصی هواپیمایی سه زبانه عربی فارسی و انگلیسی عبدالله عبیاوی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز تألیف عبدالله عبیاوی
 5. کتاب تکنیک های تعمیر و بازرسی هواپیما علیرضا نوروزی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مولف تألیف علیرضا نوروزی
 6. کتاب برآورد مقدماتی طراحی هواپیما 1 دکتر جان راسکم علی اسدی - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات راهبردی نهاجا تألیف دکتر جان راسکم
 7. کتاب عوامل انسانی در هوانوردی دکتر محسن آزاد - کاملا نو

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات کارگاه هفت هنر تألیف دکتر محسن آزاد
0