1. کتاب فرهنگ لغت تخصصی هواپیمایی سه زبانه عربی فارسی و انگلیسی عبدالله عبیاوی - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز تألیف عبدالله عبیاوی
 2. کتاب تکنیک های تعمیر و بازرسی هواپیما علیرضا نوروزی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مولف تألیف علیرضا نوروزی
 3. کتاب برآورد مقدماتی طراحی هواپیما 1 دکتر جان راسکم علی اسدی - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات راهبردی نهاجا تألیف دکتر جان راسکم
 4. کتاب عوامل انسانی در هوانوردی دکتر محسن آزاد - کاملا نو

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات کارگاه هفت هنر تألیف دکتر محسن آزاد
0