1. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی مدرسان شریف تالیف فرزانه جباری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 186 انتشارات مدرسان شریف نویسنده فرزانه جباری
 2. کتاب مدرسان شریف مدیریت آموزشی آزمون های دکتری سال های 99-91

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 418 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 3. کتاب مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف تالیف سمیرا همایونفر-کاملا نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 342انتشارات مدرسان شریف نویسنده سمیرا همایونفر
 4. کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف تالیف مریم صمدی -کاملا نو

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 364 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مریم صمدی
 5. کتاب آمار و روش تحقیق مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 542 انتشارات مدرسان شریف نویسنده کلثوم امیری
 6. کتاب دست دوم روش ها وفنون تدریس مدرسان شریف علی منصفی راد-در حد نو

  165,000 تومان

  تعداد صفحات322 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علی منصفی راد
 7. کتاب دست دوم اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف مریم صمدی-در حد نو

  179,000 تومان

  تعداد صفحات 364 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مریم صمدی
 8. کتاب دست دوم آزمون های 99-91 کارشناسی ارشد علوم تربیتی مدرسان شریف

  206,000 تومان

  تعداد صفحات502 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علی منصفی راد
 9. کتاب دست دوم مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف تالیف سمیرا همایونفر

  127,000 تومان

  تعداد صفحات 342 انتشارات مدرسان شریف نویسنده سمیرا همایونفر
 10. کتاب دست دوم روانشناسی تربیتی مدرسان شریف تالیف پروانه گستری-در حد نو

  122,000 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات مدرسان شریف نویسنده پروانه گستری
 11. کتاب دست دوم نظارت و راهنمایی مدرسان شریف تالیف معصومه معصومی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 310 انتشارات مدرسان شریف نویسنده معصومه معصومی
 12. کتاب دست دوم مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد- دکتری مدرسان شریف تالیف هانیه شهسواری-در حد نو

  185,000تومان

  166,500 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات مدرسان شریف نویسنده هانیه شهسواری
 13. کتاب تکنولوژی آموزشی مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد-کاملا نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علی منصفی راد
 14. کتاب روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد-کاملا نو

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 322انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر علی منصفی راد
 15. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه علوم تربیتی کارشناسی ارشد مدرسان شریف- در حد نو

  63,000 تومان

  تعداد صفحه194 انتشارات مدرسان شریف تألیف فرزانه جباری - منصوره طالبیان
  0