1. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی مدرسان شریف تالیف فرزانه جباری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 186 انتشارات مدرسان شریف نویسنده فرزانه جباری
 2. کتاب مدرسان شریف مدیریت آموزشی آزمون های دکتری سال های 99-91

  182,000 تومان

  تعداد صفحات 418 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 3. کتاب مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف تالیف سمیرا همایونفر-کاملا نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 342انتشارات مدرسان شریف نویسنده سمیرا همایونفر
 4. کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف تالیف مریم صمدی -کاملا نو

  250,000تومان

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 364 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مریم صمدی
 5. کتاب روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد-کاملا نو

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 322انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر علی منصفی راد
 6. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه علوم تربیتی کارشناسی ارشد مدرسان شریف- در حد نو

  63,000 تومان

  تعداد صفحه194 انتشارات مدرسان شریف تألیف فرزانه جباری - منصوره طالبیان
 7. کتاب دست دوم روش ها وفنون تدریس مدرسان شریف علی منصفی راد-در حد نو

  165,000 تومان

  تعداد صفحات322 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علی منصفی راد
 8. کتاب دست دوم اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف مریم صمدی-در حد نو

  179,000 تومان

  تعداد صفحات 364 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مریم صمدی
 9. کتاب دست دوم آزمون های 99-91 کارشناسی ارشد علوم تربیتی مدرسان شریف

  206,000 تومان

  تعداد صفحات502 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علی منصفی راد
 10. کتاب دست دوم مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف تالیف سمیرا همایونفر

  127,000 تومان

  تعداد صفحات 342 انتشارات مدرسان شریف نویسنده سمیرا همایونفر
 11. کتاب دست دوم روانشناسی تربیتی مدرسان شریف تالیف پروانه گستری-در حد نو

  122,000 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات مدرسان شریف نویسنده پروانه گستری
 12. کتاب دست دوم نظارت و راهنمایی مدرسان شریف تالیف معصومه معصومی-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 310 انتشارات مدرسان شریف نویسنده معصومه معصومی
 13. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری

  171,000 تومان

  تعداد صفحات 526 انتشارات مدرسان شریف نویسنده کلثوم امیری
 14. کتاب دست دوم مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد- دکتری مدرسان شریف تالیف هانیه شهسواری-در حد نو

  185,000تومان

  166,500 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات مدرسان شریف نویسنده هانیه شهسواری
 15. کتاب تکنولوژی آموزشی مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد-کاملا نو

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علی منصفی راد
  0