1. کتاب کاربرد آزمون های روانی در مشاوره مدرسان شریف تالیف دکتر ابوالفضل کرمی -کاملا نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر ابوالفضل کرمی
 2. کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی مدرسان شریف تالیف پریسا حاج کرمی -کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 344انتشارات مدرسان شریف نویسنده پریسا حاج کرمی
 3. کتاب روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره تالیف روح الله رضاعلی-کاملا نو

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 326 انتشارات مدرسان شریف نویسنده روح الله رضاعلی
 4. کتاب مبانی مشاوره و راهنمایی مدرسان شریف تالیف پریسا حاج کرمی-کاملا نو

  115,000 تومان

  تعداد صفحات 354انتشارات مدرسان شریف نویسنده پریسا حاج کرمی
0