1. کتاب دست دوم حقوق تجارت مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه قنبری
 2. کتاب دست دوم آیین دادرسی کیفری مدرسان شریف کارشناسی ارشد میثم قلایی-در حد نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 522 انتشارات مدرسان شریف تالیف میثم قلایی
 3. کتاب حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد-دکتری مدرسان شریف تالیف افشین برومند-کاملا نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 300انتشارات مدرسان شریف نویسنده افشین برومند
 4. کتاب بانک تست حقوق مدنی 50 روز،50 آزمون تالیف دکتر مهدی رشوند بوکانی-کاملا نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 274انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر مهدی رشوند بوکانی
 5. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های 91-80 حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد مدرسان شریف - در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات مدرسان شریف تألیف هما رشید - امید وکیلی خواه
 6. کتاب دست دوم حقوق مدنی جلد دوم مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 7. کتاب دست دوم حقوق مدنی مدرسان شریف جلد اول تالیف احمد یوسف زاده-در حد نو

  91,000 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 8. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی مدرسان شریف تالیف حسین گرامی-در حد نو

  199,000 تومان

  تعداد صفحات 506 انتشارات مدرسان شریف نویسنده حسین گرامی
 9. کتاب دست دوم حقوق جزای عمومی مدرسان شریف تالیف افشین برومند-در حد نو

  84,000 تومان

  تعداد صفحات 340 انتشارات مدرسان شریف نویسنده افشین بروند
 10. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی-در حد نو

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 476 انتشارات مدرسان شریف نویسنده امیر آذربایجانی
 11. کتاب مدرسان شریف حقوق خصوصی آزمون های دکتری سال های 99-91

  190,000 تومان

  تعداد صفحات 438 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 12. کتاب مدرسان شریف حقوق عمومی آزمون های دکتری سال های 99-91

  186,000 تومان

  تعداد صفحات 428 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 13. کتاب حقوق بین الملل عمومی میکروطبقه بندی شده مدرسان شریف تالیف محمد شریفی پناه-کاملا نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 250انتشارات مدرسان شریف نویسنده محمد شریفی پناه
 14. کتاب آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف تالیف امیر آذربایجانی-کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات330انتشارات مدرسان شریف نویسنده امیر آذربایجانی
 15. کتاب حقوق مدنی جلد 1 کارشناسی ارشد-دکتری مدرسان شریف تالیف احمد یوسف زاده-کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 368 انتشارات مدرسان شریف نویسنده احمد یوسف زاده
 16. کتاب حقوق تجارت مدرسان شریف تالیف افسانه قنبری-کاملا نو

  180,000 تومان

  تعداد صفحات 578انتشارات مدرسان شریف نویسنده افسانه قنبری
 17. کتاب حقوق مدنی جلد 2 کارشناسی ارشد-دکتری مدرسان شریف تالیف دکتر محمدجواد صفار-کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 248انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر محمدجواد صفار
 18. کتاب زبان تخصصی حقوق کارشناسی ارشد مدرسان شریف تالیف دکتر حسن مرادی-کاملا نو

  98,000 تومان

  تعداد صفحات 268انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر حسن مرادی
  0