1. کتاب دست دوم ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی مفاهیم و روشها (ویرایش دوم) تالیف روی بیلینتون و دیگران ترجمه محسن رضائیان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 512 مولف روی بیلینتون و دیگران مترجم محسن رضائیان انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 2. کتاب دست دوم راهنمای حل مسائل کنترل کیفیت آماری دکتر نقندریان تالیف ابوالفضل کاظمی و دیگران-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 280 مولف ابوالفضل کاظمی و دیگران انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 3. کتاب دست دوم مدیریت و کنترل پروژه (رویکرد صنعتی)تالیف محمود فیروزیان و دیگران-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 264 مولف محمود فیروزیان و دیگران انتشارات فرزین
 4. کتاب دست دوم مبانی مدیریت و کنترل پروژه تالیف علیرضا آل آقا و دیگران -در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 288 مولف علیرضا آل آقا و دیگران انتشارات اتحاد
 5. کتاب دست دوم خدمات یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی-الزامات خدمت ترجمه عباس فلاح پور-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 28 مترجم عباس فلاح پوری انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 6. کتاب مهندسی مخازن گازمیعانی تالیف دکتر علی وطنی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 412 مولف دکتر علی وطنی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 7. کتاب دست دوم برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد-نویسنده محمد سیدحسینی

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 356انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف محمدسید حسین
 8. کتاب دست دوم سیستم های زمانسنجی-نویسنده نصرالله مرعشی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات نامعلوم تالیف نصرالله مرعشی
 9. کتاب دست دوم طراحی سیستم های صنعتی مکان یابی تسهیلات-نویسنده رضا زنجیرانی فراهانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرتالیف رضا زنجیرانی فراهانی و دیگران
 10. کتاب دست دوم روش ها ی آماری چند متغیره کاربردی-نویسنده علیرضا نعمت اللهی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات دانشگاه شیرازتالیف علیرضا نعمت اللهی و دیگران
 11. کتاب دست دوم برنامه ریزی و کنترل پروژه-نویسنده کمال چهارسوقی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200انتشارات ترمه تالیف کمال چهارسوقی و دیگران
 12. کتاب دست دوم فنون مطالعه ی کار و زمان سنجی-نویسنده ابوالفضل ریاحی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تالیف ابوافضل ریاحی
 13. کتاب دست دوم اتوماسیون و فرایند های ساخت-نویسنده مهدی ظهور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف مهدی ظهور و دیگران
 14. کتاب دست دوم طراحی سیستم های صنعتی مکان یابی و استقرار تسهیلات-نویسنده مهدی بشیری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات871انتشارات دانشگاه شاهدتالیف مهدی بشیری و دیگران
 15. کتاب دست دوم راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی-نویسنده جارویس-مترجم مازیار زاهدی سرشت

  20,000 تومان

  تعداد صفحات408انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تالیف جارویس ترجمه مازیار زاهدی سرشت و دیگران
 16. کتاب دست دوم نکته و سوالات کارشناسی ارشد کنترل پروژه2-نویسنده مجسد سبزه پرور

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات ترمه تالیف مجیدسبزه پرور و دیگران
 17. کتاب دست دوم راهنمای حل مسائل ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت-نویسنده محسن کیا

  20,000 تومان

  تعداد صفحات218انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف محسن کیا و دیگران
 18. کتاب دست دوم مهندسی سیستم-نویسنده محمد کارآموز

  30,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرتالیف محمدکارآموز
 19. کتاب دست دوم تصمیم گیری های چندمعیار-نویسنده محمدجواد اصغرپور

  50,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدجواد اصغرپور
 20. کتاب دست دوم کنترل کیفیت آماری تالیف امیر حسین امیری-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 224 مولف امیر حسین امیری انتشارات نگاه دانش
 21. کتاب دست دوم ارزیابی کار و زمان (همراه با مثالها و مسائل) تالیف نصرالله مرعشی-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 448 مولف نصرالله مرعشی انتشارات کارآفرینان بصیر
 22. کتاب دست دوم برنامه ریزی پویا با کاربرد مدیریت و مهندسی صنایع تالیف میر مهدی سیداصفهانی و دیگران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 290 مولف میر مهدی سیداصفهانی و دیگران انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 23. کتاب دست دوم راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه ترجمه مهدی ابراهیمی-در حد نو

  42,000 تومان

  تعداد صفحات180 انتشارات آریاقلم تالیف ترجمه مهدی ابراهیمی
  0