1. کتاب دست دوم قواعد فقه -نویسنده ابوالحسن محمدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات328انتشارات دانشگاه تهران تالیف ابوالحسن محمدی
 2. کتاب دست دوم آیات الاحکام حقق مدنی و جزایی-نویسنده خلیل قبله ای خویی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 458انتشارات نامعلوم تالیف خلیل قبله ای خویی
 3. کتاب دست دوم حقوق اموال-نویسنده محمد جعفر جعفری لنگرودی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات414انتشارات گنج دانش تالیف محمدجعفرجعفری لنگرودی
 4. کتاب دست دوم فقه مدنی عقود تملیکی بیع-اجاره-نویسنده احمدباقری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات379انتشارات نامعلوم تالیف احمدباقری
 5. کتاب دست دوم برنامه درسی و آموزش مفهوم محور رویکردی به پرورش تفکر-نویسنده اچ لین.اریکسون-مترجم علی نوری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات249انتشارات مدرسه تالیف اچ لین.اریکسون ترجمه علی نوری و دیگران
 6. کتاب دست دوم تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه-نویسنده محمد امیر شیخ نوری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 191 تالیف محمد امیر شیخ نوری انتشارات دانشگاه پیام نور
 7. کتاب دست دوم تاریخ بیزانس-نویسنده محمد امیر شیخ نوری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 268 تالیف محمد امیر شیخ نوری انتشارات دانشگاه پیام نور
 8. کتاب دست دوم تاریخ عثمانی و خاورمیانه-نویسنده رسول عربخانی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 255 تالیف رسول عربخانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 9. کتاب دست دوم اکولوژی پوششهای گیاهی-نویسنده یونس عصری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات209انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف یونس عصری
 10. کتاب دست دوم تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی-نویسنده کلیو آ.استیس- مترجم احمدرضا خسروی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات390انتشارات دانشگاه شیراز تالیف کلیو آ.استیس ترجمه احمدرضا خسروی
 11. کتاب دست دوم متابولیسم گیاهی-نویسنده مه لقا قربانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات279انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف مه لقا قربانی و دیگران
 12. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی-نویسنده دکتر حسن درویش-در حد نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 324انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر حسن درویش-دکتر محمد رسول الماسی فرد
 13. کتاب دست دوم آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-نویسنده مهدی نظرپور-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 283انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف مهدی نظرپور
 14. کتاب دست دوم تاریخ ادبیات3-نویسنده دکتر توفیق ه. سبحانی -در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 200انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر توفیق ه. سبحانی
 15. کتاب دست دوم آمار و احتمال 2-نویسنده دکتر نرگس عباسی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 348انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف دکتر نرگس عباسی و دیگران
 16. کتاب دست دوم مبادی فقه-نویسنده سید محمد صدری-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 239انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف سید محمد صدری
 17. کتاب دست دوم فقه تطبیقی-نویسنده دکتر حسن مبینی-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 164انتشارات پیام نور تالیف دکتر حسن مبینی
 18. کتاب دست دوم آزمایشگاه سیستم عامل-نویسنده جعفر تنها

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 121 تالیف جعفر تنها-داود کریم زادگان مقدم-احمد فراهی انتشارات دانشگاه پیام نور
 19. کتاب دست دوم تحلیل و طراحی الگوریتم ها-نویسنده جعفر تنها

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 390 تالیف جعفر تنها-احمد فراهی انتشارات دانشگاه پیام نور
 20. کتاب دست دوم آزمایشگاه پایگاه داده ها-نویسنده احمد فراهی

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 101 تالیف احمد فراهی-جعفر تنها انتشارات دانشگاه پیام نور
 21. کتاب دست دوم مدار منطقی-نویسنده داود کریم زادگان مقدم

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 322 تالیف داود کریم زادگان مقدم انتشارات دانشگاه پیام نور
 22. کتاب دست دوم فناوری اطلاعات در مدیریت-نویسنده افرایم توربان-مترجم حمیدرضا ریاحی

  27,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف افرایم توربان-دورتی لیدنر و دیگران ترجمه حمیدرضا ریاحی و دیگران انتشارات دانشگاه پیام نور
 23. کتاب دست دوم زبان تخصصی-رشته کامپیوتر-نویسنده مهدی یوسف خانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 263 تالیف مهدی یوسف خانی-سید ناصر آیت-احمد فراهی انتشارات دانشگاه پیام نور
 24. کتاب دست دوم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-نویسنده جک تی ماچوکا-مترجم رامین مولاناپور

  47,000 تومان

  تعداد صفحات 606 تالیف جک تی ماچوکا مترجم رامین مولاناپور-فرزاد حبیبی پور انتشارات دانشگاه پیام نور
 25. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت-نویسنده طاهره فیضی-در حد نو

  42,000 تومان

  تعداد صفحات 438 تالیف طاهره فیضی انتشارات دانشگاه پیام نور
 26. کتاب دست دوم ساختمان داده ها و الگوریتم ها-نویسنده جعفر تنها-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 353 تالیف جعفر تنها-ناصر آیت انتشارات دانشگاه پیام نور
 27. کتاب دست دوم تحقیق در عملیات 1-نویسنده عادل آذر-در حد نو

  26,000 تومان

  تعداد صفحات 234 تالیف عادل آذر انتشارات دانشگاه پیام نور
 28. کتاب دست دوم برنامه سازی پیشرفته-نویسنده داریوش نیک مهر-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 322 تالیف داریوش نیک مهر انتشارات دانشگاه پیام نور
 29. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته-نویسنده محمدعلی سرلک-در حد نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 314 تالیف محمدعلی سرلک-حسن فراتی انتشارات دانشگاه پیام نور
 30. کتاب دست دوم تاریخ جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری-نویسنده علیرضا خزائلی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 195 تالیف علیرضا خزائلی انتشارات دانشگاه پیام نور
 31. کتاب دست دوم تاریخ تمدن های مشرق زمین-نویسنده باقرعلی عادل فر

  21,000 تومان

  تعداد صفحات 231 تالیف باقرعلی عادل فر-صالح امین پور انتشارات دانشگاه پیام نور
 32. کتاب دست دوم تاریخ تشیع 2-نویسنده محمدطاهر یعقوبی

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 211 تالیف محمدطاهر یعقوبی انتشارات دانشگاه پیام نور
 33. کتاب دست دوم تاریخ اسلام از میلاد پیامبر تا 41 هجری-نویسنده اصغر قائدان

  21,000 تومان

  تعداد صفحات 206 تالیف اصغر قائدان انتشارات دانشگاه پیام نور
 34. کتاب دست دوم تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان-نویسنده پرویز رجبی

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 208 تالیف پرویز رجبی انتشارات دانشگاه پیام نور
 35. کتاب دست دوم تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام-نویسنده علی اضغر حلبی

  23,000 تومان

  تعداد صفحات 314 تالیف علی اضغر حلبی انتشارات دانشگاه پیام نور
 36. کتاب دست دوم تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویه-نویسنده بدرالسادات علیزاده مقدم

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 161 تالیف بدرالسادات علیزاده مقدم-ساسان طهماسبی کهیانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 37. کتاب دست دوم بررسی نابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام-نویسنده محمدباقر وثوقی

  14,000 تومان

  تعداد صفحات 172 تالیف محمدباقر وثوقی انتشارات دانشگاه پیام نور
  0