1. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های 92-83 مهندسی مواد مدرسان شریف-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
 2. کتاب کنترل فرآیند ویژه رشته های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر هومن سجادیان - مهندس لویا خسروانی
 3. کتاب دست دوم آزمون های 97-85 مهندسی شیمی مدرسان شریف تالیف محمد افتخاری یزدی

  105,000 تومان

  تعدات صفحات 576 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد افتخاری یزدی
 4. کتاب دست دوم خواص فیزیکی مواد مدرسان شریف تالیف مهندس امیر ساعتیان-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 314 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس امیر ساعتیان
 5. کتاب دست دوم شیمی فیزیک و ترمودینامیک مدرسان شریف تالیف مهندس حمزه فراتی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس حمزه فراتی
 6. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه مهندسی مواد مدرسان شریف تالیف بابک نادری-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده بابک نادری
 7. کتاب مدرسان شریف شیمی آزمون های دکتری سال های 99-91

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 450 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
0